Spring til hovedindhold

Årlig omkostningsoversigt.

MiFID II regler forbedrer investorbeskyttelsen gennem øget transparens


Hovedformålet med omkostningsoversigten er at styrke investorbeskyttelsen gennem øget transparens. Hvilke oplysninger, den årlige omkostningsoversigt skal indeholde, og hvordan den skal udformes, er specificeret i lovgivningen. MiFID II (Markets in Financial Directive II) medfører et krav om, at værdipapirinstitutter årligt skal rapportere, hvilke omkostninger der er opstået som følge af, at kunden har benyttet selskabets tjenester og/eller investeret i finansielle instrumenter.


Serviceomkostninger.

Serviceomkostninger omfatter de omkostninger, som stammer fra, og gebyrer, der er trukket som følge af, at du har en konto hos Nordnet. En del omkostninger er direkte omkostninger, som påvirker din saldo på kontoen. Det er fx transaktionsgebyrer som kurtage og gebyrer for øvrige tjenester, mens andre er indirekte omkostninger, fx valutavekslingsomkostninger som følge af en forskel i valutakursen (valutaspread).


Instrumentomkostninger.

Instrumentomkostninger trækkes af det respektive instruments udsteder og inkluderer omkostninger og gebyrer, som stammer fra, at du har investeret i og ejet et instrument. For at Nordnet skal kunne redegøre for disse omkostninger, skal udstederne af instrumenterne sende information om, hvad omkostningerne har været i løbet af året. Hvis udstederne sender forkert information, bliver instrumentomkostningerne forkerte. Hvis udstederne ikke sender nogen eller utilstrækkelig information om omkostningerne, kan Nordnet ikke redegøre for de fuldstændige instrumentomkostninger, hvilket fremgår i afsnittet ”Omkostninger per instrument”.


Omkostningernes effekt på afkastet.

Omkostningernes effekt på dit afkast udregnes som forskellen mellem det afkast, som du teoretisk kunne have fået, hvis der ikke havde været nogle omkostninger, og det faktiske afkast, som du fik i løbet af året. Formålet er, at du skal få en forståelse for, hvordan omkostninger og gebyrer påvirker dit afkast.


Relative omkostninger.

En del omkostninger og gebyrer stammer fra, at du handler med instrumenter andre fra at du ejer instrumenter og/eller anvender visse tjenester. For at du kan få en bedre forståelse for omkostningernes størrelse sammenlignet med din handel/beholdning, vises de relativt din totale omsætning henholdsvis din gennemsnitlige markedsværdi i løbet af året.


Omkostninger per instrument.

I afsnittet Omkostninger per instrument vises de omkostninger og gebyrer, som direkte kan kobles til handel i og/eller beholdning af specifikke instrumenter. Her vises, hvis Nordnet ikke har fået fuldstændig omkostningsinformation fra udstederen af instrumentet. Information om de forskellige typer af omkostninger beskrives under serviceomkostninger og instrumentomkostninger.