Spring til hovedindhold

Årlig omkostningsoversigt.

MiFID II regler forbedrer investorbeskyttelsen gennem øget transparens


Hovedformålet med omkostningsoversigten er, at styrke investorbeskyttelsen gennem øget transpens. Hvilke oplysninger, den årlige omkostningsoversigt skal indeholde og hvordan den skal udformes, er specificeret i lovgivningen.MiFID II (Markets in Financial Directive II), medfører et krav om, at værdipapirinstitutter årligt skal rapportere, hvilke omkostninger der er opstået som følge af, at kunden har benyttet selskabets tjenester og/eller investeret i finansielle instrumenter.

Du kan se din omkostningsoversigt her

Du kan læse mere om MiFID II her

Serviceomkostninger.

Serviceomkostninger omfatter de omkostninger, som stammer fra, og gebyrer, der er trukket som følge af, at du har en konto hos Nordnet. En del omkostninger er direkte omkostninger, som påvirker din saldo på kontoen, det er eksempelvis transaktionsgebyrer som kurtage og gebyrer for øvrige tjenester, mens andre er indirekte omkostninger, for eksempel valutavekslingsomkostninger som følge af en forskel i valutakursen (valutaspread).


Instrumentomkostninger.

Instrumentomkostninger trækkes af det respektive instruments udsteder og inkluderer omkostninger og gebyrer, som stammer fra, at du har investeret i og ejet et instrument. For at Nordnet skal kunne redegøre for disse omkostninger, skal udstederne af instrumenterne sende information om, hvad omkostningerne har været i løbet af året. Hvis udstederne sender forkert information, bliver instrumentomkostningerne forkerte. Hvis udstederne ikke sender nogen eller utilstrækkelig information om omkostningerne, kan Nordnet ikke redegøre for de fuldstændige instrumentomkostninger, hvilket fremgår i afsnittet ”Omkostninger per instrument”.


Omkostningernes effekt på afkastet.

Omkostningernes effekt på dit afkast udregnes som forskellen mellem det afkast, som du teoretisk kunne have fået, hvis der ikke havde været nogle omkostninger, og det faktiske afkast, som du fik i løbet af året. Formålet er, at du skal få en forståelse for, hvordan omkostninger og gebyrer påvirker dit afkast.


Relative omkostninger.

En del omkostninger og gebyrer stammer fra, at du handler med instrumenter - andre til at du ejer instrumenter og/eller anvender visse tjenester. For at du skal få en bedre forståelse for omkostningernes størrelse sammenlignet med din handel/beholdning vises de relativt din totale omsætning henholdsvis din gennemsnitlige markedsværdi i løbet af året.


Omkostninger per instrument.

I afsnittet Omkostninger per instrument vises de omkostninger og gebyrer, som direkte kan kobles til handel i og/eller beholdning af specifikke instrumenter. Her vises, hvis Nordnet ikke har fået fuldstændig omkostningsinformation fra udstederen af instrumentet. Information om de forskellige typer af omkostninger beskrives under serviceomkostninger og instrumentomkostninger.