Information om nordamerikanske etfer.

Nordamerikanske og canadiske ETF'er og andre ETP'er.

På grund af nye EU-regler, som træder i kraft den 1. januar 2018, kan Nordnet ikke længere tilbyde muligheden for at købe nordamerikanske børshandlede produkter, som fx. ETF'er og certifikater (ETN/ETC). Det skyldes MiFID II og PRIIPs, som træder i kraft den 1. januar 2018.

Nordnet har igennem en længere periode arbejdet på at finde en løsning og har bl.a. været i kontakt med mange amerikanske produktudstedere for at finde en løsning. Desværre har det ikke været muligt.

Du kan fortsat beholde dine positioner

Som indehaver af nordamerikanske ETF'er og/eller certifikater vil du efter den 1. januar 2018 fortsat kunne sælge, opbevare, se kursopdateringer samt modtage udbytte for din eksisterende beholdning.

Det vil derimod ikke være muligt at aflægge nye købsordrer efter den 1. januar 2018.

De nordamerikanske udstedere, som vi har været i kontakt med, har valgt ikke at formidle de nødvendige oplysninger til de europæiske banker, der kræves jf. det nye regelværk. Ligesom vi ikke selv må producere disse oplysninger selv. Det betyder, at vi derfor ikke længere vil kunne tilbyde muligheden for at investere i værdipapirer, hvor vi ikke kan opfylde de nye direktiver.

Dette kan ændre sig i fremtiden, såfremt de nordamerikanske udstedere vælger at formidle de nødvendige oplysninger for at Nordnet og andre europæiske distributører kan distribuere produkterne.

Kort om MiFID II & PRIIPs.

MiFID II og MiFIR blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i maj 2014. De er resultatet af en gennemgang af reglerne indenfor værdipapirområdet. EU-direktiverne MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) og PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) kræver blandt andet, at Nordnet, som distributør af finansielle instrumenter:

  • Skal vise sine kunder alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med en investering i et bestemt instrument.
  • Være i stand til at vise information om produktets risici og egenskaber .
  • Stille et såkaldt KID-dokument til rådighed, også kaldet faktablad.

Forordningen om faktabladet for sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter for ikke-professionelle investorer (PRIIPs) skal introducere en fælles standard for produktinformation. Faktabladet (KID), på højst tre sider, skal give forbrugerne oplysninger om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter på en let forståelig måde. Faktabladet skal oplyse de grundlæggende fakta om produktet og oplysninger om risici og omkostninger forbundet med en investering i produktet.

Du kan læse mere om, hvordan MiFID II påvirker dig som kunde.

Nordnet har fortsat et stort udbud af ETF'er.

Nordnet har længe tilbudt investering i børshandlede produkter i Tyskland, hvor du kan finde mange alternativer til amerikanske børshandlede produkter. Efter årsskiftet vil vi fortsat tilbyde handel med børshandlede produkter i Tyskland og Norden under forudsætning af, at Nordnet modtager den krævede information for at kunne distribuere produktet.

Hvis du har handlet med ETN og ETC'er, normalt bull & bear certifikater og/eller med gearing, eller leder du efter flere eksponeringer udover ETF'er, har vi en bred vifte, som vi tilbyder kurtagefrit via Nordnet Markets. Læs mere om Nordnet Markets her.

Svar på ofte stillede spørgsmål.

Det skyldes det nye regelværk MiFID II og PRIIPs, som træder i kraft den 1. januar 2018. Regelværket stiller nye krav til, hvilken information vi som distributør skal stille til rådighed. Denne information får vi ikke fra de nordamerikanske produktudstedere. Nordnet har igennem en længere periode arbejdet på at finde en løsning, så vi modtager den krævede information for fortsat at kunne tilbyde handel, men uden held. For at Nordnet kan leve op til det nye regelværk er vi nødsaget til at lukke for handlen i disse produkter.

Bemærk, ejer du allerede nordamerikanske ETF'er og/eller certifikater, vil du efter den 1. januar 2018 fortsat kunne sælge, opbevare, se kursopdateringer samt modtage udbytte for din eksisterende beholdning.

Alle banker og onlinemæglere er påvirket af dette.

Nej, ikke nødvendigvis.

Hvis Nordnet i fremtiden får adgang til de nødvendige oplysninger, som forordningen kræver, vil vi igen kunne tilbyde handelsordrer. Nordnet arbejder pt. med nogle af de største leverandører for at finde en løsning.

Ja. Vi tvangssælger ikke positioner grundet dette. Som indehaver kan du fortsat beholde de produkter, som du har. Ligesom du fortsat kan sælge, opbevare, se kursopdateringer samt modtage udbytte for din eksisterende beholdning.

Ønsker du at sælge, kan du gøre det via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores mæglere.

For mange af de børshandlede produkter, som er noteret i USA, findes der allerede tilsvarende noteret på de markedspladser, hvor vi på nuværende tidspunkt tilbyder handel. Over 80 % af vores kunders beholdninger i amerikanske ETF'er har en tilsvarende ETF i Tyskland. På tyske Xetra findes der allerede en række af de mest populære ETF'er med eksponering for f.eks. S&P 500 og Gold.

Derudover tilbyder vi kurtagefri handel på en lang række certifikater og warrants i de nordiske lande, herunder aktier, indekser og råvarer via Nordnet Markets.