Spring til hovedindhold

SFTR - Securities Finance Transaction Regulation.


Hvad er SFTR?

SFTR står for Securities Finance Transaction Regulation og er en EU forordning*, der har til formål at forbedre gennemsigtigheden af markederne for værdipapirfinansiering. Forordningen indeholder blandt andet bestemmelser om rapportering af transaktioner relateret til værdipapirfinansiering. Bestemmelserne om rapportering begynder at træde i kraft i 2020. Rapporteringspligt kan opstå dels for Nordnet og dels for virksomheder, som er kunde hos Nordnet.

*Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2015/2365 af den 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Hvad er værdipapirfinansiering?

Værdipapirfinansiering omfatter transaktioner, hvor der stilles finansiel sikkerhed. Det kan eksempelvis være at gennemføre short salg og optage værdipapirlån.

Hvilke transaktioner har du som kunde pligt til at rapportere?

Hvis du i din virksomhed gennemfører short salg, sker det ved, at du optager et værdipapirlån hos Nordnet. Værdipapirlånet er en transaktion, som i henhold til SFTR skal rapporteres. Det følger af reglerne nedenfor, om det er dig selv som kunde, eller Nordnet, der har pligt til at foretage rapporteringen.

Kundekatagori
Virksomhedstype
Rapporteringspligt
Finansielle modparter
Investeringsselskaber, kreditinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsinstitutter(fondsselskaber), AIF-forvaltere, centrale modparter samt værdipapircentraler med hovedkontor eller filialvirksomhed i EU.
Både Nordnet og kunden har rapporteringspligt. Rapporteringspligt for investeringsselskaber og kreditinstitutter træder i kraft den 11. april 2020. Rapporteringspligt for centrale modparter samt værdipapircentraler træder i kraft den 11. juli 2020. Rapporteringspligt for forsikringsselskaber, investeringsinstitutter (fondsselskaber) og AIF-forvaltere træder i kraft den 11. oktober 2020.
Større ikke-finansielle modparter
Andre selskaber inden for EU (som ikke er omfattet af ovenfor nævnte finansielle modparter), som overskrider 2 af nedenstående 3 kriterier: Balancesum: 20.000.000 EUR Nettoomsætning: 40.000.000 EUR Gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 250 Alternativt, filial inden for EU af selskaber med hovedsæde uden for EU, som overskrider 2 af 3 kriterier ovenfor.
Både Nordnet og kunden har rapporteringspligt. Rapporteringspligten for kunder, som er større ikke-finansielle modparter træder i kraft den 11. januar 2021.
Små og mellemstore ikke-finansielle modparter
Andre selskaber inden for EU (som ikke er omfattet af ovenfor nævnte finansielle modparter) som ikke overskrider 2 af nedenstående 3 kriterier: Balancesum: 20.000.000 EUR Nettoomsætning: 40.000.000 EUR Gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 250 Alternativt, filial inden for EU af selskaber med hovedsæde uden for EU, som ikke overskrider 2 af 3 kriterier ovenfor.
Kun Nordnet har rapporteringspligt.Nordnet rapporterer både på vegne af kunden og Nordnet.

Supplerende oplysninger om din virksomhed

For at du i din virksomhed (uanset om virksomheden selv er forpligtet til at rapportere) skal have mulighed for at udføre short salg og optage værdipapirlån, efter at rapporteringspligten i henhold til SFTR er trådt i kraft, er det nødvendigt, at du indsender en række oplysninger til Nordnet. Det er blandt andet LEI-kode. Du kan læse mere om LEI her. Reglerne kræver, at virksomheden har en LEI-kode med registreringsstatus "issued", d.v.s. den skal fornys årligt.

Hvordan opfyldes rapporteringspligten?

Modparter i transaktioner relateret til værdipapirfinansiering skal rapportere detaljerne om transaktionen samt enhver ændring eller afslutning heraf til et transaktionsregister. Oplysningerne skal rapporteres senest den første hverdag efter at transaktionen er gennemført, ændret eller afsluttet.

Er du en kunde, der selv har pligt til at rapportere, skal både du og Nordnet rapportere oplysninger om transaktionen til et udpeget transaktionsregister. Oplysningerne skal rapporteres i standardiseret format, og en genereres en unik transaktionskode (UTI) for transaktionen.