Spring til hovedindhold

Aktierelaterede værdipapirer.

<< Tilbage til oversigten

Grundaktien i et selskab kaldes for en ordinær aktie. Der kan være flere ordinære aktier i et selskab, og disse giver forskellige antal stemmer ved generalforsamlingen. De forskellige typer markeres normalt med et bogstav, for eksempel A, B eller C.

Et selskab kan også have andre typer af aktier, eksempelvis:

Præferenceaktier

En præferenceaktie har et foruddefineret udbytte og giver dermed ikke samme mulighed for at få del af fremtidige gevinster. Der er normalt et forudbestemt tidspunkt, hvor præferenceaktien købes tilbage af selskabet. En præferenceaktie minder således om et lån. Hvis selskabets økonomiske situation bliver dårligere, kan det få problemer med at udbetale udbytte for præferenceaktien.

Præferenceaktier er ofte markeret som ”pref”.

Konvertibel

En konvertibel er et rentebærende værdipapir, det vil sige et lån til selskabet. Du får rente som afkast for de penge, som du låner til selskabet.

I stedet for at få de udlånte penge tilbage, når lånet forfalder, så har du mulighed for at konvertere eller omdanne udlånet til ordinære aktier. Konvertibler markeres ofte med forkortelsen ”kv”.

Find konvertibler her

Tegningsretter og tegningsoptioner

Som indehaver af en tegningsret eller en tegningsoption har du retten, men ikke pligten til at tegne nye aktier på forudbestemte vilkår. Hvis du ikke udnytter retten til at tegne nye aktier, bliver dine tegningsretter eller tegningsoptioner værdiløse. Du kan dog aldrig tabe mere, end du har investeret.

Gør det til en vane, at du sælger dine tegningsretter eller tegningsoptioner, hvis du ikke har ambitioner om at tegne nye aktier.

Find tegningsretter og tegningsoptioner her

Et eksempel

Selskabet Ratos har flere forskellige aktier. Du ser forskellen på slutningen i navnet.

  • Ratos AB ser. A
  • Ratos AB ser. B
  • Ratos AB ser. Pref

Nogle gange står der ikke et bogstav efter aktienavnet. Så er det den eneste aktie, som findes, og du behøver ikke overveje, hvilken en du skal vælge.

Selskabet TDC A/S har kun en aktie:

  • TDC A/S

Unoterede aktier

Når vi nævner aktier, så er det oftest børsnoterede aktier, der er tale om. Dem finder du på en handelsplads som eksempelvis OMX eller Dow Jones.

Men der findes også aktieselskaber, som ikke er noterede på disse handelspladser Den slags selskaber kaldes unoterede.

Du kan handle med de unoterede aktier, men det er vigtigt, at du er bevidst om de risici, som kan være forbundet med unoterede værdipapirer:

  • Det er ikke muligt at købe og sælge en unoteret aktie når som helst. På de store børser er der normalt altid nogen, som vil købe eller sælge en aktie.

  • Det kan være svært at foretage en korrekt vurdering af et unoteret selskab på egen hånd, fordi markedsværdien ikke er tilgængelig, som den er for noterede aktier. Derudover er der ingen daglig kursopdatering for unoterede aktier.
  • Gennemsigtigheden i selskaber, som ikke er noterede på børsen, er ofte dårlig. Noterede selskaber har regler om eksempelvis kvartalsrapporter, som de skal følge – det samme gælder ikke for alle unoterede selskaber.

Videnstest.

Når du har læst om aktierelaterede værdipapirer, er det tid til at teste din viden i vores test. Består du den, kan du begynde at handle.