Spring til hovedindhold

Videnstest.

Læs mere om kategorierne, og tag testen


Vær sikker på, at du har nok viden om værdipapirmarkederne.

Det er vigtigt, at du forstår, hvad du investerer i. Ellers er det svært at træffe fornuftige økonomiske beslutninger. Hvis du vil handle efter den 3. januar 2018, skal du opfylde de videnskrav, som er formuleret i den nye lovgivning for værdipapirmarkederne, MiFID II.

På de følgende sider vil vi gennemgå alle de produkter, som du har adgang til, når du er kunde hos Nordnet. Formålet er, at du skal opnå et godt vidensniveau.

Fakta om videnstesten

  • Ny lov kræver dokumenteret viden og erfaring

  • Tag testen inden for de produktkategorier, som du ønsker at handle

  • Under selskabsfakta fremgår det, hvilken kategori det respektive produkt tilhører

Aktier og fonde

Du behøver ikke tage en videnstest for at handle med aktier og fonde.

Aktierelateredeværdipapirer

For at handle med eksempelvis præferenceaktier, tegningsretter, tegningsoptioner og konvertibler.

Komplekse fonde

For at handle med eksempelvis hedgefonde, alternative investeringsfonde, nogle typer ETF’er og ETF’er med gearing.

Obligationer og andre rentebaserede værdipapirer

For at handle med eksempelvis obligationer, rentebeviser og kreditcertifikater.

Kapitalbeskyttede produkter

For at handle kapitalbeskyttede produkter som eksempelvis aktieindeksobligationer.

Afkastsforbedrende værdipapirer

For at handle med eksempelvis express-certifikater/autocall eller maxcertifikater.

Trackercertifikater

For at handle eksempelvis trackers eller vækstcertifikater.

Shorthandel

For at shorte eksempelvis aktier.

Kredit

For at handle med en aktiekredit og kunne udnytte belåning.

Standardiserede optioner og terminer

For at handle med standardiserede derivater som eksempelvis optioner og terminer.

Gearingsprodukter med konstant gearing

For at handle med børshandlede produkter som eksempelvis Bull- & Bear-certifikater.

Gearingsprodukter uden stop loss

For at handle børshandlede produkter som eksempelvis warranter.

Unoterede og ikke-elektronisk handlede værdipapirer

For at handle værdipapirer som eksempelvis OTC-aktier.

Markedsrelaterede værdipapirer knyttet til kryptovaluta

For at handle værdipapirer som er knyttet til kryptovaluta.