Årsskiftet.

Alt du skal vide om årsskiftet.

Året går på hæld, og vi får mange spørgsmål, som har med årsskiftet at gøre.

Vi har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål og de vigtigste frister i forbindelse med årsskiftet på denne side.

Har du spørgsmål, kan du sende en besked, når du er logget ind på dit depot.

Bemærk, at du må forvente længere svartider hos Kundeservice grundet travlhed omkring årsskiftet. Haster dit spørgsmål, kan du med fordel ringe i Nordnets åbningstid hverdage 9-17.

Åbningstider jul og nytår.

Kundeservice og Københavns Fondsbørs har normale åbningstider, bortset fra:

 • 24. december (juleaftensdag) lukket
 • 25. december (1. juledag) lukket
 • 26. december (2. juledag) lukket
 • 31. december (nytårsdag) lukket
 • 1. januar 2020 lukket

Oversigt over andre markeder finder du i handelskalendereneksternt link, åbner i nyt vindue.

Vigtige datoer.

2. december

 • Sidste frist for at anmode om overførsler af værdipapirer.

6. december

 • Sidste frist for at anmode om lukning af aktiedepot.

13. december

 • Sidste frist for at anmode om oprettelse af nyt depot manuelt.

13. december 2019 - 22. januar 2020

 • Lukket for overførsel af pensionsordninger til og fra Nordnet.

16. december kl. 12.00

 • Sidste frist for at lave en manuel udbetaling via en besked fra depotet.
 • Sidste frist for at lave en manuel intern overførsel af kontanter.

17. december

 • Sidste frist for at indsende manuel ansøgning om pensionsdepot via blanket (skal være Nordnet i hænde senest den 17. december).

27. december før kl. 16.00*

 • Sidste frist for indbetaling af penge til dit pensionsdepot (pengene skal være på dit pensionsdepot seneste den 30. december 2019 for at blive indberettet i år).

27. december før kl. 14.30*

 • Sidste frist for selv at lave en elektronisk udbetaling til forhåndsgodkendte konti.

27. december før kl. 16.00*

 • Sidste frist for indbetaling af penge fra anden bank (pengene skal være Nordnet i hænde senest den 30. december).

15. januar 2020

 • PAL-skatten trækkes.

*Bemærk, at vi anbefaler, at du indbetaler før denne dato. Vi kan ikke give nogen garanti for, at din overførsel når frem i tide.

Disse datoer er Nordnets tidsfrister, som er sat, for at vi skal kunne udføre opgaverne inden årsskiftet.Vil du eksempelvis indbetale penge til dit depot, så er du også afhængig af din anden bank og dens tidsfrister.

Aktiedepot.

 • Årsopgørelse

Sidst i januar 2020 kan du downloade din årsopgørelse for 2019 på dit depot på nordnet.dk.

 • Realisationsoversigt

Med Nordnets realisationsoversigt får du en beregning af gevinster og tab for alle de realisationer, som du har gennemført i 2019. Du finder oversigten her.

Bemærk, at Realistationsoversigten kun er et værktøj beregnet til at få overblik med, og at der kan være fejl i den, eksempelvis i forbindelse med corporate actions.

 • Skat af frie midler

Du skal betale skat af udbytte og gevinst, når du sælger aktier (både børsnoterede og unoterede aktier). Hvis du har tab ved salg af aktier, kan du få fradrag for dette.

I 2019 skal du betale 27% i skat af de første 54.000 kr. og 42% af aktieindkomst ud over 54.000 kr.

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte (108.000 kr.).

Læs mere om beskatning af aktier og andre værdipapirer på SKATs hjemmesideeksternt link, åbner i nyt vindue

Nordnet indberetter såvel dine renteindtægter som renteudgifter til SKAT.

Du har dog selv en pligt til at kontrollere, at SKAT har korrekte oplysninger.

Pensionsdepot.

 • PAL-skat

Din PAL-skat for året bliver beregnet som 15,3 % af dit pensionsdepots værdistigning. Har din ordning haft et værditab, vil den negative PAL-skat kunne bruges til modregning i fremtidige års positive PAL-skat værdier.

PAL-skattegrundlaget beregnes ved at fratrække ordningens ultimo værdi (per 31. december) fra ordningens primo værdi (per 1. januar).

 • Primo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 1. januar og så fratrække det tidligere års betalt PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører året før
 • Ultimo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 31. december og så fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

Herefter beregnes forskellen imellem de to værdier og så fratrækkes eventuelle tidligere års negative PAL-skat, samt den eventuelt betalte udbytteskat for udenlandske værdipapirer – maksimeret til 15%.

Har du fået overført en ordning i løbet af året, så vil vi få oplyst primo værdien, eventuelle indbetalinger, negativ PAL-skat, og udenlandsk udbytteskat fra afgivende selskab.

 • Overførsel af pension

Overførsler af pensionsopsparinger tager længere tid end normalt i december og begyndelsen af januar på grund af spærreperioden (13.12.2019 - 22.01.2020). Det har med beregning af den såkaldte PAL-skat at gøre. Du kan derfor forvente, at det tager mere end 8 uger, før din pensionsopsparing er overført til dit pensionsdepot.

 • Selvstændig erhvervsdrivende og fradrag

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ikke længere mulighed for at indbetale op til 30% af dit overskud i virksomheden på en ratepension i Nordnet.

Du følger fremover samme indskudsmuligheder som alle andre - Se punktet Hvor meget må jeg indbetale til pension i 2019?

Oftest stillede spørgsmål.

Nordnet rapporterer følgende til SKAT:

 • Alle køb og salg foretaget via Nordnet i 2019
 • Alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer i 2019
 • Dine renteindtægter- og udgifter
 • Din beholdning af udenlandske værdipapirer per 31. december 2019

Nordnet indberetter ikke:

 • Gevinst/tab på shorting af aktier.
 • Gevinst/tab på valutaspekulation (hvis du ligger kontant på en valutakonti – bagatelgrænse på 2.000 kroner i gevinst/tab)
 • Overførsel af aktier på tværs af forskellige CPR-/CVR-numre. Her vil mangle købs- eller salgsværdier, som du selv skal påføre i din skattemappe.
 • Overførsel/indbetaling i forbindelse med gaveafgift. Dette skal du selv indrapportere til SKAT.

VP SECURITIES rapporterer følgende til SKAT om dit engagement hos Nordnet:

 • Din beholdning af danske værdipapirer per 31. december 2019
 • Alle udbytter af danske værdipapirer i 2019

Indberetningen foregår i overensstemmelse med gældende regler om indberetning til SKAT.

Bemærk, at du trods ovenstående indberetninger fra Nordnet og VP SECURITIES selv har ansvar for at angive gevinster eller tab til SKAT i forbindelse med selvangivelsen, for at din skat kan blive korrekt beregnet.

Du finder mere information om, hvordan du gør på www.skat.dk

Ratepension:

Du kan sagtens have flere ratepensioner - f.eks. en privat ratepension, og en ratepension via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 55.900 kr. (2019), (60.760 kr. for arbejdsgiverordning inkl. arbejdsmarkedsbidrag), hvis du anvender begge opsparingsformer.

Indbetalinger til ratepension kan trækkes fra i topskatten.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning.

Kapitalpension:

Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til din kapitalpension.

Aldersopsparing:

Indbetalingsgrænser for aldersopsparing 2019:

 • Du kan altid indbetale 5.200 kr. pr. år for både arbejdsgiver og privattegnede ordninger tilsammen.
 • Du kan indbetale 48.000 kr. fra det 5. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.
 • Er du berettet til at overføre mere end den generelle grænse, skal du inden indbetalingen kontakte Kundeservice, så dit depot kan blive låst op.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har:

 • påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate eller indeksordninger iht. Pensionsvilkårene
 • fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år
 • foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år

Hvis der indbetales mere end 5.200 kr., skal der betales 20% af det beløb, der overstiger 5.200 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket.

Bemærk; Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - f.eks. en privat aldersopsparing, og en aldersopsparing via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 5.100/46.000 kr., hvis du anvender begge opsparingsformer

Det tager typisk 6-8 uger at overføre din pension fra et selskab til et andet, du skal i den periode tillægge, at alle institutter i Danmark har lukket for overførsel af pensionsordninger i perioden 15. december 2019 -22.januar 2020. Det sker for at sikre, at pensionsafkastberegningen bliver korrekt. De 6-8 uger, kommer altså oveni denne periode.

Bor du i udlandet, og er du ikke fuldt skattepligtig i Danmark, kan du blive fritaget for at betale den årlige skat på 15,3 pct. af afkastet på dine pensionsordninger (den såkaldte PAL-skat). Det danske penge- eller pensionsinstitut, hvor du har dine pensionsordninger, kan fritages for at indeholde og indbetale PAL-skat af dine pensionsordninger. Men du skal selv søge SKAT om fritagelse.

Du kan læse mere om hvordan du gør og se vejledningen på SKATS hjemmeside. Søg på blanket 07.058 eller gå direkte til blanketten.

Har du konkursaktier på dit depot, så vil de stå med 0 kr. i værdi, indtil konkursboet er opgjort, hvilket kan tage op til flere år. Nordnet kan ikke sige, hvor lang tid de forskellige opgørelser varer. Når opgørelsen er færdig, fjerner VP automatisk aktierne fra depotet. Det år, hvor konkursaktierne fjernes fra depotet, er det år, hvor du får realiseret tabet.