Spring til hovedindhold

Årsskiftet.


Alt du skal vide om årsskiftet.

Året går på hæld, og vi får mange spørgsmål, som har med årsskiftet at gøre.

Vi har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål og de vigtigste frister i forbindelse med årsskiftet på denne side.

Har du spørgsmål, kan du sende en besked, når du er logget ind på dit depot.

Bemærk, at du må forvente længere svartider hos Kundeservice grundet travlhed omkring årsskiftet. Haster dit spørgsmål, kan du med fordel ringe i Nordnets åbningstid hverdage 9-17.

Åbningstider jul og nytår.

Kundeservice og Københavns Fondsbørs har normale åbningstider, bortset fra:

 • 24. december (juleaftensdag) lukket

 • 25. december (1. juledag) lukket

 • 26. december (2. juledag) lukket

 • 31. december (nytårsdag) lukket

 • 1. januar 2022 lukket

 • 2. januar 2022 lukket

Oversigt over andre markeder finder du her

Vigtige datoer.

26. november

 • Sidste frist for at anmode om lukning af aktiedepot.

1. december

 • Sidste frist for at anmode om overførsler af værdipapirer.

12. december

 • Sidste frist for at anmode om deloverførsel af værdipapirer internt mellem aktiedepoter hos Nordnet.

15. december

 • Sidste frist for at anmode om oprettelse af nyt depot via fysisk blanket. Dette gælder hvis du er under 18 år eller 74 år og ældre, har beskyttet eller udenlandsk adresse eller skal oprette depot til virksomhed.

15. december

 • Sidste frist for at indsende manuel ansøgning om pensionsdepot via blanket (skal være Nordnet i hænde senest den 18. december).

 • Sidste frist for udbetaling fra aldersopsparing og kapitalpension, samt udbetaling i utide fra ratepension (inden indsendelse af udbetalingsanmodning skal værdipapirer være solgt).

15. december 2021 - 22. januar 2022

 • Lukket for overførsel af pensionsordninger til og fra Nordnet.

17. december kl. 23.59

 • Sidste frist for at lave en manuel udbetaling via en besked fra depotet.

 • Sidste frist for at lave en manuel intern overførsel af kontanter.

29. december før kl. 16.00*

 • Sidste frist for indbetaling af penge til dit pensionsdepot (pengene skal være på dit pensionsdepot seneste den 29. december 2021 for at blive indberettet i år).

29. december før kl. 14.30*

 • Sidste frist for selv at lave en elektronisk udbetaling til forhåndsgodkendte konti.

29. december før kl. 16.00*

 • Sidste frist for indbetaling af penge fra anden bank (pengene skal være Nordnet i hænde senest den 30. december).

17. januar 2022

 • PAL-skatten trækkes i løbet af dagen den 17. januar 2022.

*Bemærk, at vi anbefaler, at du indbetaler før denne dato. Vi kan ikke give nogen garanti for, at din overførsel når frem i tide.

Disse datoer er Nordnets tidsfrister, som er sat, for at vi skal kunne udføre opgaverne inden årsskiftet.Vil du eksempelvis indbetale penge til dit depot, så er du også afhængig af din anden bank og dens tidsfrister.

Aktiedepot.

 • Årsopgørelse
  Sidst i januar kan du downloade din årsopgørelse fra året før.

 • Realisationsoversigt
  Med Nordnets realisationsoversigt får du en beregning af gevinster og tab for alle de realisationer, som du har gennemført i året før. Du oversigten her.

  Bemærk, at Realistationsoversigten kun er et værktøj beregnet til at få overblik med, og at der kan være fejl i den, eksempelvis i forbindelse med corporate actions.

 • Skat af frie midler
  Du skal betale skat af udbytte og gevinst, når du sælger aktier (både børsnoterede og unoterede aktier). Hvis du har tab ved salg af aktier, kan du få fradrag for dette.

  Læs mere om beskatning af aktier og andre værdipapirer på www.skat.dk

  Nordnet indberetter såvel dine renteindtægter som renteudgifter til SKAT.

  Du har dog selv en pligt til at kontrollere, at SKAT har korrekte oplysninger.

Pensionsdepot.

 • PAL-skat
  Din PAL-skat for året bliver beregnet som 15,3 % af dit pensionsdepots værdistigning. Har din ordning haft et værditab, vil den negative PAL-skat kunne bruges til modregning i fremtidige års positive PAL-skat værdier.

  PAL-skattegrundlaget beregnes ved at fratrække ordningens ultimo værdi (per 31 december) fra ordningens primo værdi (per 1 januar).

  * Primo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 1. januar og så fratrække det tidligere års betalt PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører året før

  * Ultimo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi per 31. december og så fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

  Herefter beregnes forskellen imellem de to værdier. Inden vi beregner PAL-skat, tager vi højde for eventuel betalt udenlandsk udbytteskat.

  PAL skatten nedsættes med eventuel negativ PAL skat samt lempelse for betalt udenlandsk udbytteskat.

  Har du fået overført en ordning i løbet af året, så vil vi få oplyst primo værdien, eventuelle indbetalinger, negativ PAL skat, og udenlandsk udbytteskat fra afgivende selskab.

 • Overførsel af pension
  Overførsler af pensionsopsparinger tager længere tid end normalt i december og begyndelsen af januar på grund af spærreperioden (15.12.2021 - 22.01.2022). Det har med beregning af den såkaldte PAL-skat at gøre. Du kan derfor forvente, at det tager mere end 8 uger, før din pensionsopsparing er overført til dit pensionsdepot.

Oftest stillede spørgsmål.