Spring til hovedindhold

Årsopgørelsen.


Sådan får du styr på din årsopgørelse.

Når du investerer med frie midler gennem din bank eller investeringsplatform, som Nordnet er, så skal du være opmærksom på, om Skattestyrelsen har alle de informationer om dine investeringer, som de skal bruge.

På siden her gennemgår vi, hvilke oplysninger og punkter i din årsopgørelse, som du skal være ekstra opmærksom på, og som du selv skal rapportere til Skattestyrelsen.

Du kan hente en realisationsoversigt på dit depot hos Nordnet, der giver et indblik i dine fortjenester og afgifter i forbindelse med handel af værdipapirer. Realisationsoversigten er årlig og tager ikke højde for Corporate Actions (emmissioner, splits, opkøb mm.).

Du finder mere information om realisationsoversigten her og du kan tilgå realisationsoversigten på siden her

Bemærk, at Nordnet ikke yder skatterådgivning. Har du spørgsmål til beskatning af aktier, bedes du kontakte Skattestyrelsen direkte på 72 22 28 94.

Du kan finde generel information om beskatning her.

Hvem indberetter hvad?

 • Nordnet rapporterer
  alle køb og salg foretaget hos Nordnet, alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer, renteindtægter og -udgifter samt din beholdning af udenlandske værdipapirer pr. den 31. december.

 • Værdipapircentralen rapporterer
  din beholdning af danske værdipapirer pr. den 31. december samt alt udbytte af danske værdipapirer.

 • Du rapporterer selv
  hvor meget du har tjent eller tabt på finansielle kontrakter, herunder certifikater og lignende, aktier handlet på et ikke-reguleret marked såsom fx First North, Spotlight, NGM og OTC,  gevinst eller tab på valutaspekulation (hvis du står kontant på en valutakonti – bagatelgrænse på 2000 DKK i gevinst eller tab) samt gevinst eller tab på shorting af aktier.

 • Har du handlet aktier på ikke-regulerede markeder, er du selv ansvarlig for at registrere gevinst/tab i rubrik 67 på din årsopgørelse. Du finder oplysninger om beholdning og handler under ”Skatteoplysninger”, når du er logget ind på www.skat.dk. Du kan ligeledes finde oplysninger om dine handler på nordnet.dk under ”Mine sider” og ”Transaktioner og notaer”.

De vigtigste punkter.

Nedenfor kan du læse om nogle af de punkter i din årsopgørelse, som hverken Nordnet eller Værdipapircentralen rapporterer til Skattestyrelsen. Lidt længere nede på siden finder du også de oftest stillede spørgsmål, som kan vejlede dig i din skatteindberetning. Dertil finder du under "generel vejledning til Skattestyrelsen" en række gode links til vejledning i køb og salg af værdipapirer samt links til information om Skattestyrelsens begrænsninger.

Selskabshændelser/Corporate Actions

 • Har der været en selskabshændelse/Corporate Action i et af dine værdipapirer, så modtager Skattestyrelsen som udgangspunkt besked om hændelsen på samme måde, som bankerne gør. Du skal dog her være ekstra opmærksom på, om Skattestyrelsen har foretaget de nødvendige rettelser, da Skattestyrelsens systemer ikke altid håndterer disse beregninger korrekt. Det er oftest i forbindelse med aktiesplit, børsnoteringer, indløsning af aktier, tegningsemissioner etc., at du selv skal foretage korrektioner i din årsopgørelse.

 • Du finder de fleste informationer om dine værdipapirer under "Mine sider" og "Transaktioner og notaer".

Indberetning af handler og udbytter i anden valuta end DKK

 • Bemærk, at ved handler eller udbytter i anden valuta end danske kroner, benytter Skattestyrelsen Nationalbankens fastsatte kurs for den respektive handelsdag til at omregne beløbet til danske kroner.

Danske og udenlandske udbytter

 • Danske udbytter bliver beskattet i forhold til alm. aktieindkomst ved modtagelse (27 %). Både udbytterne samt den allerede betalte udbytteskat vil indgå i Skattestyrelsens samlede beregning af din aktieindkomstbeskatning for 2021.

 • Udenlandske udbytter beskattes som udgangspunkt i henhold til skattesatsen i det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende. Hvis der dog foreligger en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land, skal udbyttet dog normalt maksimalt beskattes med 15 %, og efterfølgende vil resten af beskatningen foregå hos de danske skattemyndigheder.

  Dette betyder i praksis, at den skat du betaler op til 15 % vil indgå i Skattestyrelsens samlede beregning af din aktieindkomst for 2021 således, at du ikke beskattes af det samme udbytte flere gange, forudsat Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land. Bemærk, at der kan være undtagelser, hvor beskatningen er højere, end hvad dobbeltbeskatningsaftalen foreskriver. Nordnet hjælper her ikke med tilbagesøgning af udbytteskat hos de udenlandske skattemyndigheder.

  Nordnet har en automatisk refusionsaftale med skattemyndighederne i Sverige, Finland, USA og Canada, som automatisk sikrer, at der kun trækkes 15 % i udbytteskat, som herefter vil indgå i din samlede beregning af aktieindkomstskat for 2021. Du skal derfor som kunde ikke foretage dig yderligere.

Oftest stillede spørgsmål.

Bemærk: Nordnet rådgiver ikke om beskatning. Nedestående er alene vejledning og kan indeholde fejl. Er du i tvivl om, hvordan dine aktier og øvrige værdipapirer beskattes, skal du kontakte Skattestyrelsen eller læse mere på Skattestyrelsens hjemmeside via de links, som er placeret på denne side. Nordnet er ikke ansvarlig for, at din skatteindberetning bliver korrekt ud fra vejledningen her på siden.

Generel vejledning fra Skattestyrelsen.

 • Via linket her kan du få generel vejledning i køb og salg af aktier og værdipapirer på ikke-regulerede markeder.

 • Værdipapirer, som ikke er omfattet af beregningssystemet hos Skattestyrelsen, finder du

  via linket her.

Bemærk, at Nordnet ikke yder skatterådgivning. Har du spørgsmål til beskatning af aktier, bedes du kontakte Skattestyrelsen direkte på telefon: 72 22 18 18 eller via deres hjemmeside: skat.dk.