Spring til hovedindhold

Årsopgørelse og skat.


Få styr på årsopgørelsen.

Når du investerer med frie midler gennem din bank eller en investeringsplatform som vores, skal du være opmærksom på, om Skattestyrelsen har alle de informationer om dine investeringer, som de skal bruge.

På siden her gennemgår vi, hvilke oplysninger og punkter i din årsopgørelse du skal være ekstra opmærksom på, og som du selv skal indberette til Skattestyrelsen.

Du kan hente en realisationsoversigt på dit depot hos os, der giver et indblik i dine fortjenester og afgifter i forbindelse med handel med værdipapirer. Realisationsoversigten er årlig og tager ikke højde for corporate actions (emmissioner, splits, opkøb mm.). Læs mere om oversigten her.


Bemærk, at vi ikke yder skatterådgivning. Har du spørgsmål til beskatning af aktier, kan du kontakte Skattestyrelsen direkte på 72 22 28 94.

Se også: Alt du skal vide om årsskiftet

Hvem indberetter hvad?

 • Nordnet indberetter
  alle køb og salg foretaget hos os, alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer, renteindtægter og -udgifter samt din beholdning af udenlandske værdipapirer pr. den 31. december.

 • Værdipapircentralen indberetter
  din beholdning af danske værdipapirer pr. den 31. december samt al udbytte af danske værdipapirer.

 • Du indberetter selv
  hvor meget, du har tjent eller tabt på finansielle kontrakter, herunder certifikater og lignende, aktier handlet på et ikke-reguleret marked som fx First North, Spotlight, NGM og OTC (gevinst/tab registreres i rubrik 67), gevinst eller tab på valutaspekulation (hvis du står kontant på en valutakonto – bagatelgrænse på 2.000 DKK i gevinst eller tab) samt gevinst eller tab på shorting af aktier. Du kan se en oversigt over regulerede markeder hos Skattestyrelsen, både indenfor og udenfor EU/EØS.

  Oplysninger om beholdning og handler finder du under ”Skatteoplysninger”, når du logger ind på skat.dk. Du kan også se oplysninger om dine handler hos os under ”Mine sider” og ”Transaktioner og notaer”. Bemærk, at der kan være begrænsninger for beregning af gevinster og tab på nogle typer værdipapirer hos Skattestyrelsen. Læs mere her.

 • For enkeltobligationer
  indberetter vi din beholdning og renter, herunder vedhængende renter. Men du er selv ansvarlig for at indberette tab eller gevinst ved køb og salg af obligationer.

De vigtigste punkter.

Få overblik over nogle af de punkter i din årsopgørelse, som du selv skal indberette til Skattestyrelsen.

 • Selskabshændelser/corporate actions.
  Har der været en selskabshændelse/corporate action i et af dine værdipapirer, modtager Skattestyrelsen som udgangspunkt besked om hændelsen på samme måde, som bankerne gør. Du skal dog være ekstra opmærksom på, om Skattestyrelsen har foretaget de nødvendige rettelser, da Skattestyrelsens systemer ikke altid håndterer beregningerne korrekt. Det er oftest i forbindelse med aktiesplit, børsnoteringer, indløsning af aktier, tegningsemissioner m.m., at du selv skal foretage korrektioner i din årsopgørelse.

  Du finder de fleste informationer om dine værdipapirer under "Mine sider" og "Transaktioner og notaer". Hos Skattestyrelsen kan du se en vejledning til indberetning af selskabshændelser på linket her for danske selskaber og for udenlandske selskaber

 • Indberetning af handler og udbytter i anden valuta end DKK.
  Du skal være opmærksom på, at ved handler eller udbytter i anden valuta end danske kroner benytter Skattestyrelsen Nationalbankens fastsatte kurs for den respektive handelsdag til at omregne beløbet til danske kroner.

 • Danske og udenlandske udbytter.
  Danske udbytter bliver beskattet i forhold til alm. aktieindkomst ved modtagelse (27%). Både udbytterne og den allerede betalte udbytteskat vil indgå i Skattestyrelsens samlede beregning af din aktieindkomstbeskatning for 2022.

  Udenlandske udbytter beskattes som udgangspunkt i henhold til skattesatsen i det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende. Hvis der foreligger en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land, skal udbyttet dog normalt maksimalt beskattes med 15%, og efterfølgende vil resten af beskatningen foregå hos de danske skattemyndigheder.

  Det betyder i praksis, at den skat, du betaler op til 15%, vil indgå i Skattestyrelsens samlede beregning af din aktieindkomst for 2022, så du ikke beskattes af det samme udbytte flere gange. Det er forudsat, at Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land. Bemærk, at der kan være undtagelser, hvor beskatningen er højere, end hvad dobbeltbeskatningsaftalen foreskriver. Her hjælper vi ikke med tilbagesøgning af udbytteskat hos de udenlandske skattemyndigheder.

  Nordnet har en automatisk refusionsaftale med skattemyndighederne i Sverige, Finland, USA og Canada, forudsat at aktier handles på det lokale marked, som automatisk sikrer, at der kun trækkes 15% i udbytteskat, som herefter vil indgå i din samlede beregning af aktieindkomstskat for 2022. Du skal derfor ikke foretage dig yderligere som kunde.

  I øvrige lande kan det være nødvendigt at bede om refusion af udbytter. Det skal du selv gøre som investor, og du kan kontakte Skattestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Kort om beskatning.

Aktieindkomst.
Ved aktieindkomst betaler du 27% i skat af de første 57.200 kr. (2022). Indkomst herover bliver beskattet med 42%.

Kapitalindkomst.
Beskatningsprocenten er afhængig af din øvrige kapitalindkomst, herunder renter og andre individuelle indkomster og tab. Skat af kapitalindkomst ligger typisk på mellem 30-42%.

Lagerprincippet.
Du beskattes af realiseret og urealiseret afkast hvert år – altså af alt det, du har ”på lager”. Det gælder blandt andet ETF’er og akkumulerende investeringsforeninger.

Realisationsprincippet.
Du beskattes først, når du realiserer et afkast – altså når du sælger et værdipapir og modtager udbytte. Det gælder typisk for aktier og udbyttebetalende investeringsforeninger.

Investerer du frie midler?

Om dit afkast bliver beskattet som aktie- eller kapitalindkomst og efter lager- eller realisationsprincippet afhænger af, hvad du investerer i.

Investerer du i aktier, bliver dit afkast beskattet som aktieindkomst. Investerer du i aktiebaserede investeringsforeninger, som betaler udbytte, beskattes det også som aktieindkomst.

Obligationer beskattes som kapitalindkomst. Det gør investeringsforeninger baseret på obligationer typisk også.

Investeringsforeninger, ETF’er og udenlandske fonde, som ikke betaler udbytte, kan både beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst. De beskattes som aktieindkomst, hvis de står på Skattestyrelsens positivliste

Investerer du pension?

Investerer du via din pension, bliver dit afkast hvert år lagerbeskattet med 15,3% af dit pensionsdepots værdistigning, også kaldet PAL-skat, uanset hvad du investerer i.

PAL-skatten bliver beregnet ved at fratrække ordningens ultimoværdi (31. december) fra primoværdien (1. januar). Har du negativ PAL-skat, kan den modregnes i positiv PAL-skat i fremtidige år.

Vi opgør PAL-skatten og trækker den automatisk fra dit depot.

Læs mere om PAL-skat

Vi yder ikke skatterådgivning, og dette skal derfor alene ses som vejledning.

Nyhedsbrev_770x325.jpg

Er du i tvivl om, hvordan dine investeringer bliver beskattet?

Læs med på vores blog og se eksempler, så du kan blive bedre klædt på, når det gælder skat af dine investeringer.Oftest stillede spørgsmål.

Bemærk: Nordnet rådgiver ikke om beskatning. Nedestående er alene vejledning og kan indeholde fejl. Er du i tvivl om, hvordan dine aktier og øvrige værdipapirer beskattes, skal du kontakte Skattestyrelsen eller læse mere på Skattestyrelsens hjemmeside via de links, som er placeret på denne side. Nordnet er ikke ansvarlig for, at din skatteindberetning bliver korrekt ud fra vejledningen her på siden.

Generel vejledning fra Skattestyrelsen.

 • Få generel vejledning i køb og salg af aktier og værdipapirer på ikke-regulerede markeder via linket her

 • Værdipapirer, som ikke er omfattet af beregningssystemet hos Skattestyrelsen, finder du via linket her

Bemærk, at Nordnet ikke yder skatterådgivning. Har du spørgsmål til beskatning af aktier, bedes du kontakte Skattestyrelsen direkte på telefon 72 22 18 18 eller via deres hjemmeside skat.dk