Spring til hovedindhold

Årsopgørelsen.

Sådan får du styr på din årsopgørelse.

Når du investerer med frie midler gennem din bank eller investeringsplatform, som Nordnet er, så skal du være opmærksom på, om skattestyrelsen har alle de informationer om dine investeringer, som de skal bruge.

På siden her gennemgår vi, hvilke oplysninger og punkter i din Årsopgørelse, som du skal være ekstra opmærksom på og som du selv skal rapportere til skattestyrelsen.

Du kan hente en realisationsoversigt på dit depot, der giver et indblik i dine fortjenester og afgifter i forbindelse med handel af værdipapirer. Realisationsoversigten er årlig og tager ikke højde for Corporate Actions (emmissioner, splits, opkøb mm.).

Du finder mere information om realisationsoversigten hereksternt link, åbner i nyt vindue.

Bemærk, at Nordnet ikke yder skatterådgivning. Har du spørgsmål til beskatning af aktier, bedes du kontakte SKAT direkte på 72 22 28 94.

Du kan finde generel information om beskatning hereksternt link, åbner i nyt vindue.

Hvem indberetter hvad?

 • Nordnet rapporterer
  alle køb og salg foretaget hos Nordnet, alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer, renteindtægter og -udgifter samt din beholdning af udenlandske værdipapirer per den 31. december.
 • Værdipapircentralen rapporterer
  din beholdning af danske værdipapirer per den 31. december samt alt udbytte af danske værdipapirer.
 • Du rapporterer selv
  hvor meget du har tjent eller tabt på finansielle kontrakter, herunder certifikater og lignende, aktier handlet på et ikke-reguleret marked såsom fx First North, Spotlight, NGM og OTC,  gevinst eller tab på valutaspekulation (hvis du ligger kontant på en valutakonti – bagatelgrænse på 2000 DKK i gevinst eller tab) samt gevinst eller tab på shorting af aktier.
 • Har du handlet aktier på ikke-regulerede markeder, er du selv ansvarlig for at registrere gevinst/tab i rubrik 67 på din årsopgørelse. Du finder oplysninger om beholdning og handler under ”Skatteoplysninger”, når du er logget ind på www.skat.dk. Du kan ligeledes finde oplysninger om dine handler på Nordnet.dk under ”Mine sider” og ”Transaktioner og notaer”.

De vigtigste punkter.

Nedenfor kan du læse om nogle af de punkter i din Årsopgørelse, som hverken Nordnet eller Værdipapircentralen rapporterer til Skattestyrelsen. Lidt længere nede på siden finder du også de oftest stillede spørgsmål, som kan vejlede dig i din skatteindberetning. Dertil finder du under "generel vejledning til SKAT" en række gode links til vejledning i køb og salg af værdipapirer samt links til information om SKAT's begrænsninger.

Selskabshændelser/Corporate Actions

 • Har der været en selskabshændelse/Corporate Action i et af dine værdipapirer, så modtager SKAT som udgangspunkt besked om hændelsen, på samme måde som bankerne gør. Men du skal dog her være ekstra opmærksom på, om SKAT har foretaget de nødvendige rettelser, da SKAT's systemer ikke altid håndterer disse beregninger korrekt. Det er oftest i forbindelse med aktiesplit, børsnoteringer, indløsning af aktier, tegningsemissioner etc., at du selv skal foretage korrektioner i din årsopgørelse.
 • Du finder de fleste informationer om dine værdipapirer under "Mine sider" og "Transaktioner og notaer".

Indberetning af handler og udbytter i anden valuta end DKK

 • Bemærk, at ved handler eller udbytter i anden valuta end danske kroner, benytter SKAT Nationalbankens fastsatte kurs for den respektive handelsdag, til at omregne beløbet til danske kroner.

Danske og udenlandske udbytter

 • Danske udbytter bliver beskattet i forhold til alm. aktieindkomst ved modtagelse (27 %). Både udbytterne samt den allerede betalte udbytteskat vil indgå i SKAT's samlede beregning af din aktieindkomstbeskatning for 2020.
 • Udenlandske udbytter beskattes som udgangspunkt i henhold til skattesatsen i det land hvor det udloddende selskab er hjemmehørende. Hvis der dog foreligger en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land, skal udbyttet dog normalt maksimalt beskattes med 15 %, og efterfølgende vil resten af beskatningen foregå hos de danske skattemyndigheder.

  Dette betyder i praksis, at den skat du betaler op til 15 % vil indgå i SKAT's samlede beregning af din aktieindkomst for 2020 således, at du ikke beskattes af det samme udbytte flere gange, forudsat Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land.Bemærk, at der kan være undtagelser, hvor beskatningen er højere end hvad dobbeltbeskatningsaftalen foreskriver. Nordnet hjælper her ikke med tilbagesøgning af udbytteskat hos de udenlandske skattemyndigheder.

  Nordnet har en automatisk refusionsaftale med skattemyndighederne i Sverige, Finland, USA og Canada, som automatisk sikrer, at der kun trækkes 15 % i udbytteskat, som herefter vil indgå i din samlede beregning af aktieindkomstskat for 2020. Du skal derfor som kunde ikke foretage dig yderligere.

Oftest stillede spørgsmål.

Bemærk: Nordnet rådgiver ikke om beskatning. Nedestående er alene vejledning og kan indeholde fejl. Er du i tvivl om, hvordan dine aktier og øvrige værdipapirer beskattes, skal du kontakte SKAT eller læse mere på SKAT's hjemmeside via de links, som er placeret på denne side. Nordnet er ikke ansvarlig for, at din skatteindberetning bliver korrekt ud fra vejledningen her på siden.

Under ”Mine sider” og ”Transaktioner og notaer”, her kan du finde oplysninger om køb, salg, udbytter, aktiesplit mv. Her kan du finde de fleste informationer, der skal benyttes til indberetning hos SKAT.

Du kan benytte Nordnets realisationsoversigt som vejledning til dine gevinster. Realisationsoversigten viser en sammenstilling af gevinster og tab for alle realisationer (salg) i løbet af året.

Du kan læse mere her, hvor der er et link til realisationsoversigten.

I 2021 skal du betale:
27 % i skat af de første kr. 56.500 (2020: 55.300 kr.) i aktieindkomst

42 % af aktieindkomst ud over 56.500 kr. (2020: 55.300 kr.).

Aktieindkomst er både udbytter og gevinst (fortjeneste) ved salg.

Hvis du er gift
Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte. I 2021 skal I betale 27 % af de første 113.000 kr. (27 % af de første 110.600 kr. i 2020) af jeres samlede aktieindkomst og 42 % af aktieindkomst ud over 113.000 kr. (110.600 kr. i 2020)

Du kan læse mere på SKATs hjemmeside her.

Se Skat’s positivliste her Skat.dk: Beviser og aktier i investeringsforeninger og selskaber (IFPA)

Er ETF’en på Skat’s liste, beskattes den som aktieindkomst. Er den ikke på listen, beskattes den som kapitalindkomst.

For Nordnet indeksfond Danmark, se her: Nordnet Indeksfond Danmark = Aktieindkomstbeskatning til lave omkostninger

For de fire internationale Nordnet indeksfonde, se under FAQ’en her: Nordnet Indeksfonde

Vi har samlet nogle af de mest væsentlige rubrikker ved investering til din årsopgørelse.

De er vejledende og vi anbefaler derfor, at du kontakter Skat hvis du er i tvivl. Nordnet garanterer ikke, at nedenstående rubrikker er korrekt oplyst og er derfor ikke ansvarlige for, at du registrerer korrekt ved Skat. Du kan se mere på SKATs hjemmeside her: Aktier og værdipapirer

 • Aktier handlet på reguleret marked: Aktieindkomst (rubrik 66)
 • Aktier handlet på ikke-reguleret marked (aktier på First North og andre ikke-regulerede børser): Aktieindkomst (rubrik 67)
 • ETF: Aktieindkomst (rubrik 345) eller kapitalindkomst (rubrik 38)
 • Certifikater: Kapitalindkomst (rubrik 346)
 • Finansielle kontrakter som mini futures: Gevinst (346) & tab (85, 86, 87 og 88)

Hvis der på din årsopgørelse er et udråbstegn foran en af dine værdipapirer, kan det være fordi Skat mangler oplysninger.

Dette kan være i forbindelse med en IPO eller kapitaludvidelse. Vi giver her nogle eksempler på hvordan du registrerer det hos Skat. Er du i tvivl, skal du kontakte Skat og få vejledning. Nedenstående er alene til inspiration. Nordnet står ikke til ansvar for, at du registrerer din beskatning af værdipapirer korrekt.

Du finder de fleste informationer til indberetning under ”Mine sider” og ”Transaktioner og notaer”.

 • Tegning af aktier ved en IPO (børsnotering):

Har du købt aktier via en IPO, er det ikke sikkert, at SKAT har alle oplysningerne. Ofte fordi du modtager aktierne i en midlertidig fondskode, der ombyttes til den korrekte aktie ved første handelsdag, eller fordi aktien handles på et ikke-reguleret marked som eksempelvis First North.

Du finder oplysningerne på den pågældende aktie under ”Mine sider” og ”Transaktioner og notaer”. Under ”værdipapirer” vælger du den pågældende aktie og den samme aktie der ender på MIDL (for midlertidig).

Under Aktien MIDL finder du købsværdien. På Skats hjemmeside, klikker du på blyanten ved aktien og indtaster købsværdien på aktien. Mangler der oplysninger på Aktien MIDL, indtaster du her samme salgsværdi som under købsværdi, så de to beløb udligner hinanden.

Handles aktien på et ikke-reguleret marked, skal du selv notere gevinst/tab i rubrik 67.

 • Tegningsretter i forbindelse med en aktie

Har du modtaget tegningsretter, fordi én af dine nuværende aktier udvider deres aktiekapital?
Mangler Skat oplysninger skal du gøre følgende, alt efter hvad du vælger at gøre med dine tegningsretter:

Sælger du tegningsretterne, skal købsværdien på tegningsretterne registreres til 0 DKK og salgsværdien den værdi du har modtaget i forbindelse af salget. Her bliver du beskattes af salget af tegningsretterne.

Udnytter du tegningsretterne til at købe nye aktier, skal du registrere 0 DKK ved købs- og salgssum for tegningsretterne. For de nye aktier du har tegnet, skal du registrere den købssum du har givet for de nye aktier. Dette kan du finde under ”Transaktioner og notaer”. Her vil du ikke blive beskattet af tegningsretterne, da købet og salget udligner hinanden.

Du kan læse mere om SKAT ved tegningsretter hereksternt link, åbner i nyt vindue.

Generel vejledning fra SKAT.

  • Via linket her kan du få general vejledning i køb og salg af aktier og værdipapirer på ikke-regulerede markeder.
  • Værdipapirer som ikke er omfattet af beregningssystemet hos Skat finder du via linket her.
  • Find via linket her en vejledning til indrapportering af danske selskabshændelser (fusion, splits, aktieombytning, tegningsemissioner etc).
  • Find via linket her en vejledning til indrapportering af udenlandske selskabshændelser (fusion, splits, aktieombytning, tegningsemissioner etc).
  Bemærk, at Nordnet ikke yder skatterådgivning. Har du spørgsmål til beskatning af aktier, bedes du kontakte SKAT direkte.