Spring til hovedindhold

I kommercielt samarbejde med Global X

Investering i uran.

Atomkraft er en ren, effektiv og vigtig strømkilde, som bruges til at opfylde verdens voksende energibehov. Atomkraft kan producere elektricitet i stor skala samtidig med, at udledningen af drivhusgasser minimeres. Det hjælper lande med at udvide deres elnet og -forbrug og samtidig begrænse luftforureningen. 

Uran – brændstoffet til atomkraft.

Brændstof fra uran gør det muligt for atomkraftværker at generere elektricitet. En enkelt lille kugle uran – lidt større end viskelæderet på en blyant – indeholder lige så meget energi som et ton kul, tre tønder olie eller 17.000 kubikfod naturgas*. Det er global produktion af atomenergi, som primært driver efterspørgslen. På trods af forventet vækst inden for atomkraft og en tilsvarende stigning i efterspørgslen på uran kan det nogle gange være svært at få adgang til råvaren. Uran handles med tynd likviditet på futures-børser, og der er begrænsninger mht. ejerskab relateret til dets brug i våbenproduktion.

*. GE Hitachi Nuclear Energy. (n.d.) Nuclear power basics. General Electric. Tilgået den 19. april 2022.

Rohan Reddy
Director of Research, Global X

Global X Uranium ETF.Navn

Global X Uranium UCITS ETF (URNU)

Beskrivelse

Global X Uranium ETF (URNU) giver investorer adgang til en bred vifte af virksomheder, der er involveret i udvinding af uran og produktion af atomkraftkomponenter, herunder dem i udvinding, raffinering, efterforskning eller fremstilling af udstyr til uran- og atomkraftindustrien.

Løbende omkostninger

0,65%

Udbyttepolitik

Akkumulerende

Faktaark (KIID)

Åbn faktaark

Se udvikling

Køb/sælg

Start en Månedsopsparing i denne ETF

Start Månedsopsparing


Vigtig information om risici og afkast.

Denne side er ikke og skal ikke opfattes som en investeringsanbefaling eller anmodning om at abonnere på, købe eller sælge værdipapirer. I forbindelse med investeringsbeslutninger skal investoren basere sine beslutninger på sin egen vurdering og tage sine egne mål og sin egen økonomiske situation i betragtning. Der er altid risici forbundet med investering og økonomiske instrumenter. Værdien og afkastet af investeringer kan ændre sig, og den investerede kapital kan endda tabes helt. Tidligere udvikling er ikke en garanti for fremtidige afkast. Du bør selv studere prospektet og relevant vigtig information, før du investerer i fonde. Fondsprospektet kan indhentes fra investeringsselskabet, og du kan finde de vigtigste oplysninger på hjemmesiden nordnet.dk på fondens oversigtsside og på ordresiden.

Global X. Tænk ud over det sædvanlige.

I over et årti har det været vores mission at hjælpe investorer med uudforskede og intelligente løsninger.

Global X ETFs er et helejet datterselskab tilhørende Mirae Asset Financial Group, en førende leder på det globale marked med 48 afdelinger og over 12.000 medarbejdere på verdensplan. Koncernen, som blev grundlagt i 1997 som en af Asiens banebrydende investeringsfonde, administrerer nu tæt på 623 milliarder dollar i klientaktiver i en portefølje, der omfatter fast ejendom, forsikring, privat kapital og venturekapital.*

* pr. december 2021

Lær mere om produktfilosofien hos Global X ETFs:

Ofte stillede spørgsmål vedrørende Månedsopsparing.

Med Nordnets Månedsopsparing får du en automatisk opsparing i ETF'er og investeringsforeninger eller udenlandske fonde, hvor du investerer et fast beløb hver måned - uden at du skal foretage dig noget.

Fordelen ved en månedlig opsparing er, at du spreder din risiko, når du handler hver måned og ikke behøver at tænke på at komme ind på aktiemarkedet på et bestemt tidspunkt. Det er også en effektiv måde at få dine penge til at vokse langsigtet, da de månedlige opsparinger vokser eksponentielt gennem renters rente-effekten.

Hvis du selv vælger investeringsforeninger og ETF'er via Månedsopsparingen, skal du mindst spare 500 kr. op hver måned, og du kan maksimalt spare 50.000 kr. op hver måned.

Hvis du anvender vores guide til et investeringsforslag via Månedsopsparingen, skal du mindst spare 1.000 kr. op hver måned. Dette sikrer, at vores guide kan ramme den ønskede vægtning af de investeringsfonde, der indgår i investeringsforslaget. Der er i denne løsning ingen øvre grænse for, hvad du kan spare op hver måned.

Hvis du via Månedsopsparingen investerer i Nordnets indeksfonde eller andre internationale fonde, så er der ingen øvre grænse for, hvor meget du kan spare op hver måned. Du skal dog mindst spare 100 kr. op hver måned.Du kan nemt ændre dit ønskede månedlige investeringsbeløb i Månedsopsparingen. Du kan nå at redigere investeringsbeløb, instrumenter og fordelingen i din Månedsopsparing helt frem til dagen før, Månedsopsparingen bliver handlet.

Det vil sige, at hvis du eksempelvis ønsker at starte din Månedsopsparing med et større beløb, kan du, efter Månedsopsparingen er blevet handlet, ændre investeringsbeløbet til et mindre beløb, nogle andre instrumenter eller anden fordeling, som du ønsker, at Månedsopsparingen skal fortsætte med efterfølgende.

Bemærk, at ændringer i Månedsopsparingen i forbindelse med instrumenter, fordeling eller beløb ikke påvirker de investeringer, som Månedsopsparingen tidligere har foretaget. Disse instrumenter vil blive i porteføljen, indtil du selv sælger dem.

Hvis du ønsker at sætte din Månedsopsparing på pause, skal du blot fjerne opsparingen, som er tilknyttet depotet. Afslutning af Månedsopsparingen påvirker ikke de værdipapirer i porteføljen, der er købt via Månedsopsparingen. Disse værdipapirer vil forblive i depotet, indtil du selv sælger dem.

Når du ønsker at starte din månedsopsparing igen, tilføjer du blot en Månedsopsparing til depotet med din ønskede fordeling.