Nedenstående er information fra Impero og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet.


Impero.

Impero udbyder i forbindelse med sin børsnotering nye aktier. Igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af Impero, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling af aktier er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

Impero er et dansk Software-as-a-Service (SaaS) selskab, som tilbyder en compliance management platform med ét klart formål; at gøre det nemmere for virksomheder, mennesker og institutioner at holde dét, de lover. Imperos SaaS-platform gør det nemt og intuitivt for kunder at identificere risici, opsætte nødvendige kontroller, dokumentere arbejdsprocesser og ikke mindst sikre, at de overholder gældende regler og lovgivning. Impero kalder det Compliance.Simplified.

Markedet for compliance management drives af én grundlæggende forudsætning; det kan betale sig at investere i at holde, hvad man lover. Det estimeres, at det er 2.7x dyrere ikke at have styr på sin compliance, og omkostningerne ved sådanne compliance-brud er steget med mere end 45% over det seneste årti. Samtidig slås mange virksomheder med, at mængden af regler og love er stigende, samtidig med, at krav til dokumentation vokser. Kort sagt, compliance er kommet for at blive – og vil fortsat vokse.

Impero er velpositioneret i dette marked. Virksomheden tilbyder en skalérbar platform og har allerede påvist en flot kundebase bestående af kunder i 10 forskellige lande og brugere i mere end 100 lande verden over, som inkluderer store, internationale kunder, som Volkswagen Group, Arla Foods, BESTSELLER, Hempel, Ecco, Trumpf, Vorwerk Group, Siemens og mange flere. Kundebasen inkluderer bl.a. 1/3 af det danske C25 indeks og 3 ud af 5 af de største tyske noterede selskaber. 9 af Impero’s kunder fremgår desuden af Fortune2000, liste over de 2000 største børsnoterede selskaber i verden.

Motiv for børsnoteringen

Impero ønsker at accelerere deres internationale vækstrejse, med en ambition om at blive en de facto standard for compliance management software. Børsnoteringen på Nasdaq First Growth Market vil gøre det muligt for Impero at øge salgsindsatsen internationalt, først og fremmest fokuseret på Nordvest Europa, samt at øge investeringer i produktudvikling, for således at sikre, at Impero’s platform er den foretrukne løsning på markedet.

Webinar med Impero.

Kom med til webinar med Impero tirsdag den 30. marts kl. 14, i anledningen af den planlagte børsnotering af virksomheden. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

9,70 DKK per aktie

Kurtage

0 DKK*

Selskabsværdi (pre-money)

155 mio. DKK

Forhåndstilsagn

23,93 mio. DKK

Tegningsperiode

26. marts 2021 kl. 9:00 til 13. april 2021 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning
skal være tilgængelige på depotet

13. april 2021 kl. 23.59

Mindste tegning

400 aktier svarende til 3.880 DKK

Markedsplads

Nasdaq First North Growth Market Denmark

Ticker for aktien

IMPERO

Forventet første handelsdag

22. april 2021

Selskabets hjemmeside

impero.com

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Mere information og fuldstændige vilkår:

Mere information.

Marked og salg

Impero er en del af GRC (governance, risk management og compliance) markedet for software og serviceydelser, som globalt har en samlet værdi på ca. 200 mia. DKK og forventer at vokse årligt med 13.5% frem mod 2025. Af det brede marked har Impero rettet sit strategiske fokus mod et adresserbart marked med en værdi på 6.3 mia. DKK – bestående af større og mellemstore virksomheder i de mest ’compliant’ lande i Europa og resten af verden. Konkurrencen er fragmenteret af få globale udbydere og flere mindre, lokale udbydere. En stor del af kunderne benytter dog fortsat generiske værktøjer, som Excel og mail, til håndtering af compliance. Det ses dog, at mange virksomheder begynder at få øjnene op for behovet for compliance management software.

Impero’s vækst er drevet af en veludviklet distribution. Omtrent halvdelen af selskabets vækst kommer fra partnerskaber med udvalgte af de fire største globale revisionshuse (Big4). Partnerne får en unik mulighed for at fremme salg og etablere forbindelser til nye kunder, ligesom partnerskabet giver Impero en unik mulighed for at komme i kontakt med større, internationale selskaber. Samtidig ses en stor andel af uplift, hvor eksisterende kunder øger deres abonnementbetalinger, hvilket illustrerer en løbende øget værdiskabelse for kunderne.

Produkt

Impero tilbyder en compliance management platform, som automatiserer og strømliner hvordan virksomheder identificerer, håndterer og dokumenterer risici og håndteringen heraf. Det betyder, at Impero faciliterer hele complianceprocessen fra start til slut, og løser derved ikke kun ét enkelt trin af denne proces. Kort sagt kan Imperos platform inddeles i fire funktionaliteter: Risk management, control management, rapportering og dokumentation. Kunder kan med Impero opsætte alle nødvendige processer for at forblive ’compliant’. Platformen er nem at implementere og kunder kan bruge platformen fra dag ét. Impero har et strategisk fokus på skatte- og finansfunktioner, hvor platformen har været implementeret med stor succes, men det er allerede i dag vist, at Impero kan benyttes til håndtering af alle typer af ’compliance’ processer (eksempelvis GDPR, IT-processer, ESG eller supply chain).

Finansielle forventninger

Impero har historisk oplevet høje vækstrater, og voksede senest annual recurring revenue (ARR) med 68% fra 2019 til et niveau på DKK 12.6 mio. i 2020. Selskabet vil fortsat investere i vækst og med børsnoteringen forventes årlige ARR-vækstrater på ca. 50% frem mod 2023.

Ekspansion

Imperos vækstplan er todelt; første del har et fokus mod at vækste på det Nordvest-europæiske marked med et særligt fokus på DACH-regionen (Tyskland, Østrig og Schweiz), hvor selskabet har haft stor succes de seneste år. Impero vil fortsat udnytte sine stærke partnerkanaler i disse markeder, samt udbygge organisationen med flere lokale kontorer, for i højere grad at servicere kunderne og skabe de bedste forudsætninger for nye kunder. I forlængelse heraf, er selskabet i færd med at etablere et tysk kontor, udover deres nuværende kontor i Storbritannien. Den anden del af selskabets vækstplan er rettet mod kunder og lande udenfor Europa med et stort behov for compliance løsninger, eksempelvis USA, Canada, og Australien.

Impero’s historie kort fortalt

Impero blev grundlagt af Jacob Engedal Sørensen og Morten Balle, som påbegyndte udviklingen af platformen i 2014 efter karrierer i Big4 revisionshuse. De to grundlæggere identificerede et klart behov for en intuitiv og nem platform, der samlede compliance ét sted, og slog sig sammen med to erfarne seed-investorer, Lars Kolind og Jørn Grove. Med en klar vision, nye kompetencer og et udviklingssamarbejde med tre store danske virksomheder, blev Impero udviklet. Siden da er meget sket. I 2018 indtrådte Rikke Stampe Skov som CEO og Karsten Mayland som CCO, hvilket for alvor satte fart under udviklingen af selskabets distributionskanaler og den internationale ekspansion. I dag har selskabet udviklet sig til mere end 25 passionerede medarbejdere, alle med en vision om at hjælpe flere virksomheder verden over til at blive mere compliant.

Vigtig information.


Investeringsrisiko

Bemærk, at aktierne ikke giver noget garanteret afkast og ingen kapitalbeskyttelse. En investering i aktierne er derfor kun egnet for investorer, som ikke har behov for en løbende indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i udbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.


Selskabsrisiko

Selskabets forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at du ikke får det investerede beløb tilbage, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.


Information om Nordnets erstatning

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i udbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartsbetaling her. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet.

Nordnet har ikke ansvar for det resultat, som følger af, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale. Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordneteksternt link, åbner i nyt vindue. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actionseksternt link, åbner i nyt vindue.

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Ja, i denne IPO kan du tegne fra flere depoter. Vælg de depoter du vil svare for i feltet vælg depot under Læs vilkår/Svar

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "Impero Ansøgning".

Den 13. april kl. 23:59 skal pengene senest være tilgængelige på dit Nordnet-depot hvor du har angivet dit tegningsønske.