Nedenstående er information fra Penneo A/S og skal ikke ses som en anbefaling fra Nordnet.


Penneo A/S.

Nordnet giver dig mulighed for at tegne aktier i Penneo A/S i forbindelse med selskabets notering på Nasdaq First North. Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

11,06 DKK per aktie

Kurtage

0 DKK*

Emissionsvolume

45-50 mio. DKK

Tegningsperiode

07.05.2020 - 25.05.2020

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

25.05.2020 kl. 23.59

Mindste tegning

362 aktier svarende til 4.003,72 DKK

Markedsplads

Nasdaq First North

Ticker for aktien

PENNEO

Forventet første handelsdag

02.06.2020

Selskabets hjemmeside

www.penneo.comeksternt link, åbner i nyt vindue

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Internationalisering og vækstrejse.

Med udgangspunkt i det stærke fundament og succesfulde resultater opnået i Norden siden 2014, er Penneo nu klar til at rette fokus mod en større del af det internationale marked. Det vil ske gennem en planlagt internationaliseringsstrategi, hvor selskabet går til nye markeder i Europa samtidig med, at tilstedeværelsen i eksisterende nordiske markeder udvides yderligere gennem opsalg af eksisterende services ud udbyd af nye services.

Provenuet fra emissionen skal primært bruges til at facilitere selskabets internationaliseringsstrategi og vækstrejse. Dette skal ske ved at videreudvikle teknologien med henblik på, at levere yderligere services som understøtter flere af kundernes forretningsprocesser – og dermed levere en komplet procesautomatiseringsløsning, som gør Penneo dybere forankret hos deres kunder. Provenuet skal også bruges til at videreudvikle salgs- og markedsføringsaktiviteterne med henblik på at understøtte selskabets udvidelse til nye europæiske markeder, samt til videre forretningsudvikling for at understøtte den fortsatte vækst.

Emissionen er ikke sikret gennem garantiforpligtelser, men Penneo har modtaget bindende forhåndstilsagn på i alt DKK 35,975 millioner fra investorer i forhåndstegningen, inklusiv BankInvest, Fundamental Invest, Vækstfonden, Christian Sagild og Michael Moesgaard Andersen. Alle investorer har tegnet aktier på fuldt ud samme vilkår som gælder øvrige investorer i udbuddet.

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

Penneo A/S forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets prospekt indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i Penneo A/S, bør du læse selskabets virksomhedsbeskrivelse og prospektet, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i Penneo A/S skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i virksomhedsbeskrivelsen og prospektet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordneteksternt link, åbner i nyt vindue. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actionseksternt link, åbner i nyt vindue.

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Nej. Hvis du har ansøgt om at tegne på flere forskellige depoter, så er det kun den tegning, som du foretog først, som vil gælde.

Du kan få NemID på tre måder:

via online-bestilling på nemid.nu.eksternt link, åbner i nyt vindue

Ved henvendelse i et borgerservicecenter.

Via din bank, hvis du opretter en netbank-aftale.

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "SATS Ansøgning".