Spring til hovedindhold

Om børshandlede produkter som certifikater og Mini Futures.

Et børshandlet produkt, også kaldet en ETP (Exchange Traded Product), handles på børsen ligesom aktier. Men de følger et underliggende aktiv og kan være gearede. Mange af produkterne er komplekse og er derfor for den erfarne investor, som vil spekulere i, hvordan markedet udvikler sig. Det er dem, vi fokuserer på her.Kort fortalt: 

  • ETP’er hører under det, man kalder derivatmarkedet. Et derivat er kort sagt noget, der er afledt og følger udviklingen i fx en aktie eller et indeks.

  • Mini Futures, warrants og certifikater er eksempler på ETP’er, du kan investere i. Med denne type produkter kan du spekulere i op- og nedgang på børsen som investor, og du kan øge din eksponering gennem gearing.

  • ETP’er er som udgangspunkt komplekse produkter, som indebærer en høj risiko, og derfor er de ikke egnede for alle investorer.Hvad er et børshandlet produkt (en ETP)?

En ETP er et derivatprodukt, der handles på børsen. Et derivat er knyttet til et underliggende aktiv, som fx kan være aktier, råvarer, valuta eller indeks. Ved at investere i et børshandelt produkt kan du altså investere bredt med én investering.

Hvis det underliggende aktiv bevæger sig, vil den ETP, der spejler aktivet, også bevæge sig.

Med en ETP kan du derfor spekulere i, hvordan det underliggende aktiv udvikler sig – altså fx om en aktie vil stige eller falde – og derved skabe yderligere investeringsmuligheder.


Kort eller lang position?

Børshandlede produkter giver dig mulighed for at tjene på din investering i forskellige markedsbevægelser – også kaldet at indtage langsigtede og kortsigtede positioner:

  • Når du mener, at de underliggende aktiver vil stige i værdi, kaldes det at have en lang position – det vil sige et positivt syn.

  • Når du mener, at de underliggende aktiver vil falde i værdi, kaldes det at have en kort position – det vil sige et negativt syn. Det kaldes også shorting.

Husk, at komplekse produkter indebærer en højere risiko, hvis udviklingen ikke går, som du håbede på.

💡 Eksempler på ETP'er

Warrants: Købswarrants giver mulighed for at spekulere i stigninger, mens salgswarrants giver mulighed for at spekulere i fald.

Bull- og bear-certifikater: Med bull spekuleres der i, at markedet stiger (tyren stanger opad), mens bear spekulerer i fald (bjørnen slår nedad).

Mini Futures: Typen af Mini long tror på, at aktivet vil stige i værdi. Mini short tror modsat på, at aktivet vil falde i værdi.

Sæt dig altid godt ind i det specifikke produkt og forskellene på ETP'erne, inden du investerer. Da produkterne er komplekse, kræver de, at du gennemfører en videnstest. Den vil du se, når du vil købe en bestemt produkttype, fx en Mini Future, for første gang.

Vidste du, at en ETF også er et Exchange Traded Product?
En ETF handles på børsen og følger typisk et indeks (fx S&P 500), en sektor, en råvare eller andet, som ETF’en afspejler udviklingen i. Men i modsætning til produkterne ovenfor, er ETF’er mindre komplekse produkter.


Kan jeg tabe flere penge, end jeg investerer?

Når du handler med fx Mini Futures, certifikater og warrants, kan du ikke miste flere penge, end du har investeret. Men sæt dig godt ind i det specifikke produkt og hold øje med, om du investerer med gearing. Det kan nemlig betyde, at du hurtigere kan tabe penge, hvis markedet ikke udvikler sig til din fordel.


Om udsteder og market maker (modpart)

ETP’er udstedes af både danske og udenlandske banker, men handles på børsen i Danmark. For at handlen fungerer, udnævnes der en market maker. 

Market maker har til opgave at opretholde likviditet i instrumenterne. Det betyder, at de står som modpart, når du køber eller sælger din ETP. Det giver dig den fordel, at du kan købe og sælge din investering uden at have en anden investor som modpart, hvilket du ellers skal have ved handel med traditionelle aktier.

Når der er ekstreme prisbevægelser på markedet, kan det betyde, at en market maker ikke kan opretholde likviditet. Det sker dog kun ved meget få lejligheder. 

I aktiehandel er det almindeligt at se på omsætningen for en aktie. Det vil sige, hvor ofte denne aktie handles. Det er for at afgøre, om der er god likviditet. Lav omsætning vil ikke være et problem i ETP’er, da du har fordelen ved at have en market maker som modpart.


Husk på, at disse produkter ikke er for alle. De er komplekse og kræver en god forståelse af det underliggende marked og af produkternes specifikke egenskaber og mekanismer. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.


Invester i aktier, råvarer og indeks. I op- og nedgang.Opret en konto