Spring til hovedindhold

Vores børshandlede produkter.


Bull & Bear.

Bull i opgang. Bear i nedgang.

Det er vidt forskelligt, hvordan man som investor mener, markedet vil udvikle sig. Nogle mener, at en aktie, et aktieindeks eller en råvare bør stige, mens andre mener, at det bør falde. Nogle tror på kraftige bevægelser, mens andre tror, ​​de vil være små. Holdningen til, hvor meget risiko man er villig til at tage, varierer også.

For at imødekomme alle dine ønsker, tilbyder vi Bull & Bear med alt fra gearing to gange dagligt til 20 gange daglig gearing. Vi tilbyder også Bull & Bear uden gearing. Bull er for dig, der tror på stigning, og Bear, hvis du mener, at det underliggende aktiv skal falde i pris.

Bull & Bear er investeringsprodukter, der er noteret på en børs og følger værdien af ​​et underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan fx være et indeks, en aktie eller en vare. Bull & Bear har en daglig gearing, der holdes konstant, hvilket betyder, at værdien af ​​produktet udvikler sig med gearingen ganget med det underliggende aktivs daglige udvikling.

Vores udbud af Bull- & Bear-certifikater

Når du overvejer, om Bull eller Bear er bedst for dig, er det vigtigt, at du forstår risikoen. Jo højere gearing du vælger, jo større fortjeneste kan du opnå. Men det modsatte gælder også. Jo højere gearing, jo større er risikoen for store tab, hvor tabet kan udgøre hele den investerede kapital. Du kan dog aldrig tabe mere end det investerede beløb. Bull & Bear er velegnet til erfarne investorer, der kunne tænke sig investeringer med høj risiko.

Bull & Bear er komplekse værdipapirer. Før du køber, bør du gøre dig bekendt med, hvordan de fungerer, og hvilke risici der findes. I vores faktablad nedenfor finder du yderligere oplysninger, der er vigtige at vide om Bull & Bear.

Bull & Bear-faktablad

Video: Sådan fungerer Bull- & Bear-certifikater

Webinar: Lær, hvordan certifikater fungerer

Blogindlæg: Læs om Bull- & Bear-markeder

Mini Futures.

Long i opgang. Short i nedgang.

Mini Futures gør det muligt at investere i markedet, uanset om du synes, en aktie, et aktieindeks eller en råvare skal stige eller falde. Mini Futures har stor risiko, men også stort potentiale.

Mini Futures er børsnoterede værdipapirer, der er noteret på en børs og følger værdien af et underliggende aktiv.

Værdien af en Mini Futures bevæger sig lige så meget i kroner og øre som det underliggende aktiv, det er knyttet til. Men der kræves en markant mindre mængde penge for at få den samme eksponering i en Mini Future sammenlignet med at købe det underliggende aktiv direkte. Den procentvise ændring i en Mini Future vil normalt være markant højere end den procentvise ændring i det underliggende aktiv.

Vores udbud af Mini Futures

Denne forskel giver en gearingseffekt, hvilket betyder både et højere afkastpotentiale og en højere risiko.

Da Mini Futures ikke har nogen erosionseffekt, er en Mini Future bedre egnet til at eje over tid sammenlignet med for eksempel et Bull- & Bear-certifikat. Mini Futures kan således med fordel bruges til både kort- og langvarig handel. Mini Futures er velegnet til erfarne og aktive investorer, der er villige til at tage en høj risiko. Værdien af en Mini Future kan aldrig være lavere end 0. Det betyder, at du aldrig kan tabe mere end dit investerede beløb.

Mini Futures er komplekse værdipapirer. Før du køber, skal du gøre dig bekendt med, hvordan de fungerer. I vores brochure nedenfor finder du alle de oplysninger, du har brug for, om vores Mini Futures.

Mini Futures-faktablad

Video: Sådan fungerer Mini Futures

Webinar: Lær, hvordan Mini Futures fungerer

Unlimited Turbos.

Mulighed for meget høj gearing.

Gearing betyder, at du får en større procentuel prisbevægelse i din ubegrænsede turbo sammenlignet med prisbevægelsen i det underliggende aktiv. Gearingseffekten betyder, at der kræves et mindre beløb for at få den samme eksponering, som hvis du havde købt en aktie eller et aktieindeks direkte. For at du kan vælge, hvilken risiko du ønsker i din investering, tilbyder vi flere forskellige ubegrænsede turbos på de samme underliggende aktier, aktieindekser og råvarer med forskellig stor gearing.

Vores udbud af Unlimited Turbos

En høj gearing betyder højere risiko, og en Unlimited Turbo med lav gearing har en lavere risiko. Hvis det underliggende aktiv udvikler sig ugunstigt, og din Unlimited Turbo når sit Stop Loss-niveau, annulleres handelen automatisk (en såkaldt knock-out-begivenhed opstår). Unlimited Turbos har, når de adskilles fra Mini Futures, altid en restværdi på nul, hvilket betyder, at hvis en Unlimited Turbo når sit stop loss-niveau, mister du som investor hele det investerede beløb. Du kan aldrig miste mere end det investerede beløb.

Unlimited Turbos-faktablad

Godt at vide om risiko og afkast.

De produkter, der er beskrevet på denne side, er ikke egnede for alle investorer. Alle produkter er komplekse og kræver en god forståelse af det underliggende marked og de specifikke betingelser og egenskaber ved produkterne.

Læs mere om risiko

Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falde i værdi. Med et gearingsprodukt er der risiko for, at du mister hele den investerede kapital.