Spring til hovedindhold

Shorting af aktier.

Shorting bliver også kaldt shortselling, shorthandel, at shorte og at gå kort. Når investorer shorter, låner de en aktie for at spekulere i, at den vil falde i værdi. Vi uddyber her, hvordan det fungerer.Kort fortalt:

  • Shorting går ud på at låne en aktie for at sælge den videre med håb om, at aktiekursen falder, når aktien skal købes for at blive afleveret tilbage.

  • Shorting giver mulighed for at tjene penge i et marked med faldende aktiekurser. Risikoen er, at kursen på en shortet aktie stiger – og at den stiger så meget, at man som investor mister flere penge, end man oprindeligt investerede. Altså præcis det modsatte af et almindeligt aktiekøb.Hvad betyder det at shorte en aktie?

At shorte går ud på at finde en aktie, som du tror vil falde i værdi. I stedet for at købe aktien låner du den for at sælge den videre til den aktuelle kurs. På et tidspunkt skal du aflevere den lånte aktie tilbage. Derfor er du nødt til at købe aktien på børsen. Håbet er, at kursen på aktien nu er faldet, så du betaler en lavere pris, end du solgte den til – og dermed tjener prisforskellen (minus dine omkostninger ved shorting).

Når du har shortet aktier, vil du altså kunne tjene penge, når kursen på aktien falder, og du vil tabe penge, når kursen på aktien stiger.

Den, som låner aktier ud, kan altid anmode om at få dem tilbage igen. Der er derfor en risiko for, at du skal aflevere aktierne tilbage tidligere, end du havde planlagt.

💡 Eksempel på shorting

En aktie koster 100 kr., og du tror, at den vil falde i pris. I stedet for at købe aktien vælger du at sælge aktien.

Da du ikke allerede ejer aktien, modtager du et negativt antal aktier på din konto. For at afslutte din shorting skal du tilbagekøbe det samme antal aktier, som du solgte.

Handles aktien til 50 kr., når du køber den tilbage, vil du have opnået et overskud på 50 kr. pr. aktie, ekskl. kurtage og rente (du betaler for at låne aktien). Handles aktien derimod til 250 kr., når du køber den tilbage, vil du have mistet 150 kr., ekskl. kurtage og rente, altså mere end du investerede.


Da shorting er komplekst og bl.a. indebærer et lån, skal du have en aftale om et porteføljelån og et værdipapirlån (aftale om shorting). Begge dele kræver, at du gennemfører en videnstest. Du kan læse mere om, hvad det indebærer her:

Shorthandel hos Nordnet

Hvem låner aktier ud?

Normalt er det store fondsselskaber eller pensionsfonde, som låner aktier til shorting. Når de låner ud, tjener de en rente.

Du skal være opmærksom på, at udbytte, tegningsretter m.m. tilfalder den, der låner aktierne ud, og ikke den, der shorter.


Kan jeg shorte alle aktier?

For at du kan shorte en aktie, skal der være nogen, som er villig til at låne aktien ud. Du kan derfor kun shorte aktier, som er tilgængelige for lån.

Se liste med aktier, du kan shorte. De vil være markeret med et "Ja" til shorting under nøgletal.


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Invester i aktier, råvarer og indeks. I op- og nedgang.Opret en konto