Spring til hovedindhold

Hvorfor skal jeg investere?

Når du overvejer at investere dine penge, er et af de første spørgsmål, du stiller dig selv, nok: “Hvad kan jeg regne med at få ud af det?” For hvor meget kan du forvente, at dine penge vokser, og hvilken risiko løber du ved at investere dem?Kort fortalt:

  • Der er altid en risiko, når du investerer. Risikoen er samtidig dét, der giver dig mulighed for at tjene penge på investering.

  • Du kan selv gøre meget for at styre din risiko fx ved at sprede dine investeringer. 

  • Nogle typer investering har generelt lavere risiko end andre. Tommelfingerreglen er: Høj risiko = højere forventet afkast. Lav risiko = lavere forventet afkast.

  • ”The biggest risk of all is not taking one” – Melody Hobson, amerikansk investor.
Hvordan hænger afkast og risiko sammen?

Der er altid en risiko ved at investere, men det er netop risikoen, som gør det muligt at tjene penge på at investere. 

Man kan ikke med sikkerhed sige, hvor stort afkast en given investering vil have. Men der findes en simpel tommelfingerregel, som lyder:

  • Høj risiko = højere forventet afkast

  • Lav risiko = lavere forventet afkast

Du kan aldrig undgå risiko, når du investerer, men du kan selv gøre meget for at styre, hvor meget risiko du tager og dermed også hvilket afkast, du kan forvente at få. Samtidig er det vigtigt at huske på, at jo længere tidshorisont du har, desto mere risiko kan du typisk tåle at tage.

💡 Hvad er et afkast? Et afkast betegner, hvor meget din investering er steget eller faldet i værdi. Afkast kan derfor både være positivt og negativt.

Stiger prisen på fx en aktie, efter du har købt den, vil du have et positivt afkast. Falder prisen på aktien derimod til mindre, end du har købt den til, vil du have et negativt afkast.


Investerer du i traditionelle produkter som aktier, fonde, ETF’er og investeringsforeninger – ligesom størstedelen af vores andre investorer – kan du ikke miste mere end det beløb, du har investeret. Hvis du vil investere i mere komplekse produkter, er risikoen højere, og du kan derfor også risikere et større tab.


Hvad kan jeg forvente at tjene på mine investeringer?

Selvom det ikke er en garanti for fremtidigt afkast, kan historisk afkast være en indikator for, hvad du kan forvente at tjene på dine investeringer. 

En af de måder, du kan tjene penge på dine investeringer, er ved kursstigninger, hvis fx en aktie stiger i værdi, efter du har købt den.

Aktiemarkedet har historisk givet et gennemsnitligt afkast på 7%. Som forklaret ovenfor hænger risiko og afkast sammen. Nogle typer af investeringer har generelt en højere risiko end andre. Det har vi illustreret i figuren her (husk, at det er tommelfingerregler):

Academy - Første investering - afkast og risiko

Som figuren viser, er der typisk en højere risiko forbundet med at investere i aktier frem for at investere i andre typer af værdipapirer, som obligationer og fonde. Til gengæld kan der også typisk være et højere afkast at hente.


To typer af risiko: Specifik risiko og markedsrisiko

Inden for investering taler man primært om to typer af risiko: specifik risiko og markedsrisiko. 

  • Specifik risiko er risikoen forbundet til et bestemt selskab eller en industri.

  • Markedsrisiko påvirker alle finansielle markeder og er resultatet af forhold som fx inflation, renter, kriser, naturkatastrofer og krige.

Den store forskel mellem de to typer af risiko er, at man kan mindske den specifikke risiko ved hjælp af spredning – altså ved at investere i forskellige selskaber i forskellige industrier eller regioner. Dermed bliver ens samlede investeringsportefølje ikke lige så hårdt ramt, hvis en aktie, sektor eller region klarer sig dårligt. Markedsrisiko har så stort et omfang, at den ikke kan mindskes ved spredning, og risikoen er derfor altid til stede.


”The biggest risk of all is not taking one”

Risiko er uundgåeligt for investorer, og derfor kan det være en god idé løbende at overveje, om du har det bedst med at tage en lille, middel eller høj risiko. Dine investeringer skal ikke være noget, der holder dig vågen om natten, men tværtimod noget, du glæder dig over at følge – både når det går op og ned.

Som Melody Hobson, en kendt amerikansk investor, siger: ”The biggest risk of all is not taking one.” Eller sagt på en anden måde: Den bedste dag at starte med at investere var i går. Den næstbedste i dag.


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Begynd at investere.Opret en konto