Spring til hovedindhold

Guld.

Eksponer din portefølje mod guld.

Uanset om det er spændinger i Mellemøsten, Afrika eller andre steder, bliver det stadig mere tydeligt, at politisk og økonomisk usikkerhed er en anden virkelighed i vores moderne økonomiske verden. Af denne grund ser investorer typisk på guld som en sikker havn i tider med politisk og økonomisk usikkerhed. Men hvorfor er det sådan? Historien er fuld af kollapsede emperier, statskup og valutasammenbrud. I sådanne tider var det muligt for investorer, der havde guld, med succes at beskytte deres rigdom og i nogle tilfælde endda bruge varen til at flygte fra al uroen. Derfor, når der er nyhedshændelser, der antyder en slags global økonomisk usikkerhed, vil investorer ofte købe guld som en sikker havn.

I denne udgave af Nordnet Tema sætter vi fokus på guld. Nedenfor kan du få inspiration til, hvilke aktier, ETF'er eller certifikater og mini futures, du kan investere i.

Værdipapirerne i oversigterne er ikke ment som investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de muligheder, der findes. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage, og vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Nordiske aktier.


Aktie

Kommentar

Lundin Gold

Køb

Lundin Gold Inc er et guldmineselskab med fokus på guldprojektet Fruta del Norte. Fruta del Norte, der ligger i det sydøstlige Ecuador, der ligger øst for byen Loja.


Endomines

Køb

Endomines AB udfører efterforskning og udvikling af guldaflejringer i Finland og USA. Projekterne inkluderer Karelian Gold Line i det østlige Finland og minerettigheder på flere andre steder i området. I USA består virksomheden af ​​fem guldprojekter i Idaho.

Boliden AB

Køb

Boliden AB driver seks minearealer og fem smelteværker i Sverige, Norge, Finland og Irland. Virksomheden behandler primært zink, kobber, guld, bly og sølv og beskæftiger sig med efterforskning, minedrift, smeltning og genanvendelse af metaller. Virksomheden har to driftssegmenter: smelteværker og guldminer. Minedivision-forretningsområdet omfatter seks mineområder: Aitik, Boliden-området og Garpenberg i Sverige, Kylylahti og Kevitsa i Finland og Tara-minen i Irland. Det inkluderer både underjordiske miner og åbne miner.

Kopy Gold Fields

Køb

Kopy Goldfields AB er et svenskbaseret efterforsknings- og udviklingsfirma. Virksomheden er aktiv inden for efterforskning, udvikling og produktion af guld. Virksomheden har mere end 11 licenser til efterforskning og produktion i bundfjeld, herunder Kopylovskoye, Kavkaz, Krasny, Prodolny, Vostochnaya, Tyrynakh, Chencha og Malo-Patomsky. Kopy Goldfields aktiviteter er beliggende i Lena Goldfields-området i den russiske Irkutsk-region

Selskabsbeskrivelserne er virksomhedernes egne og ikke et udtryk for Nordnets holding

Globale Aktier.


Aktie

Kommentar

Barrick Gold Corporation

Køb

Barrick Gold er baseret i Toronto og er en af ​​verdens største guldproducenter, der driver miner i Nordamerika, Sydamerika, Australien og Afrika. I 2019 producerede firmaet næsten 5,5 millioner tilskrivbare ounces guld og mere end 430 millioner pund kobber, styrket af erhvervelsen af ​​Randgold i slutningen af ​​2018. Pr. 31. december 2019 havde Barrick 71 millioner ounces og 13,5 milliarder pund henholdsvis påviste og sandsynlige guld- og kobberreserver.

Newmont Corp

Køb

Newmont er verdens største guldproducent. I 2019 producerede virksomheden 6,3 millioner henførbare ounce guld og 624 millioner henførbare guldækvivalente ounce fra salg af biprodukter. På lang sigt forventer virksomheden at producere 6,2 til 6,7 mio. ounce årlig guldproduktion, mens den kører all-in opretholdelsesomkostninger ned til $ 800 per $ 900 pr. ounce. Til sammenligning var AISC i 2019 $ 966 pr. ounce.

Anglogold Ashanti

Køb

AngloGold Ashanti har base i Johannesburg, Sydafrika,. AngloGold Ashanti er en af ​​de største guldmineselskaber i verden med aktiviteter i ni lande på tre kontinenter. Virksomheden blev oprindeligt dannet med Anglo Americans guldaktiver i 1998 og fusioneret derefter med Ashanti Goldfields i 2004. Anglo American forlod fuldt ud sin andel i marts 2009.


Kinross Gold

Køb

Kinross Gold er en Canada-baseret senior guldproducent, der producerede ca. 2,5 millioner guldækvivalente ounce i 2019. Virksomheden havde 24,3 millioner ounce af påviste og sandsynlige guldreserver og 55,7 millioner ounce sølvreserver ved udgangen af ​​2019. Det driver miner og fokuserer sin efterforskning på greenfield og brownfield i Amerika, Vestafrika og Rusland. Virksomheden har historisk brugt opkøb til at fremskynde ekspansion til nye regioner og produktionsvækst.

Agnico Eagle Mines Limited

Køb

Agnico Eagle Mines er et guldmineselskab, der opererer miner i Canada, Mexico og Finland. Det ejer også 50% af den canadiske malartiske mine. Agnico betjente kun en mine, LaRonde, så sent som i 2008, før bragte de sine andre miner på linje i rækkefølge i de følgende år. Virksomheden producerede næsten 1,8 millioner guld ounces i 2019. Agnico Eagle er fokuseret på at øge guldproduktionen i jurisdiktioner med lavere risiko.

Gold Fields

Køb

Gold Fields Inc er en global diversificeret guldmine og -producent med otte driftsminer i Australien, Ghana, Peru og Sydafrika. Størstedelen af ​​gruppens indtægter genereres i de australske miner, St Ives, Granny Smith, og Ghana. Virksomheden er involveret i underjordisk og overfladeguld- og kobberminedrift og relaterede aktiviteter, herunder efterforskning, udvikling, udvinding, forarbejdning og smeltning. I Peru producerer virksomheden også kobber, og det har andre efterforskningsinteresser af ædelmetal i Afrika, Eurasien, Australasien og Amerika.

Kirkland Lake Gold

Køb

Kirkland Lake Gold Ltd er en Canada-baseret guldproducent. Virksomheden opererer i et segment bestående af en minedrift og fræsning. Dets aktiviteter består af Macassa Mine and mill og fire tidligere producerende guldminegenskaber. Det vigtigste produkt i selskabets minedrift er salg af guld dore barer. Virksomheden ejer også fem tidligere højkvalitetsguldminer i Kirkland Lake-lejren. Virksomheden driver i øjeblikket Macassa Mine Complex og Holt, Holloway, Fosterville Mine og Taylor miner.

Selskabsbeskrivelserne er virksomhedernes egne og ikke et udtryk for Nordnets holding

ETF'er.


ETF

Investeringsmålsætning

ISIN

Lb. omkost.


iShares Gold Producers

Køb

Aktieklassen er en aktieklasse i en Fond, som søger at opnå et afkast på din investering gennem en kombination af kapitalvækst og afkast på Fondens aktiver, som afspejler afkastet af S&P Commodity Producers Gold Index, som er Fondens benchmark-indeks (Indeks). Aktieklassen forvaltes passivt via Fonden og investerer i værdipapirer (f.eks. aktier), der så vidt og praktisk muligt udgør Indekset.
Indekset måler resultatudviklingen af nogle af de størst offentligt handlede selskaber i udvinding og produktion af guld og guldprodukter fra hele verden. Indekset omfatter kun selskaber i Global Industry Classification Standards (GICS) klassifikation af guld og baseres på S&P Global Broad Market Index.

IE00B6R52036

0,55 %


EFTX DAXglobal Gold mining Fund

Køb

L&G Gold Mining UCITS ETF ("Fonden") er en børsnoteret fond (”ETF"), hvis mål er at følge resultaterne af DAXglobal® Gold Miners (TR) USD (”Indekset"). Indekset består af selskaber, som handles offentligt på forskellige børser i hele verden, og som genererer mindst 50 % af deres indtægter fra guldmineindustrien, herunder gennem efterforskningsboring, geologiske undersøgelser, finansiering, udvikling, udvinding, indledende raffinering og levering af guldmalm.For at være kvalificeret til optagelse i indekset skal et selskab have en vis størrelse (som bestemmes på grundlag af den samlede markedsværdi af selskabets aktier) og være tilstrækkeligt "likvidt" (et mål for, hvor aktivt selskabets aktier handles fra dag til dag).De enkelte selskaber 

DE000A0Q8NC8

0,66 %


VanEck Vector Gold Miners

Køb

Fondens investeringsmål er at følge, før gebyrer og udgifter, kursen og udbyttet af NYSE Arca Gold Miners Index ("indekset").For at søge at nå sine investeringsformål er fondens investeringspolitik at investere i en portefølje af aktier, der i det omfang, det er muligt og gennemførligt, består af alle eller stort set alle de relevante værdipapirer i indekset. Indekset er et modificeret vægtet markedskapitaliseringsindeks bestående primært af børsnoterede selskaber, der beskæftiger sig med udvinding af guld og sølv. Vægten af de selskaber, hvis indtjening i mere betydelig grad er eksponeret mod sølvminedrift, vil ikke overstige 20 % af indekset. Endvidere må ved hver kvartalsgennemgang vægten af hver enkelt aktiekomponent ikke udgøre mere end 20 % af indeksets samlede værdi.

IE00BQQP9F84

0,53 %
ETF Trackers.

Trackers med guldterminer eller fysisk guld som underliggende aktiv.

ETC'er

Investeringsmålsætning

ISIN

Afkastforringelse


WisdomTree Physical Gold

Køb

WisdomTree Physical Gold er designet til at sætte investorer i stand til at opnå en simpel og omkostningseffektiv måde at få adgang til guld-markedet ved at give et afkast, der svarer til bevægelserne i guld-spotprisen minus det gældende administrationsgebyr. Produktet afspejler indeksets udvikling, sådan at hvis for eksempel spotprisen steg i værdi med 5 % i en bestemt periode, ville produktet stige i værdi med 5 % i den samme periode (før gebyrer, udgifter og justeringer), og hvis spotprisen skulle falde i værdi med 5 % i en bestemt periode, ville produktet falde i værdi med 5 % i den samme periode (før gebyrer, udgifter og justeringer).


Produktet er et børshandlet produkt (”ETP”). Værdipapirerne i denne ETP er struktureret som et gældsinstrument og ikke som aktier. De handles på børsen ligesom aktier i en virksomhed. Denne ETP er understøttet af fysisk tildelt guld som opbevares af en uafhængig forvalter, HSBC Bank plc. Kun metal, som overholder de følgende regler, kan accepteres af forvalteren: London Bullion Market Associations (LBMA) regler for God levering af sølv og guld.


Hver fysiske barre er adskilt, individuelt identificeret og tildelt.

DE000A0N62G0

0,39 %


WisdomTree Physical Swiss Gold

Køb


WisdomTree Physical Swiss Gold er designet til at sætte investorer i stand til at opnå en simpel og omkostningseffektiv måde at få adgang til guld-markedet ved at give et afkast, der svarer til bevægelserne i guld-spotprisen minus det gældende administrationsgebyr. Produktet afspejler indeksets udvikling, sådan at hvis for eksempel spotprisen steg i værdi med 5 % i en bestemt periode, ville produktet stige i værdi med 5 % i den samme periode (før gebyrer, udgifter og justeringer), og hvis spotprisen skulle falde i værdi med 5 % i en bestemt periode, ville produktet falde i værdi med 5 % i den samme periode (før gebyrer, udgifter og justeringer).


Produktet er et børshandlet produkt (”ETP”). Værdipapirerne i denne ETP er struktureret som et gældsinstrument og ikke som aktier. De handles på børsen ligesom aktier i en virksomhed. Denne ETP er understøttet af fysisk tildelt guld som opbevares af en uafhængig forvalter, JPMorgan Chase Bank, N.A. Kun metal, som overholder de følgende regler, kan accepteres af forvalteren: London Bullion Market Associations (LBMA) regler for God levering af sølv og guld.


Hver fysiske barre er adskilt, individuelt identificeret og tildelt

DE000A1DCTL3

0,19 %


Xetra-Gold

Køb

Dette produkt er beregnet til at give dig, for hvert produkt du ejer, ét gram guld i tilfælde af udnyttelse. Produktet har intet fast udløbstidspunkt.

DE000A0S9GB0

0,00 %Nordnet­ Markets.

Kurtagefri* eksponering mod guld.

Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falde i værdi. Læs mere om risici nedenfor og under afsnittet Risici.

* Produkterne er kurtagefrie, hvis du afgiver ordren på nordnet.dk eller via en af vores handelsapplikationer, hvor værdien af ordren er højere eller lig med 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR. For telefonordrer via mæglere og/eller ordrer på mindre end 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR, betales kurtage ifølge Nordnets gældende prisliste. Ved handel med produkter i en anden valuta end din basisvaluta betaler du et automatisk vekselgebyr, hvis du ikke har en aktiv valutakonto på dit depot. Kontakt Nordnets Kundeservice for mere information.