Spring til hovedindhold

Nye markeder.

Nye markeder er mere end bare Kina.

Emerging markets (nye markeder) betegner de lande, som udvikler sig fra udviklingsøkonomier mod at blive industrialiserede økonomier. Emerging markets refererer typisk til udviklingslande som Kina, Brasilien og Indien. Derudover kan emerging markets-lande findes i Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa.

Investering i emerging markets kan kaste gode afkast af sig og bør være en del af de flestes investeringsporteføljer. Gode afkast kommer ikke uden en pris, så vær opmærksom på, at der kan komme store udsving i aktierne, og at der derfor medfølger en risiko ved investeringen. Kinesiske aktier har bl.a. haft udfordringer de seneste år – men er solen ved at bryde igennem? Læs med på vores blog.

Nedenfor finder du et udvalg af investeringsforeninger, ETF'er og enkeltaktier inden for temaet emerging markets.

Hvad kendetegner emerging markets?

  • En emerging markets økonomi (EME) er en nation med en økonomi med lav til mellem indkomst pr. indbygger, og som enten bevæger sig mod at blive udviklet eller en gang har været det.

  • Emerging markets økonomier overgår fra et lukket markedssystem til et åbent markedssystem, mens de udvikler økonomiske reformprogrammer.

  • Emerging markets-økonomier indebærer en stor risiko for investorer, da de endnu ikke er stabile eller bevist.


Værdipapirerne i oversigterne er ikke ment som investeringsanbefalinger, men en generel oversigt over de muligheder, der findes. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage, og vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet, og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Investeringsfonde.

Nordnet Indeksfond Nye markeder ESG
Årlige omkostninger
0,40%
1 år
-4,58%
Risiko

Nordnet Indeksfond Nye Markeder sepjler udviklingen i mere end 1.000 virksomheder i 26 forskellige udviklingslande. Hvis du tror på, at der findes vækstpotentiale i udviklingslande, kan det her være en fond for dig. Indeksfonden er hovedsagligt vægtet mod Kina, men inkluderer også andre lande i fem forskellige regioner over hele verden.

Nordea Invest Emerging Stars KL 1
1 år
-
Ejere?
-
3m
-

Fonden investerer i aktier fra Emerging Markets, og vælger aktierne med fokus på særlige etiske retningsliner, såkaldte ESG kriterier for virksomhedernes engagement og udvikling indenfor Environment, Social and Governance. Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling. For udviklingen i markedet som helhed, har porteføljeforvalterne en mere langsigtet indstilling end andre forvaltere, bygget på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi når man følger de strukturelle tendenser.

C WorldWide Emerging Markets KL
1 år
-
Ejere?
-
3m
-

Afdeling Emerging Markets investerer fortrinsvis i aktier emerging markets-lande, eller i aktier, hvor virksomhedens salg eller indtjening relaterer sig til emerging markets-lande. Emerging markets betegner de lande, som udvikler sig fra udviklingsøkonomier mod at blive industrialiserede økonomier. Geografisk kan emerging markets-lande typisk findes i Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa. Afdelingen følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi medfører, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at dit afkast kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlagetInvesteringspolitikken er fokuseret på at investere i en portefølje på omkring 50-120 af langsigtede attraktive aktier. Afdelingen kan placere op til 10% af formuen i unoterede aktier. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter (derivater) med det formål at reducere afdelingens risiko.

Danske Inv Nye Markeder - Akk, kl DKK
1 år
-
Ejere?
-
3m
-

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på de nye aktiemarkeder, også kaldet emerging markets. Afdelingen er akkumulerende. Investerer i udenlandske aktier i selskaber, der arbejder i de nye markeder. Porteføljen består typisk af 100-125 aktier.Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

ETF'er.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
Årlige omkostninger
0,18%
1 år
+1,99%
Risiko

Fondens investeringsmål er at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på MSCI Emerging Markets Investable Market indekset (IMI).

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)
Årlige omkostninger
0,25%
1 år
-6,05%
Risiko

Fondens investeringsmål er at give investorerne et samlet afkast under hensyntagen til både kapital- og indkomstafkast, hvilket afspejler afkastet fra MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.

iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist)
Årlige omkostninger
0,74%
1 år
-9,46%
Risiko

Fonden er en børshandlet fond (ETF), der har til formål at tracke FTSE BRIC 50's resultater så tæt som muligt. ETF'en investerer i fysiske indeksværdipapirer. FTSE BRIC 50 tilbyder eksponering over for de 50 største aktier målt ved fuld markedsværdi, der handler som enten depositary receipts (DRs) for brasilianske, indiske eller russiske selskaber eller H -aktier for kinesiske virksomheder.

Globale aktier.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
1 år
+19,19%
Ejere?
7.964
3m
+5,75%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company eller TSMC er verdens største dedikerede chipstøberi med over 58% markedsandel i 2020 pr. Gartner. TSMC blev grundlagt i 1987 som et joint venture mellem Philips, Taiwans regering og private investorer. Det blev offentliggjort som en ADR i USA i 1997. TSMC's skala og teknologi af høj kvalitet gør det muligt for virksomheden at generere solide driftsmarginer, selv i den stærkt konkurrencedygtige støberivirksomhed. Endvidere har skiftet til den fabless forretningsmodel skabt medvind for TSMC. Støberilederen har en berømt kundebase, herunder Apple og Nvidia, der ser ud til at anvende banebrydende procesteknologier til sine halvlederdesign.

Tencent Holding
1 år
+8,31%
Ejere?
657
3m
-2,86%

Tencent Holdings Limited er et holdingselskab, som leverer value-added services (VAS) og services i forhold til reklamering på internettet i blandt andet Kina, USA og Europa. Virksomheden opererer gennem segmenterne VAS, FinTech og Business Services, Online Advertising samt andre. Samtidig tilbyder de online spil og sociale netværkstjenester; FinTech og cloud-tjenester; samt online annonceringstjenester. Virksomheden blev grundlagt i 1998 og har hovedkontor i Shenzhen, Kina.

Alibaba
1 år
-13,91%
Ejere?
12.439
3m
-22,12%

Alibaba er verdens største online- og mobilhandelsvirksomhed målt ved GMV (6,6 billioner CNY/1 billion dollar til regnskabsåret, der sluttede marts 2020). Det driver Kinas mest besøgte online markedspladser, herunder Taobao (forbruger-til-forbruger) og Tmall (forretning-til-forbruger). Alibabas division for kinesisk handel i detailhandel stod for 69% af omsætningen i kvartalet i december 2020, hvor Taobao genererede indtægter gennem reklame og andre handelsdatatjenester og Tmall fik indtægter fra kommissionsgebyrer. Yderligere indtægtskilder omfatter kinesisk handelshandel (2%), internationale detail-/engrosmarkeder (5%/2%), cloud computing (7%), digitale medier og underholdningsplatforme (4%), Cainiao logistiktjenester (5%), og innovationsinitiativer/andet (2%).

Sea ADR A
1 år
-38,71%
Ejere?
6.710
3m
-2,7%

En online gaming og e-handelsvirksomhed, der er supporteret af giganten Tencent. Sea Ltd blev skabt i 2009 og står bag de tre brands: Garena (online spil), Shopee (e-handel) og Airpay (digitale finansielle services).

Gravity
1 år
+80,49%
Ejere?
4.937
3m
-0,54%

Gravity er en virksomhed, der de seneste år, har oplevet samme popularitet som Sea Ltd. hos de danske investorer hos Nordnet. Selskabet er en online udvikler af mobilspil placeret i Korea. Deres største spil, Ragnarok Online, er et online spil der er tilgængeligt i mere end 90 markeder. Aktiekursen toppede i januar i kurs 214, og er siden faldet ned til den nuværende kurs på knap 62 USD (9.februar 2022)

MercadoLibre
1 år
+75,56%
Ejere?
2.264
3m
+16,2%

MercadoLibres handelssegment (der repræsenterer 64% af nettoomsætningen i 2020) blev grundlagt i 1999 og omfatter onlinemarkedspladser i mere end et dusin latinamerikanske lande, display- og betalt søgeannonceringsmuligheder (MercadoClics), online butiksadministrationstjenester (MercadoShops) og tredje- partilogistikløsninger (MercadoEnvios). Fintech-segmentet omfatter en online/offline betalingsbehandlingsplatform (MercadoPago), mobil tegnebogplatform, kreditløsninger til købere/sælgere og formueforvaltningstilbud (Mercado Fondo). Virksomheden stammer mere end 95% af sin omsætning fra Brasilien, Argentina og Mexico.

Petrobras
1 år
+34,84%
Ejere?
1.281
3m
+4,97%

Petrobras er et Brasiliansk semi-offentligt firma, der opererer på en integreret basis og har specialiseret sig i olie-, naturgas- og energibranchen. Petrobras er til stede i prospekterings- og produktion, raffinering, markedsføring, transport, petrokemikalier, olieproduktdistribution, naturgas, el, kemikalier og biobrændstofsegmenter.

VALE S.A.
1 år
-7,63%
Ejere?
1.028
3m
+9,86%

Vale er verdens største jernmalmminer og en af de største diversificerede minearbejdere sammen med BHP og Rio Tinto. Indtjeningen domineres af massematerialedivisionen, primært jernmalm og jernmalmpiller, med mindre bidrag fra jernmalmproxyer, herunder mangan og kul. Basismetaldivisionen er meget mindre, primært bestående af nikkelminer og smelter med et lille bidrag fra kobber.

Værdipapirerne i oversigten er ikke ment som investeringsanbefalinger, men er en oversigt over et lille udvalg af de mange muligheder, der findes. Beskrivelserne er ikke et udtryk for Nordnets holdning.

Nordnet­ Markets.

Få eksponering mod aktier, råvarer og indeks i både op- og nedgang.

Se udvalget her

Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falde i værdi. Læs mere om risiko.