Spring til hovedindhold

Nye markeder.

Nye markeder er mere end bare Kina.

Emerging Markets (Nye Markeder) refererer typisk til udviklingslande, som Kina, Brasilien og Indien. Derudover kan emerging markets-lande findes i Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa.

Emerging markets betegner de lande, som udvikler sig fra udviklingsøkonomier mod at blive industrialiserede økonomier.

Investering i Emerging Markets kan kaste gode afkast af sig, og bør være en del af de flestes investeringsporteføljer. Gode afkast kommer ikke uden en pris, så vær opmærksom på, at der kan komme store udsving i disse aktier og der medfølger derfor en risiko ved investeringen.

Kinesiske aktier har blandt andet haft udfordringer i løbet af 2021, dette kan du læse mere om her.

Nedenfor kan du finde et udvalg af investeringsforeninger, ETF'er og enkelt aktier inden for temaet Emerging markets.

Hvad kendetegner emerging markets?

  • En emerging markets økonomi (EME) er en nation med en økonomi med lav til mellemindkomst pr. Indbygger og som endten bevæger sig mod at blive udviklet eller en gang har været det.
  • Emerging markets økonomier overgår fra et lukket markedssystem til et åbent markedssystem, mens de udvikler økonomiske reformprogrammer.
  • Emerging markets økonomier indebærer en stor risiko for investorer, da de endnu ikke er stabile eller bevist.

Investeringsfonde.

Nedenfor kan du se et udvalg af investeringsfonde der har eksponering i emerging markets.

Se hele udvalget af investeringsforeninger med fokus på emerging markets aktier i vores fondscreener her

Forening

Investeringsmålsætning

ÅOP

Nordnet Indeksfond
Nye markeder ESG

Køb

Nordnet Indeksfond Nye Markeder sepjler udviklingen i mere end 1.000 virksomheder i 26 forskellige udviklingslande. Hvis du tror på, at der findes vækstpotentiale i udviklingslande, kan det her være en fond for dig. Indeksfonden er hovedsagligt vægtet mod Kina, men inkluderer også andre lande i fem forskellige regioner over hele verden.

0,40%

Nordea Invest
Emerging Stars KL 1

Køb

Fonden investerer i aktier fra Emerging Markets, og vælger aktierne med fokus på særlige etiske retningsliner, såkaldte ESG kriterier for virksomhedernes engagement og udvikling indenfor Environment, Social and Governance. Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling. For udviklingen i markedet som helhed, har porteføljeforvalterne en mere langsigtet indstilling end andre forvaltere, bygget på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi når man følger de strukturelle tendenser.

1,77%

C WorldWide
Emerging Markets KL

Køb

Afdeling Emerging Markets investerer fortrinsvis i aktier emerging markets-lande, eller i aktier, hvor virksomhedens salg eller indtjening relaterer sig til emerging markets-lande. Emerging markets betegner de lande, som udvikler sig fra udviklingsøkonomier mod at blive industrialiserede økonomier. Geografisk kan emerging markets-lande typisk findes i Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa. Afdelingen følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi medfører, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at dit afkast kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlagetInvesteringspolitikken er fokuseret på at investere i en portefølje på omkring 50-120 af langsigtede attraktive aktier. Afdelingen kan placere op til 10% af formuen i unoterede aktier. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter (derivater) med det formål at reducere afdelingens risiko.

2,30%

Danske Invest
Nye Markeder - Akk, kl DKK

Køb

Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på de nye aktiemarkeder, også kaldet emerging markets. Afdelingen er akkumulerende. Investerer i udenlandske aktier i selskaber, der arbejder i de nye markeder. Porteføljen består typisk af 100-125 aktier.Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

1,96%

ETF'er.

Nedenfor kan du se et udvalg af ETF'er der har eksponering mod emering markets selskaber. Se hele udvalget af ETF'ere med fokus på emerging markets vores ETF screener her

ETF

Investeringsmålsætning

Løbende omkostninger

iShares Core MSCI EM IMI (Acc)

Køb

Fondens investeringsmål er at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på MSCI Emerging Markets Investable Market indekset (IMI).

0,18%

iShares MSCI EM SRI

Køb

Fondens investeringsmål er at give investorerne et samlet afkast under hensyntagen til både kapital- og indkomstafkast, hvilket afspejler afkastet fra MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.

0,25%

iShares BRIC 50

Køb

Fonden er en børshandlet fond (ETF), der har til formål at tracke FTSE BRIC 50's resultater så tæt som muligt. ETF'en investerer i fysiske indeksværdipapirer. FTSE BRIC 50 tilbyder eksponering over for de 50 største aktier målt ved fuld markedsværdi, der handler som enten depositary receipts (DRs) for brasilianske, indiske eller russiske selskaber eller H -aktier for kinesiske virksomheder.

0,74%

Emerging markets enkelt aktier.

Her finder du eksempler på enkelt aktier, du kan investere i, hvis du vil eksponere dig mod emerging markets. Værdipapirerne i oversigten er ikke ment som investeringsanbefalinger, men er en oversigt over et lille udvalg af de mange muligheder der findes.

Globale Aktier.


Aktie

Virksomhedsbeskrivelse

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

Køb

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company eller TSMC er verdens største dedikerede chipstøberi med over 58% markedsandel i 2020 pr. Gartner. TSMC blev grundlagt i 1987 som et joint venture mellem Philips, Taiwans regering og private investorer. Det blev offentliggjort som en ADR i USA i 1997. TSMC's skala og teknologi af høj kvalitet gør det muligt for virksomheden at generere solide driftsmarginer, selv i den stærkt konkurrencedygtige støberivirksomhed. Endvidere har skiftet til den fabless forretningsmodel skabt medvind for TSMC. Støberilederen har en berømt kundebase, herunder Apple og Nvidia, der ser ud til at anvende banebrydende procesteknologier til sine halvlederdesign.

Tencent Holdings Ltd

Køb

Tencent er et holdingselskab, som leverer value-added services (VAS) og services i forhold til reklamering på internettet i blandt andet Kina, USA og Europa. Virksomheden opererer gennem segmenterne VAS, FinTech og Business Services, Online Advertising samt andre. Samtidig tilbyder de online spil og sociale netværkstjenester; FinTech og cloud-tjenester; samt online annonceringstjenester. Virksomheden blev grundlagt i 1998 og har hovedkontor i Shenzhen, Kina.

Alibaba Group Holding Ltd

Køb

Alibaba er verdens største online- og mobilhandelsvirksomhed målt ved GMV (6,6 billioner CNY/1 billion dollar til regnskabsåret, der sluttede marts 2020). Det driver Kinas mest besøgte online markedspladser, herunder Taobao (forbruger-til-forbruger) og Tmall (forretning-til-forbruger). Alibaba's China commerce retail division tegnede sig for 69% af omsætningen i kvartalet i december 2020, hvor Taobao genererede indtægter gennem reklame og andre handelsdatatjenester og Tmall fik indtægter fra kommissionsgebyrer. Yderligere indtægtskilder omfatter kinesisk handelshandel (2%), internationale detail-/engrosmarkeder (5%/2%), cloud computing (7%), digitale medier og underholdningsplatforme (4%), Cainiao logistiktjenester (5%), og innovationsinitiativer/andet (2%).

Sea limited

Køb

Sea Ltd er et internetfirma. Virksomheden opererer gennem tre segmenter, nemlig digital underholdning, e-handel og digitale finansielle tjenester. Det genererer maksimal omsætning fra segmentet Digital Entertainment. Segmentet Digital Entertainment inkluderer Garenas platform, der tilbyder online og mobile onlinespil i hele regionen og udvikler mobilspil til det globale marked. Garena er den globale leder inden for eSports, det giver også adgang til andet underholdningsindhold og sociale funktioner, såsom live streaming af gameplay, brugerchat og online fora. Geografisk stammer det fra størstedelen af omsætningen fra Sydøstasien og har også tilstedeværelse i Latinamerika; resten af Aisa og resten af verden.

Gravity

Køb

GRAVITY Co Ltd er en online og mobil spiludvikler og udgiver baseret i Korea. Dets hovedprodukt, Ragnarok Online, er et online spil, der er tilgængeligt på mere end 90 markeder. Dens spil inkluderer Ragnarok Online, Requiem, Dragonica (Dragon Saga), Ragnarok Online II, Ragnarok Clicker og Ragnarok Prequel II. Virksomheden genererer indtægter fra onlinespil, mobilspil og andre kilder, herunder karakterbaserede merchandise og animationer.

MercadoLibre Inc.

Køb

MercadoLibres handelssegment (der repræsenterer 64% af nettoomsætningen i 2020) blev grundlagt i 1999 og omfatter onlinemarkedspladser i mere end et dusin latinamerikanske lande, display- og betalt søgeannonceringsmuligheder (MercadoClics), online butiksadministrationstjenester (MercadoShops) og tredje- partilogistikløsninger (MercadoEnvios). Fintech-segmentet omfatter en online/offline betalingsbehandlingsplatform (MercadoPago), mobil tegnebogplatform, kreditløsninger til købere/sælgere og formueforvaltningstilbud (Mercado Fondo). Virksomheden stammer mere end 95% af sin omsætning fra Brasilien, Argentina og Mexico.

Petroleo Brasileiro S.A.

Køb

Petrobras er et Brasilien-baseret integreret energiselskab kontrolleret af den brasilianske regering. Virksomheden fokuserer på efterforskning og produktion af olie og gas i brasilianske offshorefelter. Produktionen i 2020 var 2,8 millioner tønder olieækvivalent om dagen (83% olieproduktion), og reserverne udgjorde 8,8 milliarder boe (86% olie). Petrobras driver 13 raffinaderier i Brasilien med en kapacitet på 2,2 millioner tønder om dagen og distribuerer raffinerede produkter og naturgas i hele Brasilien.

Vale S.A

Køb

Vale er verdens største jernmalmminer og en af de største diversificerede minearbejdere sammen med BHP og Rio Tinto. Indtjeningen domineres af massematerialedivisionen, primært jernmalm og jernmalmpiller, med mindre bidrag fra jernmalmproxyer, herunder mangan og kul. Basismetaldivisionen er meget mindre, primært bestående af nikkelminer og smelter med et lille bidrag fra kobber.

Det er udvalgte børsnoterede selskaber, som du kan handle gennem Nordnet. Selskabsbeskrivelserne er virksomhedernes egne og ikke et udtryk for Nordnets holding.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.