Fondsinspiration.

Find internationale fonde, som passer til dine behov.

Forskellige fondstyper

Vælg mellem forskellige typer fonde: aktie-, rente- eller blandede fonde.

→ Læs mere

Det højeste afkast

Find fonde, som har givet det højeste afkast det seneste år.

→ Læs mere

De laveste omkostninger

Find fond med lave omkostninger. Fondene er sortert på afkast det seneste år.

→ Læs mere

Bæredygtige fonde

Find fonde med lav CO²-risiko og en begrænset eksponering mod fossile brændstoffer.

→ Læs mere

Rådgivning.

Få hjælp fra vores digitale rådgivning.

Nordnet Smarte Porteføljer er udviklet til at præstere bedre end traditionelle fonde. Gennem automatisk tilpasning til markedet får du en smartere opsparing, designet til at slå indeks over tid.

Inden du investerer i en af Nordnets Smarte Porteføljer, har du mulighed for at gennemgå en digital rådgivningsproces. På den måde kan du sikre dig, at du får en anbefaling, som passer til netop dig. Vi kan derfor heller ikke garantere, at en af Nordnets Smarte Porteføljer passer til din investeringsprofil. For at forenkle handlen og holde prisen nede har vi pakket porteføljerne som fonde.

Beskatning af internationale fonde.

Internationale fonde beskattes forskelligt afhængigt af, om du investerer frie midler
(via et privat aktiedepot) eller pension:

  • Frie midler
    Årlig beskatning af kursavancer/-tab i kapitalindkomst (lagerbeskatning).
  • Pension
    15,3 %. Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning) Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast.


Det betyder, at internationale fonde er skattemæssigt særligt fordelagtige på pensionsdepoter. Ved brugen i frie midler (på et privat aktiedepot) skal du være opmærksom på, at internationale fonde ikke beskattes i henhold til aktieindkomst men i stedet kapitalindkomst samt lagerbeskatning.