Spring til hovedindhold

Nordnet One.

Den eneste opsparing du behøver.

Nordnet One.

Den eneste opsparing
du behøver.

Komplet løsning. Med lave omkostninger.

Tag en genvej til at investere din opsparing med lave årlige omkostninger på kun 0,50%. Vælg en af vores tre investeringsfonde, og beslut om du vil investere et enkelt beløb nu eller starte en Månedsopsparing. Det er alt. Så er du i gang.

Nordnet One in app
Woman in green jacket
Woman in green jacket

Sådan fungerer det.

Med Nordnet One kan du vælge mellem tre investeringsfonde, som alle indholder et mix af aktier og obligationer fra hele verden. Det betyder, at fondene har stor spredning og derfor er mindre sårbare over for op- eller nedture i et enkelt marked. Fondene justeres løbende for at holde en konstant fordeling mellem aktier og obligationer fra de forskellige markeder. Det har historisk set været en succesrig måde at investere på.

Fondene er baseret på en såkaldt ’indeksstrategi med løbende rebalancering’. Det betyder, at du får en investering med lave omkostninger, som holder det risikoniveau, du har valgt fra starten.

Hvad kan jeg bruge Nordnet One til?

Nordnet One kan bruges til at investere din opsparing langsigtet – også din pension. Med Nordnet One får du en professionelt sammensat og forvaltet investeringsløsning, så du ikke selv behøver følge med i markedsudviklingen og løbende købe og sælge enkelte værdipapirer. Det gør Nordnet One til et oplagt valg for dig, der gerne vil have en langsigtet investeringsløsning, som ikke kræver særlig meget af din tid. Og med lave omkostninger er Nordnet One derfor også et godt alternativ til andre blandede fonde og portefølje- og puljeordninger.

Hvilken fond skal jeg vælge?

Uanset hvor længe du vil investere, er vores fonde sammensat for at give det højest mulige forventede afkast i forhold til risikoniveauet. Hvis du har en lang tidshorisont, kan du vælge en højere risiko, end hvis du har brug for pengene på kort sigt. Samtidig er det vigtigt, at du tager højde for din risikovillighed, når du vælger en fond.

Nordnet One Forsigtig.

Risiko:

Årlig omkostning: 0,50%

Med fokus på obligationer er denne fond for dig, som investerer med en tidshorisont på mindst to år og foretrækker lavere risiko frem for muligheden for et højere afkast.

Nordnet One Försiktig vågor

Aktier: 30%

Obligationer: 70%

Fördelning försiktig

Nordnet One Balance.

Risiko:

Årlig omkostning: 0,50%

Med en blanding af aktier og obligationer er denne fond for dig, som investerer med en tidshorisont på mindst tre år og ønsker en balance mellem risiko og mulighed for afkast.

Aktier: 60%

Obligationer: 40%

Fördelning balanserad

Nordnet One Offensiv.

Risiko:

Årlig omkostning: 0,50%

Med fokus på aktier er denne fond for dig, som investerer med en tidshorisont på mindst fem år, og som er villig til at acceptere højere risiko for at få mulighed for et højere afkast.

Nordnet One Offensiv vågor

Aktier: 80%

Obligationer: 20%

Fördelning Offensiv

Vigtig information.
På kort sigt vil der altid være både op- og nedgang for dig som investor, ligesom der er en risiko for ikke at få alle de investerede penge tilbage.

Nordnet One giver ikke personlige investeringsanbefalinger, og du vælger således selv, hvilken fond der passer til dine behov. Vær opmærksom på, at dine behov kan ændre sig over tid.

Fondene udbydes af Nordnets eget fondsselskab. Inden du investerer i en fond, bør du gøre dig bekendt med fondens vilkår og karakteristika. Du har adgang til den centrale investorinformation, når du vælger linket ”mere om fonden” ovenfor. Læs mere om omkostninger, provisioner og andre vederlag her.

Spørgsmål og svar.

Nordnet One er en såkaldt ’fund of funds’-løsning. Det betyder, at fondene investerer i en samling af andre fonde. Alle aktiefondene investerer passivt. Det vil sige, at deres mål er at give et afkast, som matcher de indeks, de følger. Passiv investering er det modsatte af aktiv investering, hvor en forvalter prøver at udvælge enkelte aktier, der kan klare det bedre end gennemsnittet.

Alle tre fonde i Nordet One er med i rabattrappen, hvor man kan opnå rabat på formidlingsprovisionen. Læs, hvordan rabattrappen virker her.

Nordnet One er en såkaldt ’fund of funds’-løsning. Det betyder, at fondene investerer i en samling af andre fonde. Med fondene i Nordnet One investerer du i mange forskellige aktier og obligationer fra de fleste af verdens store økonomier. Aktierne er typisk de største selskaber i hver region, mens obligationerne både dækker over virksomhedsobligationer, realkredit- og statsobligationer.

Nordnet Ones fonde investerer kun i ESG-fonde kategoriseret som ”artikel 8”. ESG står for miljø, socialt ansvar og forretningsetik, som er de bæredygtige kriterier, som fondene vil stræbe efter at opnå, selvom de ikke er begrænset fra at investere i ikke-ESG-mærkede aktiver. Fondene vil således fx tilstræbe at fravælge værdipapirer i brancher som alkohol, tobak, våben, kul, olie og gas. Du kan læse mere om MSCI's ESG-indeks her.

Det koster 0,5% i årlig omkostning at have din opsparing placeret i Nordnet One. Det betyder, at du betaler 0,5% af dit samlede investerede beløb om året. Du betaler ikke kurtage, og der er i øvrigt ingen emissions- eller indløsningsfradrag.

Fondene i Nordnet One er akkumulerende og beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. De kan derfor anvendes til private, pensioner og virksomheder. Al indberetning til Skattestyrelsen bliver automatisk foretaget af Nordnet.

Ja, alle tre fonde i Nordnet One kan bruges til virksomhedsskatteordningen (VSO).

Herunder finder du handelstiderne for fondsordrer, samt hvornår fonden eller salgsbeløbet er synligt på dit depot.

Samme dag, som du afgiver en ordre, sender Nordnet ordren til det pågældende fondsselskab under forudsætning af, at du afgiver ordren inden kl. 12:45. Du kan selvfølgelig afgive en ordre 24 timer i døgnet via nordnet.dk. Hvis ordren modtages efter kl. 12:45 eller på en helligdag, sendes ordren til fondsselskabet den næstkommende hverdag.

Nordnet kan ikke garantere, at ordren gennemføres på en bestemt dato, men kun en beregnet forretningsdato*. Det er det respektive fondsselskabs rutiner, som afgør, hvilken kurs du får, samt hvornår fonden er synlig på dit depot.

Fond

Forretningsdag – køb

Forretningsdag – salg

Synligt på depotet

Nordiske fonde

0-2 dage

0-2 dage

1-5 dage

Øvrige fonde

0-4 dage

0-4 dage

2-6 dage

For mere information om et specifikt fondsselskabs rutiner, beder vi dig i første omgang kontakte fondsselskabet. Du er også velkommen til at kontakte Nordnets Kundeservice.

* Forretningsdatoen er den dag, købet eller salget gennemføres. Det er dagens kurs, som handlen gennemføres til.