Investerings­guiden.

Din skræddersyede portefølje.

Tag din opsparing til nye højder.

Det kan være svært at finde de rigtige investeringsfonde, når der er mere end 300 at vælge imellem. Derfor har vi Investeringsguiden – værktøjet, som foreslår dig de bedste investeringsfonde baseret på dine behov og fondenes risikojusterede afkast.

Investeringsguiden hjælper dig med at finde det rigtige risikoniveau for din langsigtede investering. Du skal blot svare på nogle spørgsmål, og så får du et personligt investeringsforslag, som giver din opsparing de bedste vilkår.

Din personlige opsparing.

  • Skræddersyet forslag på få minutter.
  • Invester i fonde med det bedste risikojusterede afkast.
  • Gratis og enkelt.

Sådan virker det.

Svar på spørgsmålene.

Dine svar hjælper os med at finde dit personlige risikoniveau.

Skræddersyet forslag.

Du bliver præsenteret for en portefølje bestående af forskellige fonde,
som passer til dit risikoniveau.

Køb investeringsfonde.

Nu kan du starte din opsparing i investeringsfonde udvalgt til dig.

Spørgsmål og svar.

Udvalget af investeringsfondene bygger på en kvantitativ analyse af historiske fondsdata efter omkostninger. Analysen er udarbejdet for at identificere investeringsfonde, som i en længere periode har haft et højt og jævnt afkast i forhold til investeringsfondens benchmark. Præmissen for denne analyse er, at de fonde som historisk har klaret sig godt under forskellige markedsforhold, også kan forventes at klare sig godt fremadrettet.

Det vigtigste nøgletal i analysen er "Information Ratio". Nøgletallet måler en fonds overskydende afkast i forhold til referenceindekset i relation til fondens såkaldte "Tracking Error", altså hvor meget fonden afviger fra referenceindekset. Kort sagt betyder en høj Information Ratio, at forvalteren har givet et højt merafkast i forhold til sin aktive risiko. Information Ratio beregnes i analysen i forhold til et såkaldt ”best-fit index”, altså det indeks, som minder mest om fondens faktisk historiske udvikling.

Analysen er lavet over forskellige tidsintervaller og op til ti års historik, for at vurdere hvordan investeringsfonden har klaret sig i forskellige perioder og under forskellige markedsforhold. For hver periode rangeres fondene, og de får point efter deres placering. De samlede point beregnes som det vægtede gennemsnit af de forskellige perioder.

Analysen præmierer konsekvent merafkast over lang tid. For at få en god bedømmelse i analysen er det ikke nok med enkeltstående perioder med merafkast – men nødvendigt med et kontinuerligt og konsekvent merafkast.

Ja, hvis du vil investere regelmæssigt i en eller flere af de investeringsforeninger, som Investeringsguiden foreslår, så kan du starte en månedsopsparing.

Det koster ikke noget at bruge Investeringsguiden, og investeringsforeningerne, som den foreslår, har samme administrationsomkostninger, som normalt. Administrationsomkostningerne vises, inden du beslutter, hvordan du vil investere i.

Udvalget af investeringsforeningerne i porteføljerne er baseret på en kvantitativ model, der evaluerer investeringsforeningerne baseret på historiske afkast og en række andre kriterier. Analysen udføres på alle fonde inden for de eksisterende aktivklasser, der er tilgængelige på Nordnets platform. Alle tilgængelige investeringsforeninger er UCITS-fonde og ukomplicerede instrumenter, der handles dagligt.

Tanken er, at modellen skal belønne investeringsforeninger, der har leveret et højt og jævnt afkast i forskellige perioder og under forskellige markedsforhold. Den højest rangende investeringsforening i den respektive kategori repræsenterer aktivklassen i porteføljerne. Den kvantitative model opdateres kvartalsvis, og evt. ændringer i porteføljerne gennemføres i denne forbindelse.

For at Investeringsguiden kan sammensætte en portefølje, skal vi vide mere om dine finansielle mål, din risikovilje og -viden. Også kaldet egenhedsvurdering. Ud fra din egenhedsvurdering sammensættes en portefølje, som passer til dine mål ud fra din risikovilje samt risikoviden.

Information om investeringsforslaget.

Udvalget af fonde baseres på en kvantitativ analyse af hele Nordnets udbud af fonde. Investeringsguiden anses ifølge loven for at være ikke-uafhængig rådgivning. Det skyldes, at Nordnet modtager provision fra nogle af de fonde, som indgår i Investeringsguidens investeringsforslag. Investeringsguiden kan også indeholde fonde, som forvaltes af selskaber, som har tætte relationer til Nordnet.

Rådgivningen er baseret på de svar, som du har givet. Nordnet vil ikke foretage opfølgning eller tilpasning, hvis forudsætningerne ændrer sig. Hvis dine forudsætninger ændrer sig, anbefaler vi, at du gennemfører Investeringsguiden igen.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.