Spring til hovedindhold

Aktiespare­konto.

Invester med lavere beskatning.

Aktiespare-
konto.

Opret din i dag.

Start en aktiesparekonto, og øg dine muligheder for vækst.

Hos os har din aktiesparekonto bedre vækstbetingelser. Med en brugervenlig app og et bredt udvalg af investeringsmuligheder har du friheden til at tage din opsparing til næste niveau. Kom i gang i dag, og find din næste investering gennem vores screener og inspirationssider.

Åbn din aktiesparekonto her

  • Intet depotgebyr.
  • Betal kun 17 % i afkastskat.
  • Nordnet indberetter og afregner din skat.

Kort om aktiesparekontoen.

Når du har åbnet en aktiesparekonto, kan du investere op til 103.500 kroner til en fordelagtig beskatning på kun 17 % af afkastet. Og du skal ikke bekymre dig om skat, da vi tager os af al indberetning og afregning. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at have en enkelt aktiesparekonto pr. person.

FAQ

Det er kun tilladt at have en enkelt aktiesparekonto. Du skal derfor selv sørge for at lukke din nuværende aktiesparekonto, før du kan åbne en konto hos Nordnet. Du kan altså ikke overføre en eksisterende aktiesparekonto til Nordnet.

Der må maksimalt indskydes 103.500 kr. (2022).

Grænsen reguleres hvert år i henhold til personskatteloven.

Når du skal vurdere, om du i 2022 kan indskyde mere på din aktiesparekonto uden at overstige indskudsloftet, skal du tage udgangspunkt i kursværdien den 31. december 2021. Hvis kursværdien den 31. december 2021 var mindre end 103.500 kr., kan du i 2022 indskyde forskellen mellem 103.500 kr. og kursværdien den 31. december 2021.

Herudover må du altid indbetale et beløb svarende til årets skattebetaling.

Ind- og udbetaling til aktiesparekontoen foregår via dit normale Aktiedepot. Du skal derfor foretage en intern overførsel mellem de to kontotyper.

Hvis pengene, du ønsker at indbetale på din aktiesparekonto, er placeret hos en anden bank, skal du først indbetale pengene til dit normale aktiedepot hos Nordnet for så at overføre dem internt til din aktiesparekonto.

Hvis du kommer til at indskyde for meget på din aktiesparekonto, skal du tilbageføre det overskydende beløb, så snart fejlen opdages. SKAT pålægger en afgift på 3 % hvert år af eventuelle overskydende beløb. Læs mere hos Skattestyrelsen.

Du kan altid udbetale penge fra din aktiesparekonto til dit almindelige aktiedepot. Herfra kan du udbetale til dine forhåndsgodkendte konti i andre banker.

Hvis du har haft et positivt afkast på dine investeringer, vil der dog blive reserveret et beløb til dækning af skat, der trækkes fra din konto ved årets afslutning.

Du beskattes med 17 % af afkastet på din aktiesparekonto. Beskatningen sker efter lagerprincippet, hvilket vil sige, at du bliver beskattet af både realiserede og urealiserede gevinster og tab, renter, udbytter og lignende.

Hvis du skal betale skat for kalenderåret, bliver det afregnet fra din aktiesparekonto den 15. januar året efter. For kalenderåret 2021 vil skatten dog blive trukket den 15. februar 2022.

Skatten er lavere end ved beskatning af aktier på et almindeligt depot for frie midler.

Eventuelle tab på aktiesparekontoen kan kun modregnes i fremtidige aktiegevinster.

Du kan se din foreløbige skat til betaling under "Interne Overførsler". Her vælger du din Aktiesparekonto i "fra"-feltet, hvorefter du kan klikke på spørgsmålstegnet ved siden af "Tilgængelig for overførsel".

Herefter kan du se "Foreløbig afkastskat i år" via panelvinduet i højre side.

Skatten afregnes d. 15. januar efterfølgende år.

Eksempler:

Hvis du har fået et positivt afkast i 2021, afregnes skatten d. 15. januar 2022. Du kan først indbetale skattebeløbet, efter skatten er trukket på din aktiesparekonto.

Hvis du har et tab i 2021, vil dette blive modregnet i fremtidige gevinster, hvilket sker helt automatisk, når vi afregner skatten hvert år.

Du kan indbetale skattebeløbet, så snart skatten er trukket på din aktiesparekonto.

Hvis du, efter skatten er trukket, har en negativ saldo, vil du ikke blive afregnet rente af det negative beløb.

Du bedes dog inddække overtrækket hurtigst muligt enten ved indbetaling af kontanter eller salg af værdipapirer.

Nej, Nordnet sørger for al indberetning til skattestyrelsen. Du skal derfor ikke selv foretage dig noget.

På aktiesparekontoen tilbageholdes der ikke udbytteskat fra danske selskaber. Udbytte er en del af dit afkast, og din udbytteskat fra danske selskaber bliver indregnet som en del af din samlede afkastskat, når året er omme.

Ved udenlandske selskaber tilbageholdes 15% af dine eventuelle årlige udbytter til betaling af udbytteskat. Nordnet har en refusionsaftale med skattemyndighederne i Sverige, Finland, USA og Canada som gør, at du ikke skal tilbagesøge udbytteskat for de nævnte lande, forudsat at aktien er handlet på det lokale marked. Det lokale marked betyder, at aktien handles på samme marked, som firmaet har sit skattemæssige hjemsted.

Nordnet kan ikke hjælpe med rettelser eller tilbagebetaling, hvis du har betalt for meget udbytteskat. Dette kan f.eks. blive tilfældet ved investeringer i tyske og norske aktier.

For at oprette en aktiesparekonto hos Nordnet, skal du være myndig (over 18 år) samt bosat og fuldt skattepligtig i Danmark.

Aktiesparekontoen tilbydes ikke til mindreårige. Bemærk at der findes andre måder at investere på til børn, som typisk er mindst lige så gode.

Det er ikke muligt at overføre værdipapirer til din aktiesparekonto fra andre depoter. For handle på din aktiesparekonto, skal du indbetale penge på aktiesparekontoen og handle der fra. Bemærk: Du kan kun indbetale penge til en aktiesparekonto ved at lave en intern overførsel af kontanter via dit normale aktiedepot i Nordnet.

Nej. Det er desværre ikke muligt at konvertere et aktiedepot til en aktiesparekonto, da det er to forskellige skattemiljøer. Du skal derfor sælge værdipapirerne på aktiedepot, overføre kontantprovenuet til din nyoprettede aktiesparekonto og købe værdipapirerne igen på aktiesparekontoen.

Bemærk, at der er to valørdage ved salg af værdipapirer på et aktiedepot. Hvis du overfører kontantprovenuet, inden de to valørdage er gået, betaler du negativ rente for dette.

Nej, det er ikke muligt at flytte en eksisterende aktiesparekonto hos en anden bank til Nordnet. Vi håber, at det bliver muligt i fremtiden, men det kræver blandt andet, at denne funktionalitet udvikles i bankernes fælles overførselssystem.

Hvis du allerede har en aktiesparekonto, og du ønsker at oprette en aktiesparekonto hos Nordnet, skal du derfor først lukke din nuværende konto. Når dette er gjort, kan du oprette en aktiesparekonto hos Nordnet og overføre kontanterne til den nye konto.

Nej, aktiesparekontoen er lovgivningsmæssigt tiltænkt den private investor. Aktiesparekontoen kan derfor ikke benyttes til pensions- eller virksomhedsopsparing.

Med en aktiesparekonto kan du investere i danske og udenlandske aktier samt en række aktiebaserede investeringsforeninger og ETF’er.

Vær opmærksom på, at værdipapirerne generelt skal være noteret på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (MTF).

Se endvidere SKATs positivliste med investeringsforeninger og ETF'er, der er godkendt til aktieindkomstbeskatning.

Det er ikke muligt at tilknytte en Månedsopsparing til en aktiesparekonto, da vores Månedsopsparing har et bredere produktudbud, end lovgivningen tillader på aktiesparekontoen.

Det er ikke muligt at oprette valutakonti på en aktiesparekonto

Det er ikke muligt at udnytte kredit eller aktivere porteføljelån til sin aktiesparekonto.

Tag din aktiesparekonto i brug.

Aktieinspiration.

Find nye investeringer sorteret efter regioner og forskellige temaer som teknologi, valueaktier eller nye markeder.

→ Find inspiration

Find en investeringsforening.

Brug vores screener til at finde de investeringsforeninger og ETF'er, der passer til din portefølje.

→ Prøv vores screener

Brug vores prisvindende app.

Vores app giver dig tryghed og sikkerhed, pakket ind i en nem og elegant brugerflade med direkte adgang til tusindvis af værdipapirer og finansielle instrumenter. Med få tryk er du i gang med at handle – når som helst, hvor som helst. I 2021 vandt app'en designprisen Red Dot-award.

→ Læs mere om app'en her

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.