Smarte porteføljer.

Opsparing i verdensklasse.
Helt automatisk.

Nordnet Smarte Porteføljer er udviklet til at præstere bedre end traditionelle fonde. Gennem automatisk tilpasning til markedet får du en smartere opsparing, designet til at slå indeks over tid. Takket være et samarbejde mellem Nordnet og J.P. Morgan, som er en af verdens førende investeringsbanker, får du nu adgang til en opsparing i verdensklasse. En opsparingsform som tidligere ikke har været tilgængelig for private i Danmark.

Det særlige ved Nordnet Smarte Porteføljer er, at de ikke kun sætter deres lid til vækst i aktier, men reagerer automatisk på bevægelser i markedet. Hvis renterne stiger, eller hvis børsen falder, så justeres risikoniveauet for at øge stabiliteten og afkastet over tid.

Få hjælp til at vælge den rigtige portefølje.

Inden du kan købe en af Nordnets Smarte Porteføljer, skal du igennem en digital rådgivningsproces. På den måde sikrer vi, at du får en anbefaling, som passer til netop dig. Vi kan derfor heller ikke garantere, at en af Nordnets Smarte Porteføljer passer til din investeringsprofil. For at forenkle handlen og holde prisen nede har vi pakket porteføljerne som fonde.

Det er muligt at investere i Nordnets Smarte Porteføljer på depoter for frie midler, depoter for mindreårige, pensionsdepoter og virksomhedsdepoter.

Nordnet Smart 5

Type af instrument
Fond (UCITS)

Eksponering
Global

Aktivklasser
Aktier, obligationer samt alternative investeringer som råvarer, ejendom og faktorinvesteringer i aktier.

Risiko:
3/7

Årlig afgift
0,79 %

Central investorinformationeksternt link, åbner i nyt vindue

Risikofordeling mellem aktivklasser:
Risikoallokeringen viser, hvordan risikoen er fordelt mellem aktivklasser og opsummeres til et volatilitetsmål på 5%

Nordnet Smart 10

Type af instrument
Fond (UCITS)

Eksponering
Global

Aktivklasser
Aktier, obligationer samt alternative investeringer som råvarer, ejendom og faktorinvesteringer i aktier.

Risiko:
4/7

Årlig afgift
0,89 %

Central investorinformationeksternt link, åbner i nyt vindue

Risikofordeling mellem aktivklasser:
Risikoallokeringen viser, hvordan risikoen er fordelt mellem aktivklasser og opsummeres til et volatilitetsmål på 10%.

Nordnet Smart 15

Type af instrument
Fond (UCITS)

Eksponering
Global

Aktivklasser
Aktier, obligationer samt alternative investeringer som råvarer, ejendom og faktorinvesteringer i aktier.

Risiko:
5/7

Årlig afgift
0,99 %

Central investorinformationeksternt link, åbner i nyt vindue

Risikofordeling mellem aktivklasser:
Risikoallokeringen viser, hvordan risikoen er fordelt mellem aktivklasser og opsummeres til et volatilitetsmål på 15%.

Vigtigt at vide om risici og afkast

Tænk på, at historisk og simuleret historisk afkast ikke er en garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Nordnet Smarte Porteføljer handles som fonde. Inden du investerer i en Smart-fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Køb Nordnet Smarte Porteføljer.

Nordnet Smart 5

Smart 5 er lav/moderat risiko og kan sammenlignes med en forsigtig portefølje sammensætning med 20 % aktieandel. Tallet 5 henviser til at fonden har et volatilitetsmål på 5 %.

→ Læs mere om Nordnet Smart 5

Nordnet Smart 10

Smart 10 er middel/balanceret risiko og kan sammenlignes med en portefølje sammensætning med 50-60 % aktieandel. Tallet 10 henviser til at fonden har et volatilitetsmål på 10 %.

→ Læs mere om Nordnet Smart 10

Nordnet Smart 15

Smart 15 er høj/vækst risiko og kan sammenlignes med en portefølje sammensætning med 80-100 % aktieandel. Tallet 15 henviser til at fonden har et volatilitetsmål på 15 %.

→ Læs mere om Nordnet Smart 15

Investér i hele verden og lidt til.

Nordnet Smarte Porteføljer investerer i aktier, obligationer samt alternative investeringer som råvarer, ejendom og faktorinvesteringer i aktier. Med eksponering mod tusindvis af underliggende værdipapirer fordeles risikoen i aktiver over hele verden.

For at sprede risikoen yderligere investerer Nordnet Smarte Porteføljer også i Alternative Risikopræmier – strategier som leder efter aktier, der opfører sig anderledes, og hvor det kan forklares med forskellige faktorer. Det kan handle om størrelse, finansielle styrker, værdiansættelse, trends eller historisk lav risiko. Hver faktor er veldokumenteret af succesfulde forvaltere såvel som forskere, herunder nobelprisvinderen Eugene Fama (Nobelpris 2013).

Smartere balancering.

Nordnet Smarte Porteføljer anvender gearing for at øge eksponeringen mod aktivklasser, som normalt set har lav risiko og lavt afkast, f.eks. rentebærende produkter.

Formålet er, at opskalere aktivklasser, som diversificerer sig godt, så selv en portefølje med højere forventet risiko og afkast er effektivt diversificeret.

Selv om Nordnet Smarte Porteføljer også må forventes at falde i værdi ved et fald på børsen, så er formålet med strategien at begrænse effekten af dette.

Hvilken portefølje passer til dig?

Rådgivningsprocessen gør det muligt at give dig en anbefaling, som passer lige præcis til dig. For at gøre det enkelt for dig, så er porteføljen pakket som en fond.

  1. Svar på spørgsmålene.
  2. Er du tilfreds med den anbefaling, du får? Gå videre.
  3. Køb fonden.

Svar på almindelige spørgsmål.

Nordnet Smarte Porteføljer har et årligt gebyr på 0,79% for Nordnet Smart 5, 0,89% for Nordnet Smart 10 og 0,99% for Nordnet Smart 15. Og det er kurtagefrit at handle dem.

Det mindste beløb er 100 kr. og de handles kurtagefrit.

  1. Klik på ”Start rådgivning” for at se, hvilken Nordnet Smart fond der passer til dig.
  2. Gå til månedsopsparing (Kun på pensionsdepoter)
  3. Indtast beløb og klik på ”Tilføj fond”.
  4. Søg efter den Nordnet Smart-fond, du vil oprette en månedsopsparing i.
  5. Udfyld de obligatoriske felter, og start din opsparing.

I stedet for at allokere et forudbestemt beløb til hver aktiv-type baserer Nordnet Smart allokeringen på, hvilken risiko hver aktivklasse bidrager med til den totale porteføljerisiko. Tager vi Smart 10 som eksempel, så kommer 50 % af risikoen fra aktier, og de øvrige 50 % balanceres mellem de andre aktivklasser. Risikofordelingen ligger fast, og den nominelle beløbsallokering ændres afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig.

5, 10 og 15 i navnet på Nordnet Smart-fondene refererer til den mængde risiko, årlig volatilitet i procent, som respektive portefølje har som mål at holde. Porteføljernes allokering justeres løbende af en systematisk algoritme for at holde et jævnt risikoniveau over tid.

OMX Copenhagen 25's volatilitet ligger normalt mellen 10 og 30 procent.

Nordnet Smart bruger gearing til at øge eksponeringen mod aktivklasser, der typisk har lav risiko og lavt afkast, f.eks. rentebærende værdipapirer. Formålet er at opskalere de aktivklasser, som diversificerer sig godt, så også en portefølje med højere forventet risiko og afkast er diversificeret.

Alle porteføljer med højere forventet risiko og afkast kræver en form for risikotagende. Ofte består dette i at investere i en traditionel portefølje med 60 % af aktier og 40 % rentebærende værdipapirer. En sådan fordeling af aktivtype betyder reelt, at du næsten udelukkende følger aktiemarkedsudviklingen. Rentebærende værdipapirers positive udvikling i et negativt aktiemarked kan ikke kompensere for aktiernes kursfald uden gearing.

Det er ikke risikofrit at anvende gearing, men vi vurderer, at der er en lavere risiko ved eksponeringen - fremfor at opgive diversificeringen og udelukkende koncentrere porteføljen om aktiemarkedet.

Disse benchmark-indeks er udvalgt pga. ligheden med fondene Nordnet Smart 5, 10 og 15.

Nordnet Smart 5: 100 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR.
Nordnet Smart 10: 40 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR 60 % MSCI All Country World Index IMI.
Nordnet Smart 15: 100 % MSCI All Country World Index IMI.

Nordnet Smart er internationale fonde, og de beskattes forskelligt afhængigt af, om du investerer frie midler (via et privat aktiedepot) eller pension:

  • Frie midler:

Årlig beskatning af kursavancer/-tab i kapitalindkomst (lagerbeskatning)

  • Pension:

15,3 %. Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning) Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast

Det betyder, at Smarte porteføljer er skattemæssigt særligt fordelagtige på pensionsdepoter. Ved brugen i frie midler (på et privat aktiedepot) skal du være opmærksom på, at Smarte Porteføljer ikke beskattes i henhold til aktieindkomst men i stedet kapitalindkomst samt lagerbeskatning.

Vigtigt at vide om risici og afkast.

Tænk på, at historisk og simuleret historisk afkast ikke er en garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Nordnet Smarte Porteføljer handles som fonde. Inden du investerer i en Smart-fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.