Smarte Porteføljer.

Opsparing i verdensklasse. Helt automatisk.

Nordnet Smarte Porteføljer er udviklet til at præstere bedre end traditionelle fonde. Gennem automatisk tilpasning til markedet får du en smartere opsparing, designet til at slå indeks over tid.

Det særlige ved Nordnet Smarte Porteføljer er, at de ikke kun sætter deres lid til vækst i aktier, men reagerer automatisk på bevægelser i markedet. Hvis aktierne stiger og obligationerne falder - eller omvendt - justeres Nordnet Smarte Porteføljer automatisk for at opretholde den ønskede risiko (volatilitet).

Hvillken portefølje passer til dig?

Nordnet Smarte Porteføljer er tre seperate fonde med forskellig risici og potentiale. Du kan gennemgå vores rådgivningsproces,eksternt link, åbner i nyt vindue hvis du er usikker på hvilken fond, du skal vælge.

Forsigtig.

Nordnet Smart 5 - lav/moderat risiko

Risiko (volatilitet)

0,79% årlig afgift

Risk 3 Nordnet Smart 5

Risikoallokering

Aktier

Rentebærende

Inflations­sikring

Alt. risikopæmier

Piechart Nordnet Smart 5

Læs mere om allokeringen

Diagrammet viser risikoallokeringen, dvs hvordan risikoen er fordelt mellem aktier, rentebærerende papirer og andre aktivklasser.

Den nominelle fordeling mellem aktivklasser ændres løbende i takt med markedsudviklingen. Nordnet Smart 5 har et volatilitetsmål på 5 %.

Aktier
● Global aktieeksponering mod store og mellemstore virksomheder i alle sektorer

Obligationer
● Kreditter
Obligationer (korte og lange)

Inflationssikring
Inflationssikrede obligationer
Råvarer
Ejendom

Alternative risikopræmier
Faktorinvestering i aktiemarkedet

Balanceret.

Nordnet Smart 10 - middel/balanceret risiko

Risiko (volatilitet)

0,89% årlig afgift

Risk 3 Nordnet Smart 10

Risikoallokering

Aktier

Rente­bærende

Inflations­sikring

Alt. risikopræmier

Piechart Nordnet Smart 5

Læs mere om allokeringen

Diagrammet viser risikoallokeringen, dvs hvordan risikoen er fordelt mellem aktier, rentebærerende papirer og andre aktivklasser.

Den nominelle fordeling mellem aktivklasser ændres løbende i takt med markedsudviklingen. Nordnet Smart 10 har et volatilitetsmål på 10 %.

Aktier
● Global aktieeksponering mod store og mellemstore virksomheder i alle sektorer

Obligationer
● Kreditter
Obligationer (korte og lange)

Inflationssikring
Inflationssikrede obligationer
Råvarer
Ejendom

Alternative risikopræmier
Faktorinvestering i aktiemarkedet

Aggressiv.

Nordnet Smart 15 - høj/vækst risiko

Risiko (volatilitet)

0,99% årlig afgift

Risk 3 Nordnet Smart 15

Risikoallokering

Aktier

Rente­bærende

Inflations­sikring

Alt. risikopræmier

Piechart Nordnet Smart 5

Læs mere om allokeringen

Diagrammet viser risikoallokeringen, dvs hvordan risikoen er fordelt mellem aktier, rentebærerende papirer og andre aktivklasser.

Den nominelle fordeling mellem aktivklasser ændres løbende i takt med markedsudviklingen. Nordnet Smart 15 har et volatilitetsmål på 15 %.

Aktier
● Global aktieeksponering mod store og mellemstore virksomheder i alle sektorer

Obligationer
● Kreditter
Obligationer (korte og lange)

Inflationssikring
Inflationssikrede obligationer
Råvarer
Ejendom

Alternative risikopræmier
Faktorinvestering i aktiemarkedet

Forsigtig.

Nordnet Smart 5 - lav/moderat risiko

Nordnet Smart 5 - lav/moderat risiko.

Risiko (volatilitet)

0,79% årlig afgift

Risk 3 Nordnet Smart 5

Risikoallokering

Aktier

Rentebærende

Inflations­sikring

Alt. risikopæmier

Piechart Nordnet Smart 5

Læs mere om allokeringen

Diagrammet viser risikoallokeringen, dvs hvordan risikoen er fordelt mellem aktier, rentebærerende papirer og andre aktivklasser.

Den nominelle fordeling mellem aktivklasser ændres løbende i takt med markedsudviklingen. Nordnet Smart 5 har et volatilitetsmål på 5 %.

Aktier
● Global aktieeksponering mod store og mellemstore virksomheder i alle sektorer

Obligationer
● Kreditter
Obligationer (korte og lange)

Inflationssikring
Inflationssikrede obligationer
Råvarer
Ejendom

Alternative risikopræmier
Faktorinvestering i aktiemarkedet

Balanceret.

Nordnet Smart 10 - middel/balanceret risiko

Risiko (volatilitet)

0,89% årlig afgift

Risk 3 Nordnet Smart 10

Risikoallokering

Aktier

Rente­bærende

Inflations­sikring

Alt. risikopræmier

Piechart Nordnet Smart 5

Læs mere om allokeringen

Diagrammet viser risikoallokeringen, dvs hvordan risikoen er fordelt mellem aktier, rentebærerende papirer og andre aktivklasser.

Den nominelle fordeling mellem aktivklasser ændres løbende i takt med markedsudviklingen. Nordnet Smart 10 har et volatilitetsmål på 10 %.

Aktier
● Global aktieeksponering mod store og mellemstore virksomheder i alle sektorer

Obligationer
● Kreditter
Obligationer (korte og lange)

Inflationssikring
Inflationssikrede obligationer
Råvarer
Ejendom

Alternative risikopræmier
Faktorinvestering i aktiemarkedet

Aggressiv.

Nordnet Smart 15 - høj/vækst risiko

Risiko (volatilitet)

0,99% årlig afgift

Risk 3 Nordnet Smart 15

Risikoallokering

Aktier

Rente­bærende

Inflations­sikring

Alt. risikopræmier

Piechart Nordnet Smart 5

Læs mere om allokeringen

Diagrammet viser risikoallokeringen, dvs hvordan risikoen er fordelt mellem aktier, rentebærerende papirer og andre aktivklasser.

Den nominelle fordeling mellem aktivklasser ændres løbende i takt med markedsudviklingen. Nordnet Smart 15 har et volatilitetsmål på 15 %.

Aktier
● Global aktieeksponering i mod store og mellemstore virksomheder i alle sektorer

Obligationer
● Kreditter
Obligationer (korte og lange)

Inflationssikring
Inflationssikrede obligationer
Råvarer
Ejendom

Alternative risikopræmier
Faktorinvestering i aktiemarkedet

Har du brug for hjælp?

Benyt dig af vores rådgivningsproces for at få den rette balance i din opsparing.

Når du besvarer spørgsmålene under rådgivningsprocessen, tildeles du en anbefaling, som passer til lige præcis dig. Vi kan derfor heller ikke garantere, at en af Nordnets Smarte Porteføljer passer til din investeringsprofil.

Det er muligt at investere i Nordnets Smarte Porteføljer på depoter for frie midler, depoter for mindreårige, pensionsdepoter og virksomhedsdepoter.

Smart portfolios phone

Vigtigt at vide om risici og afkast.

Husk på, at historisk og simuleret historisk afkast ikke er en garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Nordnet Smarte Porteføljer handles som fonde. Inden du investerer i en af fondene, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Investér i hele verden og lidt til.

Nordnet Smarte Porteføljer investerer i aktier, obligationer samt alternative investeringer som råvarer, ejendomme og faktorinvesteringer i aktier. Med eksponering mod tusindvis af underliggende værdipapirer fordeles risikoen i aktiver over hele verden.

For at sprede risikoen yderligere investerer Nordnet Smarte Porteføljer også i Alternative Risikopræmier – strategier som leder efter aktier, der opfører sig anderledes, og hvor det kan forklares med forskellige faktorer. Det kan handle om størrelse, finansielle styrker, værdiansættelse, trends eller historisk lav risiko. Hver faktor er veldokumenteret af succesfulde forvaltere såvel som forskere, herunder nobelprisvinderen Eugene Fama (Nobelpris 2013).

Smartere balancering.

Nordnet Smarte Porteføljer anvender gearing for at øge eksponeringen mod aktivklasser, som normalt set har lav risiko og lavt afkast, f.eks. rentebærende produkter.

Formålet er, at opskalere aktivklasser som diversificerer sig godt, så selv en portefølje med højere forventet risiko og afkast er effektivt diversificeret.

Selv om Nordnet Smarte Porteføljer også må forventes at falde i værdi ved et fald på aktiemarkederne, så er formålet med strategien at begrænse effekten af dette.

Lær mere om Nordnet Smarte Porteføljer.

Nordnet Smarte Porteføljer er udviklet i samarbejde med J.P. Morgan, som er en af verdens førende investeringsbanker. Med Nordnet Smarte Porteføljer får du adgang til en opsparingsform som tidligere ikke har været tilgængelig for private investorer i Danmark.

I videoen her kan du få mere dybdegående information om vores Smarte Porteføljer.


Svar på almindelige spørgsmål.

Nordnet Smarte Porteføljer har et årligt gebyr på 0,79 % for Nordnet Smart 5, 0,89 % for Nordnet Smart 10 og 0,99 % for Nordnet Smart 15. Og det er kurtagefrit at handle dem.

Det mindste investeringsbeløb er 100 kr. og fondene handles kurtagefrit.

  1. Klik på ”Start rådgivning” for at se, hvilken Nordnet Smarte Portefølje, der passer til dig.
  2. Gå til månedsopsparing (Kun på pensionsdepoter)
  3. Indtast beløb og klik på ”Tilføj fond”.
  4. Søg efter den Nordnet Smart 5, 10 eller 15, du vil oprette en månedsopsparing i.
  5. Udfyld de obligatoriske felter, og start din opsparing.

I stedet for at allokere et forudbestemt beløb til hver aktiv-type baserer Nordnet Smarte Porteføljer allokeringen på, hvilken risiko hver aktivklasse bidrager med til den totale porteføljerisiko. Tager vi Smart 10 som eksempel, så kommer 50 % af risikoen fra aktier, og de øvrige 50 % balanceres mellem de andre aktivklasser. Risikofordelingen ligger fast, og den nominelle beløbsallokering ændres afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig.

5, 10 og 15 i navnet på Nordnet Smarte Porteføljer refererer til den mængde risiko, årlig volatilitet i procent, som den respektive portefølje har som mål at holde. Porteføljernes allokering justeres løbende af en systematisk algoritme for at holde et jævnt risikoniveau over tid.

OMX Copenhagen 25's volatilitet ligger normalt mellen 10 og 30 procent.

Nordnet Smarte Porteføljer bruger gearing til at øge eksponeringen mod aktivklasser, der typisk har lav risiko og lavt afkast, f.eks. rentebærende værdipapirer. Formålet er at opskalere de aktivklasser, som diversificerer sig godt, så også en portefølje med højere forventet risiko og afkast er diversificeret.

Alle porteføljer med højere forventet risiko og afkast kræver en form for risikotagning. Ofte består dette i at investere i en traditionel portefølje med 60 % aktier og 40 % rentebærende værdipapirer. En sådan fordeling af aktivtype betyder reelt, at du næsten udelukkende følger aktiemarkedsudviklingen. Rentebærende værdipapirers positive udvikling i et negativt aktiemarked kan ikke kompensere for aktiernes kursfald uden gearing.

Det er ikke risikofrit at anvende gearing, men vi vurderer, at der er en lavere risiko ved eksponeringen - fremfor at opgive diversificeringen og udelukkende koncentrere porteføljen om aktiemarkedet.

Nordnet Smart 5, 10 og 15 er internationale fonde, og de beskattes forskelligt afhængigt af, om du investerer frie midler (via et privat aktiedepot) eller pension:

  • Frie midler:

Årlig beskatning af kursavancer/-tab i kapitalindkomst (lagerbeskatning)

  • Pension:

15,3 %. Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning) Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast

Det betyder, at Smarte porteføljer er skattemæssigt særligt fordelagtige på pensionsdepoter. Ved brugen af frie midler (på et privat aktiedepot) skal du være opmærksom på, at Smarte Porteføljer ikke beskattes i henhold til aktieindkomst men i stedet kapitalindkomst samt lagerbeskatning.