Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvordan retter jeg GA-kursen (gennemsnitlig anskaffelseskurs)?

Den gennemsnitlige anskaffelseskurs beregnes ud fra købskursen sammenlagt med kurtagen.

Dividerer du det tal med den aktuelle beholdning af aktier, får du den gennemsnitlige anskaffelseskurs. GA-kursen tager hensyn til en eventuel valutaudvikling, der vil dog ikke være indberegnet kursudvikling i løbet af investeringsperioden.

Du har mulighed for selv at ændre GA-kursen i depotoversigten. Her klikker du på tallet ud for værdipapiret under kolonnen GAK, og indsætter den beregnede gennemsnitlige anskaffelsessum. GA-kursen fra oversigten vil ikke blive medtaget i indberetningen til Skat, da dette tal kun er vejledende.

Tilbage