Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvorfor kan jeg ikke længere svare på en corporate action?

Har du ikke svaret på en corporate action på sidste svardag til Nordnet, vil Nordnet sætte tegningsretterne til salg på dine vegne. Hvis det lykkes Nordnet at sælge dem, så sættes pengene ind på dit depot. Lykkes det ikke at sælge dem, så bliver tegningsretterne værdiløse og Nordnet vil fjerne tegningsretterne på dit depot.

Obs! Nordnet forsøger kun at sælge svenske og danske tegningsretter på dine vegne, hvis du ikke svarer.

På øvrige markeder vil værdien af tegningsretterne altid gå tabt, hvis du ikke selv udnytter eller sælger dem.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage