Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvad er valutarisiko?

Ved handel med værdipapirer noteret i udenlandsk valuta, er du som investor eksponeret for valutarisiko. Dette betyder, at du ikke blot påvirkes af, hvordan din placering udvikler sig, men også hvordan den underliggende valuta udvikler sig overfor den danske krone.

I et stillestående marked kan din placering således blive mere eller mindre værd afhængig af, hvordan den danske krone udvikler sig på valutamarkederne. En stærkere krone indebærer, at din placering falder i værdi målt i danske kroner, mens en svagere krone medfører, at du tjener tilsvarende mindre målt i danske kroner.

Med valutakonti på dit depot kan du være med til at styre, hvordan du vil eksponere dig overfor valutarisikoen. Når du køber et værdipapir noteret i en af de følgende valutaer: USD, CAD, SEK, NOK eller EUR bliver handelsbeløbet fratrukket den pågældende valutakonto. Din saldo går da i minus, og du kan selv vælge, hvornår du vil veksle dette beløb til DKK og således eksponere dig for valutarisiko.

Hvis du vælger ikke at veksle, kommer valutakontoen til at stå i minus, hvilket du betaler udlånsrente for efter valørdagen på din handel.

Når du sælger dine værdipapirer på markedet, bliver beløbet, som du modtager fra salget lagt til din valutakonto i den pågældende valuta. Du kan herefter veksle pengene igen, men her kan det også være en god ide at tage hensyn til valørdagen på salget.

Se venligst prislisten for information om den aktuelle rentesats.

 

Læs mere om valutaveksling og valutakurser

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage