Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvad er valutarisiko?

Ved handel med værdipapirer noteret i udenlandsk valuta, er du som investor eksponeret for valutarisiko. Dette betyder, at du ikke blot påvirkes af, hvordan din placering udvikler sig, men også hvordan den underliggende valuta udvikler sig overfor den danske krone.

I et stillestående marked kan din placering således blive mere eller mindre værd afhængig af, hvordan den danske krone udvikler sig på valutamarkederne. En stærkere krone indebærer, at din placering falder i værdi målt i danske kroner, mens en svagere krone medfører, at du tjener tilsvarende mindre målt i danske kroner.

Med valutakonti på dit depot kan du selv styre, hvordan du vil eksponere dig overfor valutarisikoen. Når du køber et værdipapir noteret i en af de følgende valutaer: USD, CAD, SEK, NOK eller EUR bliver handelsbeløbet fratrukket den pågældende valutakonto. Din saldo går da i minus, og du kan selv vælge, hvornår du vil veksle dette beløb til DKK og således eksponere dig for valutarisiko.

Hvis du vælger ikke at veksle, kommer valutakontoen til at stå i minus, hvilket du betaler udlånsrente for, men du undgår til gengæld valutarisikoen. Når du sælger dine værdipapirer på markedet, bliver din negative valutasaldo modregnet de penge, du modtager fra salget. Du kan herefter veksle gevinsten eller tabet fra investeringen.

Hvis du ikke veksler, men i stedet vælger at have en negativ saldo på en af dine valutakonti, vil der blive trukket renter på denne valutakonto. Dette sker dog først efter tre dage.

Se venligst prislisten

external link
for information om den aktuelle rentesats.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage