Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvordan åbner jeg et depot for mindreårige?

Vil du åbne et depot til en mindreårig, skal du udfylde denne formular.

 

Vær opmærksom på følgende:

  • Samtlige indehavere af forældremyndigheden over barnet skal skrive under på aftalen.

 

  • Husk også at vedhæfte fødselsattest, navneattest eller dåbsattest for den mindreårige, hvor det fremgår, hvem der har forældremyndigheden.

 

  • Samtlige forældre/værger skal vedlægge en kopi af gyldig billedlegitimation.

 

  • Har den mindreårige eller forældre/værger hemmelig adresse, skal der ligeledes vedlægges kopi af sygesikringskort.

 

  • Frem til den dag, hvor depotindehaveren fylder 18, er det forældre/værger, som disponerer over kontoen. Når den mindreårige er fyldt 18 år, overgår dispositionsretten til hende eller ham.

 

Bemærk: Al handel og øvrige transaktioner skal ske via en værges depot eller anden fuldmagtshaver. Har du/I som værge(r) allerede et depot hos os, vil du/I komme til at kunne se barnets depot, når du/I er logget ind på dit/jeres eget depot. Separate loginoplysninger vil blive sendt til den mindreåriges værge (der underskrev depot-/kontotaftalen).

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage