Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvor meget må jeg indbetale på min aldersopsparing?

Du kan altid indbetale 9.100 kr. om året (2024).

Du kan indbetale 58.900 kr. om året (2024) fra det 7. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har:

  • påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate eller iht. Pensionsvilkårene
  • fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år 
  • foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år

Hvis der indbetales mere end 9.100 kr., skal der betales 20% af det beløb, der overstiger 9.100 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt, eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket. Nordnet modtager kun beløb op til årets maksimum.

Bemærk: Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - fx to private aldersopsparinger. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 9.100/58.900 kr., hvis du har mere end én aldersopsparing.

 

Aldersopsparing hos Nordnet

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage