Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvad er forskellen på et certifikat med og uden stop-loss buffer?

Nogle Bull & Bear-certifikater har en såkaldt stop loss-buffer, der fungerer som en ekstra beskyttelse i nedgangen af ​​produktet. Dette betyder, at hvis det underliggende aktiv udvikler sig i en ufordelagtig retning med hensyn til din eksponering, afsluttes et certifikat med stop-loss-buffer før et certifikat uden stop-loss-buffer.

Dette betyder, at et certifikat med stop-loss buffer kan have en tilbagebetalingsværdi / restværdi i tilfælde af knock-out til forskel fra et certifikat uden stop-loss buffer, hvor værdien i tilfælde af bankstop altid er sat til 0.

For et certifikat med stop-loss-buffer betyder det, at hvis den ugunstige udvikling af det underliggende aktiv en handelsdag er lig med eller overstiger den specificerede stop-loss-buffer, vil handel med værdipapirerne automatisk ophøre. Hvis certifikatet når sit stop-loss-niveau, kaldes det, at produktet bliver knocked, i tilfælde af et knock, vil f.eks. Nordea, som Market Maker af produktet forsøge at sælge sin hedge-position så hurtigt som muligt og derefter bestemme en restværdi i produktet med hensyn til, hvor det lykkedes at lukke hedge-positionen i det underliggende aktiv. Bemærk, at restværdien stadig kan indstilles til nul, selvom produktet har en stop loss buffer, som er altså ingen garanti for, at produktet har en restværdi i tilfælde af et knock.

I tilfælde af store markedsbevægelser kan prisen på det underliggende aktiv hurtigt falde gennem sit stop-loss-niveau til et niveau, hvor Market Maker ikke længere kan lukke sin afdækningsposition med en værdi tilbage i produktet. Hvis restværdien er større end nul, udbetales beløbet automatisk til indehavere af sikkerheden inden for 10 bankdage.

siden for stoppede og forfaldne produker kan du se, om et produkt er stoppet, og om det har en restværdi eller ej.

 

Bull & Bear med vs. uden stop loss-buffer.

 

Gearing

 uden stop loss-buffer       

Med stop loss-buffer

20

5,00%

4,50%

18

5,56%

5,00%

15

6,67%

6,00%

12

8,33%

7,50%

10

10,00%

9,00%


Ovenstående tabel viser eksempler og kan indeholde flere produkter med andre gearingsniveauer og andre bufferniveauer. Se de næste spørgsmål og svar for at vide, om et produkt er dækket af stop loss-buffer eller ej.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage