Investorbeskyttelse

Op

Del:

Ny lovgivning på vej

Den 3. januar 2018 trådte en ny lovgivning i kraft for værdipapirmarkederne i EU kaldet MiFID II.

Formålet med MiFID II er at forbedre forbruger- og investorbeskyttelsen og skærpe konkurrencen på det finansielle område.

Som kunde hos Nordnet vil du modtage information om de ændringer, der kan påvirke dig.

Lovgivning for værdipapirmarkedet

Den 1. november 2007 trådte en lov i kraft for værdipapirmarkedet i Danmark og resten af EU. Loven bygger på et EU-direktiv, der forkortes MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), og den betyder, at de fleste lande i Europa har de samme grundlæggende regler for bl.a. handel med finansielle instrumenter. Der er flere årsager til de nye reglers indførelse; en af de vigtigste er at styrke beskyttelsen af dig som kunde.


Kundekategorier

En del af den lovbestemte investorbeskyttelse er, at alle kunder, der handler med finansielle instrumenter, skal inddeles i tre forskellige kundekategorier. Formålet er at tilpasse investorbeskyttelsen til hver kundes behov. Privatpersoner og virksomheder betragtes som detailkunder. Kundekategorien professionelle kunder omfatter f.eks. større virksomheder og offentlige institutioner. Den sidste kategori af godkendte modparter er f.eks. statslige myndigheder og centralbanker.

Detailkunder får den højeste beskyttelse, og Nordnets kunder vil i de allerfleste tilfælde blive kategoriseret som detailkunder. Kundekategorien er blandt andet afgørende for, hvilken information vi skal forsyne dig med.

For din sikkerhed

Bedre beskyttelse af investorer

Fælles regler i EU

Retningslinjer for udførelse af ordre

Komplekse og ikke-komplekse finansielle instrumenter

Komplekse og ikke-komplekse finansielle instrumenter

Loven skelner mellem komplekse og ikke-komplekse finansielle instrumenter. Når du som kunde afgiver ordre i et ikke-komplekst instrument, f.eks. noterede aktier og investeringsbeviser, gennemføres handlen uden at Nordnet kontrollerer, om handlen er passende for dig. Når du afgiver ordre i et kompliceret instrumenter, f.eks. et derivat, skal Nordnet sikre, at du har tilstrækkelig viden, og at du forstår betydningen af handlen. Kontrollen foretages første gang du handler med et komplekst instrument

Alle værdipapirvirksomheder skal have centralt udformede retningslinjer for, hvordan en kundeordre skal udføres for at opnå det bedst mulige resultat. Eftersom Nordnet driver værdipapirhandel over internettet, afgiver du som kunde selv ordre direkte på de markeder, som Nordnet tilbyder handel på. En sådan ordre anses som en specifik instruktion afgivet af dig som kunde, og den skal udføres af Nordnet i overensstemmelse dermed. I disse tilfælde anvendes retningslinjerne ikke, da Nordnet i så fald ikke kan tage de forholdsregler, som er angivet i retningslinjerne.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.