ETF'er – Børshandlede fonde

ETF

Søg
Fondstype
Populære valg
Lav CO₂
For at få denne mærkning skal ETF'en have en lav CO₂-risikoværdi og have en begrænset eksponering mod fossile brændstoffer. For at dette mål skal kunne beregnes, skal mindst 67 procent af porteføljens beholdning være omfattet af Sustainalytics analyser. Beregningen af kuldioxidmålinger foretages kvartalsvis af Morningstar.

Fondstype
Populære valg
Lav CO₂
For at få denne mærkning skal ETF'en have en lav CO₂-risikoværdi og have en begrænset eksponering mod fossile brændstoffer. For at dette mål skal kunne beregnes, skal mindst 67 procent af porteføljens beholdning være omfattet af Sustainalytics analyser. Beregningen af kuldioxidmålinger foretages kvartalsvis af Morningstar.

Region/land
Kategori
Fondsselskab
Risiko
Udbytte-policy
Uønskede beholdninger

Uønskede beholdninger

Bortfiltrer ETF'er, som investerer i selskaber i uønskede industrier.

Analysen udføres af Morningstar og er baseret på Sustainalytics vurdering af virksomheden.

ETF