Sparinvest SICAV Long Danish Bds DKK R

Obligationer - DKK Indenlandske
Udvikling 1 år- 0.62 %
Morningstar rating
Morningstar Rating baseres på fondens historiske udvikling de seneste tre år og sammenlignes inden for sin kategori. Den højeste rating er 5 og går til de 10 procent bedste fonde  i hver kategori.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating måler, hvor godt selskaberne, som en fond har investeret i, håndterer ESG-spørgsmål (environmental, social, governance) og hvor stor risiko, der er for øgede problemer med virksomhedens bæredygtighed sammenlignet med andre lignende fonde.
Risiko (volatilitet)
Risiko/afkastindikatoren viser forholdet mellem risiko og potentielt afkast ved en investering i fonden. Indikatoren er baseret på, hvordan fondens værdi har ændret sig de seneste fem år.
1
2
3
4
5
6
7
Seneste NAV (8.7.2020)
NAV står for net asset value og betyder nettoaktivernes værdi (også kaldet indre værdi). NAV for en afdeling fremkommer ved, at afdelingens samlede formue minus omkostningerne gøres op og divideres med antallet af ejerandele.
207.87 DKK
Kursændring en dag
- 0.07 %
Handles
Dagligt
Stoptid
Det tidspunkt, hvor du skal have afgivet din ordre, for at den normalt videresendes til fondsselskabet samme dag. Hvis du afgiver din ordre efter fondsselskabets stoptid, sendes den normalt til fondsselskabet den næstkommende handelsdag. Vær derfor opmærksom på, at NAV-kursen kan have ændret sig.
13:00
Minimum køb
100 DKK
Årlige omkostninger
0.46 %
Hvoraf administrationsomkostning
0.28 %
Resultatbaseret omkostning
Belåningsværdi
85 %
Sp
Sparinvest SICAV Long Danish Bds DKK R

Afdelingen investerer i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 6 og 9 år. Investeringerne foretages i danske obligationer og koncentrerer sig om stats- og realkreditobligationer. Afdelingen fokuserer på et langsigtet stabilt afkast og ikke på kortsigtige markedsbevægelser. Bevarelse af kapital og stabilt afkast er af højeste prioritet.

ISIN
LU0138507396
Kategori
Obligationer - DKK Indenlandske
Belåningsværdi
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdato
28. november 2001
Central investorinformation

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Janne Bjerregaard
Forvaltet fonden siden
1. april 2014
Sparinvest S.A.28, Boulevard RoyalL-2449 Luxembourg
+352 2627471http://www.sparinvest.lu
Lang rente
99.6 %
Kort rente
0.4 %
Jyske Realkredit A/S 1%
8.0 %
Denmark (Kingdom Of) 0.5%
6.9 %
Realkredit Danmark A/S 0.5%
5.6 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
4.6 %
Nordea Kredit Realkredit A/S 0.5%
4.5 %
Realkredit Danmark A/S 1%
4.4 %
Denmark --- 4.5 % 2008-15.11.39
4.3 %
Jyske Realkredit A/S 2%
4.0 %
Nykredit Realkredit A/S 2%
3.5 %
Nykredit Realkredit A/S 1%
3.4 %