Spring til hovedindhold

AI Alpha Lab: Det investerer AI-modellen i lige nu

AI

Hvordan ser AI Alpha Labs model på aktiemarkederne lige nu? Og hvordan kan det bruges til at opbygge en portefølje? I månedens blog kommer holdet bag modellen med sit bud på netop det!

Mange af vores læsere er netop kommet tilbage fra sommerferie – og dermed kommet tilbage til resten af investeringsåret 2023. Det vil vi gerne markere med en anderledes blog. En blog der kan tjene som inspiration til læsernes porteføljer efter ferien. Der er derfor ingen teori og AI-baggrund denne gang, men udelukkende indsigt i hvordan vores AI-model ser på aktiemarkederne lige nu. Endelig har vi også indsat en kort nyhed om, at vi arbejder på at lancere en investeringsforening, der vil blive tilgængelig på Nordnets platform, og som man allerede nu kan skrive sig op til her.

Tre aktuelle strategier

For at give et aktuelt indblik i vores AI-models forventninger efter sommeren har vi udvalgt tre af vores overordnede strategier: Asset Allocation Strategy, Sector Rotation Strategy og Global Focus Portfolio.

Vi har udvalgt netop de tre strategier, fordi de komplementerer hinanden og på forskellig vis siger noget om vores AI-models forventninger til de finansielle markeder her i august. Formålet er i sidste ende at give læseren inputs til en robust investeringsproces baseret på systematik og sandsynligheder (mere om dette sidst i bloggen).

Asset Allocation Strategy

I denne strategi kan vores probabilistiske AI-model vælge mellem en række likvide ETF’er, som dækker aktivklasserne aktier, obligationer og råvarer. Modellen estimerer, hvilke ETF’er der har størst sandsynlighed for at levere det bedste afkast for den kommende måned baseret på aktivklassernes historiske prisbevægelser eller mønstre. Som det ses nedenfor, er vores AI-model meget glad for aktier pt..

Aktuelle top holdings

PositionVægt
SPDR S&P 500 ETF Trust (amerikanske aktier – SPY.US)50,0%
iShares MSCI EAFE (globale aktier ex. USA – EFA.US)28,9%
iShares MSCI Emerging Market (emerging market aktier – EEM.US)14,8%
PerformanceAI ModelEqual weighted universe
Total Return253%78,3%
YTD8,4%6,1%
1Y2,9%1,0%
3Y10,1%3,2%
Since Inception (ann.)8,4%3,8%
Max Drawdown-23,9%-37,7%
Ann. Volatility11,8%11,1%
Sharpe Ratio0,740,39
Alle performancetal er baseret på simuleret strategiafkast for perioden 31.12.2007 – 31.07.2023. Valuta: USD. Benchmark: Equal weighted universe. Inklusive transaktionsomkostninger på 0,1% på alle handler. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. De viste afkast er simulerede og udgør derfor ikke afkast fra en faktisk investering i perioden. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af udsving i valutakurser.

AI Alpha Lab forbereder investeringsforening
Du kan allerede nu abonnere på AI Alpha Labs fulde amerikanske og nordiske porteføljer gennem Nordnet – det gør du her.
Men vil du gerne kunne købe en investeringsforening her på Nordnets platform, hvor aktierne vælges af AI Alpha Labs unikke AI-model? Så er der gode nyheder! AI Alpha Lab forventer nemlig at lancere en investeringsforening, der investerer i globale aktier. Du kan læse mere på AI Alpha Labs hjemmeside. Der kan du også skrive dig op til at modtage yderligere information tættere på lanceringen og få mulighed for at blive en af de første investorer i foreningen.

Sector Rotation Strategy

I denne strategi kan vores probabilistiske AI-model vælge mellem en række likvide ETF’er, som dækker de forskellige sektorer på aktiemarkedet. Modellen estimerer hvilke ETF’er, der har størst sandsynlighed for at levere det bedste afkast for den kommende måned baseret på sektorernes historiske prisbevægelser eller mønstre.

Aktuelle top holdings

PositionVægt
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK.US)48,1%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY.US)27,8%
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI.US)13,9%
PerformanceAI ModelEqual weighted universe
Total Return92,9%51,0%
YTD20,8%11,8%
1Y23,0%10,3%
3Y22,5%16,6%
Since Inception (ann.)20,1%12,2%
Max Drawdown-33,2%-36,7%
Ann. Volatility20,7%20,0%
Sharpe Ratio0,990,68
Alle performancetal er baseret på simuleret strategiafkast for perioden 01.01.2020 – 31.07.2023. Valuta: USD. Benchmark: Equal weighted universe. Inklusive transaktionsomkostninger på 0,1% på alle handler. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. De viste afkast er simulerede og udgør derfor ikke afkast fra en faktisk investering i perioden. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af udsving i valutakurser.

Global Focus Portfolio

I denne strategi kan vores probabilistiske AI-model vælge imellem de 500 mest likvide aktier fra MSCI World Index. Modellen estimerer hvilke aktier, som har størst sandsynlighed for at levere det bedste afkast for den kommende måned baseret på aktiernes historiske prisbevægelser eller mønstre.

Udvalgte aktuelle top holdings

PositionVægt
Meta Platforms (META.US)5,3%
Hess (HES.US)5,2%
Fortinet (FTNT.US)5,0%
PerformanceAI ModelMSCI World (Net)
Total Return234,2%40,1%
YTD9,3%15,4%
1Y4,8%5,2%
3Y30,7%14,6%
Since Inception (ann.)40,1%9,9%
Max Drawdown-33,1%-33,3%
Ann. Volatility25,2%17,5%
Sharpe Ratio1,470,62
Alle performancetal er baseret på simuleret strategiafkast for perioden 01.01.2020 – 31.07.2023. Valuta: USD. Benchmark: MSCI World (Net). Inklusive transaktionsomkostninger på 0,2% på alle handler. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. De viste afkast er simulerede og udgør derfor ikke afkast fra en faktisk investering i perioden. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af udsving i valutakurser.

Investering handler ikke kun om, hvilke aktier man skal købe eller sælge – til trods for at det er det, de fleste private investorer bruger meget af deres tid på. Værdien i en robust investeringsproces bliver skabt via flere ukorrelerede beslutninger, som alle bidrager til det samlede investeringsresultat, men som træffes på forskellige stadier i investeringsprocessen.

I AI Alpha Lab arbejder vi med et ensemble koncept, vi kalder Alpha Stacking. Det er et koncept kendt fra statistikkens verden som ”adding weak predictive models”. Det udnytter fordelene ved at sammenholde mange forskellige syn på et problem for derigennem at få den mest robuste løsning. I denne blog har vi forsøgt at give læseren et indblik i, hvordan en robust investeringsproces kan bygges op.

  • Første trin ligger i at investoren definerer sin eksponering mellem aktivklasser, hvilket vi gør via vores Asset Allocation Strategy.
  • Herefter fokuseres på allokeringen inden for hver aktivklasse i form af sektor eksponeringer (i denne blog er vores fokus på aktier). Det gør vi via vores Sector Rotation Strategy.
  • Endelig kommer valget om eksponering til enkeltaktier, som vi giver nogle bud på fra vores Global Focus Portfolio.

Målet er at skabe værdi i hvert trin af investeringsprocessen i form af ukorrelerede beslutninger, allesammen truffet på baggrund af vores systematiske og sandsynlighedsbaserede AI-model.

Denne blog er udarbejdet af AI Alpha Lab ApS (AI Alpha Lab) og indeholder alene information og inspiration til læseren. Bloggen skal ikke betragtes som investeringsrådgivning og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af værdipapirer. AI Alpha Lab påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages på baggrund af oplysninger i bloggen.

Bloggen udgør ikke og skal ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud eller til at deltage i eller udføre bestemte investeringer. Omtales investeringsstrategier eller porteføljer af værdipapirer skal læseren være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis er fordelagtige for alle investorer, samt at AI Alpha Lab ikke kender den enkelte læsers individuelle økonomiske forhold, risikopræferencer, investeringserfaring m.m.

AI Alpha Lab har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre rigtigheden og nøjagtigheden af oplysningerne i bloggen, ligesom bloggen er baseret på oplysninger indhentet fra kilder, der menes at være pålidelige. Rigtigheden og nøjagtigheden er dog ikke garanteret, og AI Alpha Lab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser.

Oplysningerne i bloggen afgives på dagen for offentliggørelsen af bloggen og opdateres eller ændres ikke efterfølgende, medmindre andet tydeligt fremgår. Læseren opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsforhold.

De to aktieeksempler udvælges af AI Alpha Lab for at give et indblik i den samlede portefølje. Ved udvælgelsen kan fx lægges vægt på at vise aktier fra forskellige sektorer og geografiske områder. Et nyt blogindlæg med nye aktier betyder ikke nødvendigvis, at aktierne vist i tidligere blogindlæg ikke længere er en del af eller har fået en anden vægtning i porteføljen.

Der gøres særligt opmærksom på følgende:

  • Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af valutaudsving.

Dette materiale er udarbejdet af AI Alpha Lab og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere finansielle instrumenter. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. AI Alpha Lab har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

AI Alpha Lab og deres ansatte ejer selv aktier i selskaberne i Global Focus Portfolio.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 14/08-2023 kl. 14.00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer