Spring til hovedindhold

Hvad er en warrant?

En warrant er et investeringsprodukt, som er knyttet til et underliggende aktiv såsom en aktie, råvare, indeks eller valuta. Det giver dig mulighed for at spekulere i både op- og nedture.

En warrant indeholder en gearing, hvilket betyder, at værdien af din investering ændres hurtigere end værdien af det underliggende aktiv. Derfor siger man normalt, at warrants har en højere risiko.

Som investor har du to forskellige positioner, som du kan investere i: købswarrant eller salgswarrant.

Her kan du se Nordnets udvalg af warrants.

Hvordan fungerer en warrant?

Gennem warrants køber du muligheden for enten at købe eller sælge det underliggende aktiv til en given pris i fremtiden.

Retten til at købe det underliggende aktiv kaldes for købswarrant, og denne stiger i pris jo mere det underliggende aktiv øges i pris.

Retten til at sælge det underliggende aktiv kaldes for salgswarrant, og denne stiger i pris, jo mere det underliggende aktiv falder i pris.

Du køber warrants fra en udsteder. Det er en god idé at kende banken og dens kreditværdighed, da dette er din modpart. Det er udstederen, der fastsætter prisen på warranten og samtidig giver dig mulighed for at handle. I tilfælde af tekniske fejl eller kraftige kursbevægelser kan der være begrænset mulighed for handel.

Hvad koster warranten?

Præmien er den pris, som du betaler for warranten. Denne består af to dele: Tidsværdi og fundamental værdi.

Den fundamentale værdi er forskellen mellem prisen på warranten og prisen på det underliggende aktiv. For eksempel hvis det underliggende aktiv har en pris på 120 kroner i dag, og du vil købe en købswarrant med pris på 100 kroner. Dette giver dig rettigheden til at købe det underliggende aktiv til 20 kroner billigere end prisen i markedet, hvilket teoretisk set betyder, at warranten koster 20 kroner i fundamental værdi.

I praksis kan prisen variere fra den teoretiske værdi.

Warrants har en slutdato. Ved denne dag slutter muligheden for at købe eller sælge. Så længe der er dage tilbage, har warranten en tidsværdi, og denne tidsværdi falder gradvist indtil slutdatoen.

Forskellige former for warrants

Der er forskellige former for warrants på markedet. Inden du køber en warrant, bør du læse vilkårene nøje, da de kan variere meget. Nogle warrants har slet ikke en slutdato, hvilket gør, at de i stedet minder mere om en Mini-Future.

Generelt har de dog alle det tilfælles, at du kommer til at spekulere i op- eller nedgang. Vilkårene kan dog være meget specifikke for de forskellige warrants, hvilket gør det svært at tale om generelle karakteristika.

Læs altid op på, hvordan de værdipapirer, du vil investere i, fungerer, før du køber.

Hvilke faktorer påvirker warrants?

At handle med warrants koster normalt kurtage – præcis som når du handler med aktier.

De faktorer, som påvirker prisudviklingen på warrants, er følgende:

  • Det underliggende aktivs udvikling: Hvis du køber en købswarrant, kommer den til at stige i værdi i forhold til, hvor meget det underliggende aktiv stiger.
  • Volatilitet: Volatiliteten styrer udviklingen på warrantens pris. Det sker i det omfang, at hvis volatiliteten øges, vil prisen også øges. Det sker, fordi volatilitet betyder risiko, og derfor koster warranten mere.
  • Udbytte: Hvis det underliggende aktiv betaler udbytte, påvirkes prisen. Som ejer af warranten modtager du ikke et udbytte, men prisen på warranten justeres i forhold til værdien af udbyttet.
  • Tid til slutdato: En warrant har en begrænset periode, hvor den er aktiv. Slutdatoen er den dag, hvor warranten udløber.
  • Rentesituation: Den generelle rentesituation påvirker warrantens pris, da valutaens værdi ændres af renten. En lavere rente betyder, at valutaen falder i værdi, og teoretisk set bliver det derfor billigere at bruge valutaen til investeringer.