Spring til hovedindhold

Thorleif Jackson: Min favoritaktie i minesektoren

Verdens ressourcer er begrænsede, og samtidig ser efterspørgslen på metaller ud til at være nærmest evigt stigende. Derfor er minesektoren interessant, lyder det fra Thorleif Jackson. Se nøgletal for 4 store mineaktier.

Rio Tinto – en af mine favoritaktier – indgår i min globale modelportefølje hos Nordnet. Minesektoren er interessant, fordi verdens ressourcer er begrænsede samtidig med, at efterspørgslen på metaller ser ud til at være nærmest evigt stigende. Man må på den baggrund forvente vedvarende høje priser på råvarer i fremtiden (selvom den historiske trend har været faldende, når der korrigeres for inflation). Ejerne af verdens miner bør derfor have et godt udgangspunkt for høj indtjening på lang sigt.

Prisudvikling for industrimetaller

Grafen nedenfor viser prisudviklingen for en metalkurv af de vigtigste industrimetaller (kobber, aluminium, jern, nikkel, zink, bly og uran):

Kilde: Investing.com. Periode: december 2003 til 2024. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Som det fremgår, er prisen for industrimetaller steget fra indeks 100 dollars i februar 2004 til indeks 251 dollars i september 2023, svarende til en gennemsnitlig stigning på 4,8% p.a. Metalpriserne toppede senest i april 2022. Grafen viser også, at prisen på guld er steget endnu mere end prisen på industrimetaller (også for guld er den langsigtede trend negativ, når der korrigeres for inflation).

Mineindekset DJUSMG

Lad os se, hvordan mineaktierne har klaret sig i perioden. Nedenstående graf viser udviklingen for minesektor-indekset DJUSMG de seneste 19 ½ år – siden februar 2004, hvor indekset blev skabt/startet, til i dag:

Kilde: Investing.com og MSCI.barra. Periode: december 2003 til 2024. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Som det fremgår, er mineindekset DJUSMG faldet fra indeks 100 dollars i februar 2004 til indeks 83 dollars i oktober 2023. I samme periode steg verdensindekset MSCI World fra indeks 100 dollars til indeks 261 dollars (begge indeks er uden udbytter og er dermed sammenlignelige).

Minesektoren har med andre ord underperformet dramatisk med 178% over de seneste knap 20 år. Det gik ellers godt i starten fra 2004 til 2008, hvor mineindekset steg fra indeks 100 dollars til indeks 342 dollars. Mineindekset blev drevet frem af høje forventninger og optimisme snarere end høje råvarepriser. Metalpriserne var således IKKE rekordhøje, da indekset toppede i juni 2008. De toppede noget tidligere i maj 2007 og faldt kraftigt under finanskrisen. Metalpriserne lavede nye toppe i 2010, 2011 og 2022. Men alligevel er indekset for mineaktier altså faldet over 75% siden toppen i juni 2008.

Vi vil alle gerne købe lavt og sælge højt, men det er som bekendt svært i praksis. For mig at se ligner det umiddelbart et godt tidspunkt at købe mineaktier i efteråret 2023, hvor aktiekurserne er tæt på det laveste niveau i 20 år.

Nøgletal for fire store mineselskaber

Der findes et utal af mineaktier i Sverige, Canada, Sydafrika, USA, Rusland mv. Det vil være en kæmpe opgave at beregne nøgletal for dem alle, og det er samtidigt vanskeligt at sammenligne de forskellige selskaber, da de typisk har vidt forskellig fokus.

Jeg er først og fremmest interesseret i eksponering til minesektoren, så for mig giver det god mening at nøjes med at fokusere på de største og mest generelle mineselskaber. Jeg har beregnet udvalgte nøgletal for de fire største vestlige mineselskaber, der alle producerer en række forskellige råstoffer: Glencore, Rio Tinto, BHP og Anglo American. Se nedenstående tabel:

Klik her for større version. Kilde: Estimater ifølge Yahoo Finance og/eller MarketScreener.com. Data pr. 24. oktober 2023. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Som det fremgår, er de fire største mineselskaber i gennemsnit prissat til P/E2023=9,5 og P/E2024=9,3. Til sammenligning er verdensindekset MSCI World pr. 30. september 2023 prissat svarende til P/ETMT=19,5 og P/EFWD=16,1. Minesektoren er dermed prissat med en rabat på ca. 42-51% målt på Price/Earnings.

De fire største mineselskaber forrenter egenkapitalen med gennemsnitligt 20% i 2023, hvilket er en del bedre end gennemsnittet for verdensindekset (ca. 16%). De store mineselskaber giver udbytteafkast på gennemsnitligt 5,8%, mens verdensindekset kun giver udbytteafkast på 2,1%. Rabatten i forhold til verdensindekset og det høje udbytteafkast bekræfter, at mineaktierne generelt er lavt prissat i oktober 2023 efter mange års dårlig performance. Hvis man ønsker eksponering til minesektoren, er en mulighed at købe aktier i et eller flere af de store mineselskaber eller at købe en ETF, der skygger minesektorens udvikling.

Om Rio Tinto – en del af mine globale portefølje

Jeg valgte at købe Rio Tinto til min globale portefølje den 31. maj 2022. Jeg købte aktien på New York Stock Exchange til kurs 73,29 dollars. Kursen er siden faldet 15% til 62,42 dollars pr. 24. oktober 2023. Siden jeg købte den, har aktien betalt udbytte tre gange på i alt 6,69 dollars.

Rio Tinto blev grundlagt i London for 150 år siden. Rio Tinto solgte sine aktiviteter inden for olie og gas allerede i 1989. Selskabet fusionerede med australske RTZ Corporation i 1995 og har siden været dobbelt børsnoteret i både London og Sydney. Aktien er desuden parallelt noteret i New York som en American Depositary Receipt (ADR). Rio Tinto købte canadiske Alcan i 2007 og opnåede derved en stærk position inden for aluminium. Selskabets kulaktiviteter blev solgt i 2018.

Rio Tintos vigtigste råvarer er jern (56% af omsætningen), aluminium (25%) og kobber (12%). Langt hovedparten af selskabets miner ligger i Nordamerika og Australien. Det er vigtigt, da det reducerer risikoen for geopolitiske overraskelser. Selskabet er efter eget udsagn førende inden for sikkerhed og ESG. Og Rio Tinto har generelt meget lave omkostninger og er derfor et af de sidste selskaber, der får underskud, når råvarepriserne er meget lave som i 2015. Rio Tinto har fået underskud to gange de seneste 22 år, senest i 2015. Selskabet har siden januar 2021 været ledet af danske Jakob Stausholm.

Selskabet fører regnskab i amerikanske dollars. Rio Tintos omsætning er de seneste 20 år øget fra 8,7 mia. dollars i 2002 til 55,6 mia. dollars i 2022. Omsætningen steg især meget i 2008 som følge af fusionen med Alcan. Omsætningen toppede i 2021 og forventes at falde lidt i de kommende år til 51,1 mia. dollars i 2025. Se grafen her:

Kilde: Yahoo! Finance. Periode: december 2004 til 2025. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Den faldende omsætning afspejler formentlig markedets forventning om faldene råvarepriser. Men husk på, at ingen kender fremtiden, og at markedet let kan tage fejl. Det sker hele tiden.

Rio Tintos indtjening er øget fra 651 mio. dollars i 2002 til 12,4 mia. dollars i 2022. Indtjeningen pr. aktie (EPS) er steget noget hurtigere, da antallet af udestående aktier er reduceret 4% i perioden som følge af aktietilbagekøb (positivt). Selskabet har betalt udbytte hvert år (positivt). Udbyttet er hævet fra 0,48 dollars for 2001 til 4,92 dollars for 2022. Se også nedenstående graf:

Kilde: Yahoo! Finance. Periode: december 2004 til 2025. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Netto har Rio Tinto de seneste 20 år tjent 138 mia. dollars eller 82 dollars pr. aktie. Jeg er imponeret (aktien kostede under 20 dollars i december 2022). Selskabet har løbende udbetalt 60% af indtjeningen som udbytter. Selskabet forventer også at udbetale 60% af indtjeningen som udbytter for 2023, 2024 of 2025. Det virker troværdigt. Den høje payout ratio på 60% er mulig, fordi kontantkonverteringen er høj, og selskabets gæld er lav. Nettogælden på 4,2 mia. dollars ultimo 2022 svarer til blot fire måneders indtjening.

Rio Tinto har i modsætningen til branchen generelt været en god investering de seneste 20 år. Mineindekset faldt som nævnt 17% siden februar 2004. I samme periode er Rio Tintos aktiekurs steget 127% fra 27,5 dollars til 62,42 dollars. Se nedenstående graf.

Kilde: Yahoo! Finance. Periode: december 2002 til 2025. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Hvis geninvesterede udbytter medregnes har Rio Tinto givet afkast på 603% siden februar 2004. Det svarer til 10,5% p.a. Også på endnu længere sigt har Rio Tinto været en god investering. Siden december 1992 har aktien eksempelvis givet afkast på 11,2% p.a., mens verdensindekset i samme periode er steget 8,2% p.a. Men husk, at den historiske udvikling ikke er en garanti for, hvordan udviklingen bliver i fremtiden.

Kilde: Yahoo! Finance. Periode: december 1992 til 2024. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Alt i alt synes jeg, at Rio Tinto ligner en branchevinder inden for minesektoren.Hvad synes du om ovenstående analyse? Er du enig i, at Rio Tinto ligner en branchevinder? Og hvad er din egen favorit inden for minesektoren?

Dette materiale er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber. Thorleif Jackson ejer aktier i Rio Tinto.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 6. november 2023 kl. 12:00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
13 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Lasse
Lasse
2023-11-06 13:23

Du har tidligere (for mange år siden) snakket rigtig varmt om brasilianske Vale. Må jeg høre, hvorfor den slet ikke er med i overvejelserne mere?

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Lasse
2023-11-06 14:42

Hej Lasse,
Vale er fravalgt fordi selskabet ligger i Brasilien (geopolitisk risiko) og fordi selskabet ikke er særligt diversificeret (80-85% jern). Jeg har også fravalgt en lang række andre selskaber, herunder China Shenhua (mest kul), Lundin Mining (for lille), Freeport-McMoran (mest kobber og guld), Fortescue (mest jern), SQM (mest lithium og potaske) og China Hongqiao (mest aluminium). Jeg har fokuseret på de største og bredeste selskaber, der giver den bedste eksponering til minesektoren generelt.

Lasse
Lasse
Svar til  Thorleif Jackson
2023-11-06 15:27

Tak for svar.

Ravn
Ravn
Svar til  Thorleif Jackson
2023-11-09 13:52

Med det politiske klima mellem Kina og Australien kan man vel ikke undervurdere den geopolitiske risiko. Kina er trods alt Rio Tinto’s største kunde.

Vale har solgt en del skibe til Kina og har derigennem en god goodwill i det politiske Kina.

Torben
Torben
2023-11-08 10:39

Hej Thorleif,
Tak for godt indlæg. Har du også kigget på brug af råmaterialer i forhold til elektriske biler?
Særligt grafit skulle være interesant i forhold til batteriteknologi.

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Torben
2023-11-09 14:02

Hej Torben,
Jeg har ikke vurderet behovet for de forskellige råvarer. Det er nevanskelig øvelse hvor kæden hurtigt hopper af og man træder forkert. Jeg har i stedet forsøgt at finde store solide og brede mineselskaber. Det modsatte af specialister om du vil. Og min favorit er altså Rio Tinto.

Jimmy
Jimmy
2023-11-08 23:51

Hej Thorleif
hvad er dit syn på svenske Boliden?
overvejer køb da den svenske krone også er lav i øjeblikket.
På forhånd tak

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Jimmy
2023-11-09 14:11

Hej Jimmy,
Jeg kender ikke Boliden så godt. Så vidt jeg forstår er selskabet specialist i zink og kobber. Det kan jo være godt nok, hvis disse metaller ellers bliver mere efterspurgt end andre metaller i fremtiden? Det er svært for mig at vurdere den slags spørgsmål. Folk der ved hvad der kommer til at ske i fremtiden er sjældne profeter. Jeg kender ikke nogen. Boliden er med P/E2023=12,3 noget højere prissat end Rio Tinto, og Boliden giver med 2,7% også et markant lavere udbytteafkast. Når det er sagt har Boliden ca. 50% sandsynlighed for at outperforme Rio Tinto. Hahaha.

Finn Kousgaard Poulsen
Finn Kousgaard Poulsen
2023-11-09 07:32

Hej Torleif
Som sædvanligt en fin analyse. Jeg købte selv en portion i september, men på London børsen. Hvad er din overvejelse med hensyn til dit valg af børsen i USA?

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Finn Kousgaard Poulsen
2023-11-09 14:18

Hej Finn,
Jeg har købt Rio Tinto på New York børsen fordi jeg ikke ønsker en ekstra valutakonto (GBP). Jeg kunne godt have købt aktien i London. Jeg er overbevist om at kursen er særdeles skarp både i New York og i London.

Martin Manthorpe
Martin Manthorpe
2023-11-09 16:03

Kære Thorleif
God analyse; tak for den! Jeg er også varm på Rio Tinto samt BHP. Men hvad med amerikanske MP materials. Lader til at de er banket godt i bund. Kommende come-back ? Mindre outsider med stort potentiale?!
Hvad tænker du ?

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Martin Manthorpe
2023-11-10 11:40

Hej Martin,
Jeg siger pænt nej tak. MP Materials er en specialist som enten vil klare sig rigtigt godt eller rigtigt dårligt. Mon ikke den enten stiger 50% eller falder 50%? Jeg foretrækker aktier med en mere forudsigelig udvikling. Jeg tror mineindekset vil stige pænt i de kommende år, og jeg er tryg ved at Rio Tinto vil outperforme indekset, når de høje udbytter medregnes. Det er lidt mere som enten stiger den 50% eller også holder den værdien.

Martin Manthorpe
Martin Manthorpe
Svar til  Thorleif Jackson
2023-11-12 14:29

👍