Monsenso.

Monsenso udbyder i forbindelse med sin børsnotering nye aktier, og igennem Nordnet har du mulighed for at tegne disse. Nedenstående beskrivelse er udarbejdet af Monsenso, som bærer det fulde ansvar for indholdet. Nordnet har ikke medvirket ved udarbejdelsen og indestår ikke for indholdet.

Eventuel tildeling er kurtagefri hos Nordnet.

Kort om selskabet.

Fakta om noteringen.


Tegningskurs

5,30 DKK pr. aktie á nominelt 0,10 DKK.

Kurtage

0 DKK*

Emissionsvolume

16-20 mio. DKK

Tegningsperiode

14/05-20 kl. 9.00 – 29/05-20 kl. 23:59

Midler til at dække den ønskede tegning skal være tilgængelige på depotet

29/05-20 kl. 23.59

Mindste tegning

720 aktier svarende til 3.816 DKK

Markedsplads

Nasdaq First North Growth Market Denmark

Ticker for aktien

MONSO

Forventet første handelsdag

10/06-20

Selskabets hjemmeside

monsenso.comeksternt link, åbner i nyt vindue

*Som kunde hos Nordnet betaler du 0 kr. i kurtage. Nordnet modtager et engangshonorar fra emissionsselskabet i form af en procentsats af det beløb, som Nordnets kunder har tegnet aktier for.

Ved overtegning kan du få tildelt et lavere antal aktier, end du havde ønsket, eller slet ingen. Det har ingen betydning, hvornår i tegningsperioden du svarer på tilbuddet. Transaktionen kan afbrydes, dog ikke efter at handlen med værdipapiret er begyndt.

Mere information og fuldstændige vilkår:

Internationalisering og vækstrejse.

Med udgangspunkt i det stærke fundament, som Monsenso allerede har skabt, er strategien for næste fase at udvide den solide teknologiske løsning og at intensivere salgsarbejdet ved at målrette det mod de områder, hvor Monsenso ser de mest oplagte vækstmuligheder internationalt. Salget skal ske via internationale partnerskaber og et større direkte salg til regioner og kommuner i Danmark og UK.

For at Monsenso kan forfølge sine vækstambitioner og blive en central global B2B spiller inden for mobile sundhedsløsninger for mentale lidelser, vil Monsenso anvende provenuet fra noteringen til at udvide både salgsorganisationen og supportorganisationen for at fastholde og vinde nye kunder og partnere, samt investere i fortsat produktudvikling og data science.

Emissionen er ikke sikret gennem garantiforpligtelser, men Monsenso har sikret 4,15 mio i forhåndstilsagn fra 40 fortegningsinvestorer, som har tegnet aktier på samme vilkår som gælder for øvrige investorer i udbuddet. Alle eksisterende aktionærer og alle investorer, som har afgivet bindende forhåndstilsagn, er underlagt lock-up (salgsbegrænsninger) i forhold til hele deres aktiebeholdning i en periode på 12 måneder regnet fra og med første handelsdag.

Den 3. januar 2018 trådte nye krav til rapportering og gennemgang af tegninger ved corporate actions i kraft med implementeringen af MIFID II/MIFIR. Derfor forbeholder Nordnet sig retten til at slette svar på corporate actions, hvis de nye krav ikke er opfyldt. De nye krav betyder blandt andet, at tegning via et depot, som ejes af en mindreårig, skal indsendes via fuldmagtshaver, og virksomhedsdepoter skal have en LEI-kode for at kunne deltage i corporate actions. Læs mere om LEI-koder her.

Bemærk, at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ingen kapitalbeskyttelse, en investering i aktierne er kun egnet for investorer, som ikke har et behov for en garanteret indtægt eller kapitalbeskyttelse. En investor, som vælger at investere i aktier i tilbuddet, skal være i stand til at vurdere fordele og risici ved en sådan investering og kunne bære eventuelle tab, som kan opstå i forbindelse med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet ikke har al information om dig som kunde med hensyn til de kriterier, som tages i betragtning (læs mere her) vil Nordnet ikke kunne foretage en fuldstændig målgruppevurdering. De kriterier, som Nordnet, har kendskab til, vil imidlertid blive taget i betragtning. Blandt andet medfører det, at instrumenter, som er beregnet til professionelle kunder, ikke vil blive tilbudt til ikke-professionelle kunder. Har du en beholdning, kan du dog altid sælge instrumenter uagtet målgruppevurdering. Vidensniveauet vil Nordnet sikre, ved at du som Kunde gennemfører videnstesten på Nordnets hjemmeside.

Nordnet foretager desuden ikke en egnethedsvurdering i overensstemmelse med MiFID II eller en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer til at investere i, erhverve eller foretage andre handlinger vedrørende aktier i Tilbuddet.

Monsenso forretning er, ligesom alle andre forretninger, forbundet med risici. Det er derfor yderst vigtigt at overveje relevante risici ved vurderingen af ​​virksomhedens drift. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er risiko for, at hele den investerede kapital kan gå tabt, og en investor bør foretage en omfattende evaluering af informationerne i prospektet samt en generel global vurdering. En række faktorer uden for selskabets kontrol påvirker indtjeningen og den finansielle position.

Selskabets prospekt indeholder en liste over de risikofaktorer, som selskabet anser for at være mest sandsynlige for at påvirke selskabets fremtidige udvikling. Listen over mulige risikofaktorer betragtes som ikke fuldstændig. Listen over risici er ikke prioriteret efter risikograd. Inden du tegner aktier i Monsenso, bør du læse selskabets virksomhedsbeskrivelse og prospektet, som er tilgængeligt her og på selskabets hjemmeside.

Enhver beslutning om at investere i Monsenso skal udelukkende ske på baggrund af informationen som helhed i virksomhedsbeskrivelsen og prospektet, herunder ovennævnte risikofaktorer.

Nordnet modtager et engangshonorar fra selskabet eller rådgiveren i Tilbuddet i forbindelse med noteringen. Læs mere om tredjepartshonorarer her. Bemærk, at tildelingen afgøres af selskabets bestyrelse i samråd med de finansielle rådgivere. Nordnet træffer ikke beslutning om tildeling. For mere information om tildelingsprincipper, se prospektet. Materialet ovenfor, som er hentet fra Tilbuddets dokumenter, er ikke gennemgået af Nordnet inden publicering.

Nordnet fralægger sig ansvaret for det resultat, som skyldes, at en bruger på forskellige måder udnytter dette materiale.

Materialet skal ikke opfattes, som at Nordnet stiller investeringsrådgivning til rådighed eller giver investeringsanbefalinger.

Spørgsmål og svar.

1. Først skal du sikre dig, at du er kunde hos Nordneteksternt link, åbner i nyt vindue. Du kan nemt registrere dig som kunde med NemID.

2. Log ind.

3. Gå til menpunktet Corporate actionseksternt link, åbner i nyt vindue.

4. I løbet af tegningsperioden finder du selskabet under Børsnoteringer (IPO's) mm.

5. Klik på "Læs vilkår/svar" ved selskabet, du vil tegne aktier i.

6. Gennmlæs vilkårene.

7. Udfyld hvor meget, du vil tegne for (Bemærk, at der oftest er en mindstetegning, du må tage hensyn til), og klik "Svar".

Nej. Hvis du har ansøgt om at tegne på flere forskellige depoter, så er det kun den tegning, som du foretog først, som vil gælde.

Du kan få NemID på tre måder:

via online-bestilling på nemid.nu.eksternt link, åbner i nyt vindue

Ved henvendelse i et borgerservicecenter.

Via din bank, hvis du opretter en netbank-aftale.

Under fanebladet "Depotoversigt" og punktet "Mine corporate actions" kan du se din ansøgning frem til udløb af tegningsperioden. Herefter vil din ansøgning blive vist i din Depotoversigt som "Monsenso Ansøgning".