Spring til hovedindhold

Thorleif Jacksons
nordiske udbytteportefølje.

Siden 2010 har analytiker Thorleif Jackson udvalgt en nordisk udbytteportefølje med 12 aktier. Porteføljen for 2023 har slået markedet med 2,4 procentpoint, og nu er porteføljen for 2024 klar.

Her kan du se de aktier, der har fået en plads i porteføljen, og finde Thorleifs blogindlæg, hvor han ser nærmere på nøgletal for de enkelte aktier.

Kriterier for udvælgelse.

  • Aktierne skal give mindst 4% i direkte udbytteafkast, når de udvælges til porteføljen.

  • Aktierne må maksimalt have en payout ratio på 100%.
    Det betyder, at selskaberne ikke må udbetale mere i udbytte, end de tjener.

Se aktierne i porteføljen for 2024.

5,57%
7 NOK
14,31%
43,89 DKK
5,17%
8,75 NOK
4,03%
0,68 EUR
2,82%
1,35 EUR
7,89%
6 NOK
1,59%
18 DKK
3,43%
3,8 SEK
6,71%
1,45 EUR

Vigtig information.

Thorleif Jackson ejer selv aktier i D/S Norden, Svenska Handelsbanken og Pandora.

Porteføljen er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder et uddrag af information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling, dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Den oprindelige investeringsanbefaling er udarbejdet af Thorleif Jackson og blev offentliggjort første gang af Nordnet den 14. november 2023. Materialet i sin helhed kan rekvireres på vores blog her.

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i porteføljen. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Læs mere på vores blog.

Thorleif_tag_780x325.png

Sådan finder jeg de bedste aktier.

Hvordan begyndte Thorleif Jacksons interesse for investering, og hvad er hans bedste råd til andre investorer? Kom tættere på manden bag de populære analyser og modelporteføljer her.