Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Warrants

En warrant er et børshandlet produkt med gearing, der giver dig som køber en rettighed, men ikke en forpligtelse til at købe eller sælge et underliggende aktiv til en forudbestemt pris på en forudbestemt dag. Det er for denne rettighed, køberen betaler warrantens pris. Det underliggende aktiv kan være indeks, råvarer, aktier eller valutaer. Den forudbestemte pris kaldes for indløsningspris eller strike og slutdagen kaldes slutdag.

Hvis du har en opfattelse af, hvordan udviklingen i en bestemt aktie, indeks, råvare eller valuta vil blive, kan du handle en warrant, som er koblet til denne og få en gearing i din investering. Vilkårene og navnet på warranten kan variere afhængigt af emittenten. Vi anbefaler, at du altid undersøger warrantens specifikke vilkår hos emittenten, hvis du er usikker på vilkårene.

Der findes både købs- og salgswarranter.

Købswarrant: Hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil stige, kan du vælge at investere i en købswarrant.

Salgswarrant: Hvis du tror, at prisen på et underliggende aktiv vil falde, kan du vælge at investere i en salgswarrant.

Warranter har en begrænset løbetid, som kaldes for slutdag. Ved denne dato modtager du som investor en eventuel gevinst, dvs. forskellen mellem indløsningsprisen og aktiekursen ved slutdagen. På trods af at du har købt en rettighed til at købe eller sælge et specifikt aktiv, så leveres ingen værdipapirer, men gevinsten afregnes kontant.

Forskellene ved at handle med warrants fremfor optioner er, at de er billigere at handle med, og at de ikke kræver nogle særlige aftaler hos Nordnet, i form af en aktiekredit og en derivathandelsaftale, før du kan begynde at handle. Ved begge produkttyper er risiciene dog relativt store, da værdien af både warrants og optioner svinger mere end værdien af de underliggende værdipapirer.

Vær ligeledes opmærksom på, at warrants udstedes af forskellige emittenter, hvilket betyder at vilkår og navneprincipper kan være forskellige afhængigt af emittenten.

Læs mere om warrants.

Tilbage