Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Warrants (information på svensk)

En warrant är en option med lång löptid, vanligtvis 1-2 år. Det är ett värdepapper som utfärdas av banker och fondkommissionärer, de så kallade emittenterna. En warrant ger rätt att köpa eller sälja den underliggande aktien till ett förutbestämt pris och en förutbestämd tidpunkt. Förutom aktier kan även aktiekorgar eller index användas som underliggande instrument. En köpwarrant (kallas ofta bara warrant) ger innehavaren rättigheten att köpa den underliggande aktien till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum. Köpwarranten lämpar sig för den placerare som tror att den underliggande aktien kommer att stiga i värde. En säljwarrant däremot ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande aktien till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum.

Warranter kan antingen ha kontant slutavräkning av lösenprisdifferensen eller leverans av aktier till lösenpriset. Lösenprisdifferensen är skillnaden mellan lösenpriset och kursen på den underliggande aktien vid lösentidpunkten.

Två fördelar med warranter gentemot optioner är att de är billigare att handla med och att de inte kräver några specialavtal innan du kan börja handla. Riskerna är dock relativt stora för båda typerna av instrument - värdet på såväl warranter som optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperen. Tänk även på att warranter utfärdas av olika emittenter vilket innebär att villkor och namngivningsprinciper kan skilja sig åt mellan utfärdarna. Det är viktigt att du sätter dig in i vad handel med warranter innebär för att du ska kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

 

 

Tilbage