Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvad er 20%-reglen?

20%-reglen betyder, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 20% af den samlede værdi på din pension i værdipapirer udstedt af samme selskab. Hvis din pensionsordning udgør 100.000 kr., må du maksimalt investere 20.000 kr. i ét bestemt selskab.

 

Du kan dog investere op til 58.100 kr., som er grænsen i 2024, inden 20%-reglen træder i kraft. Det vil sige, at du reelt må investere 58.100 kr. i værdipapirer udstedt af ét og samme selskab. Bemærk, at du i eksemplet altså da vil overstige de 20%, hvilket vil være tilladt.

 

Eksempel:

Depotværdi på pensionsdepot er DKK 100.000, og dermed er 20% af pensionsdepot DKK 20.000. Dog kan du investere op til grænsen, selvom det overstiger 20%.

  • I selskab A kan investeres DKK 58.100
  • I selskab B kan investeres DKK 41.900

 

Vær opmærksom på, at 20%-reglen gælder på købstidspunktet. Det vil derfor ikke være en overtrædelse af reglen, hvis kursændringer i din beholdning medfører, at et enkelt værdipapir udstedt af samme selskab efter købstidspunktet udgør mere end 20% af den samlede værdi.

 

Ved selskabshændelsen nyemission skal man også være opmærksom på 20%-reglen. Når man deltager i en nyemission, må man nemlig heller ikke overskride 20%-reglen på sine pensionsdepoter. 

 

Bemærk, at reglen om 20% i et værdipapir ikke gælder for danske investeringsforeninger og øvrige fonde med UCITS godkendelse. 

Følgende værdipapirer er undtaget 20%-reglen:

  • Investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger og specialforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger.
  • Fonde med UCITS-godkendelse.

 

Følgende værdipapirer har skærpede regler:

  • Nordamerikanske ETF'er, som ikke er UCITS-godkendte må man maksimalt handles op til 5% af den samlede værdi af ens pensionsdepot. Det gælder pr. emittent/udsteder.
  • Certifikater må du maksimalt må investere 5% i fra samme emittent/udsteder via dit pensionsdepot og samlet set maksimalt 20% af værdien af din pensionsopsparing hos Nordnet i certifikater.
  • Kryptovaluta og relaterede produkter, hvor krypto er det underliggende produkt har samme begrænsninger som certifikater. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage