Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvad er 20%-reglen?

20 %-reglen bevirker, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 20 % af den samlede værdi på din pension i værdipapirer udstedt af samme selskab. Hvis din pensionsordning udgør 100.000 kr., må du maksimalt investere 20.000 kr. i ét bestemt selskab.

Du kan dog altid benytte opfyldningsfradraget ved indbetaling på din pensionsordning, hvilket vil sige, at du reelt må investere 56.100 kr. i 2023 i værdipapirer udstedt af ét og samme selskab. Bemærk, at du altså da vil overstige de 20 % ved det givne eksempel.

Følgende værdipapirer er dog undtaget 20 %-reglen:

  • Investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger og specialforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger.
  • Fonde med UCITS godkendelse
  • Certifikater – hvor du maksimalt må investere 5 % i certifikater fra samme emittent/udsteder via dit pensionsdepot og samlet set maksimalt 20 % af værdien af din pensionsopsparing hos Nordnet i certifikater. 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage