Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvordan reklamerer/klager jeg?

Har du synspunkter eller er du utilfreds med vores tjenester, eller den behandling du har fået som kunde, skal du i første omgang kontakte vores kundecenter. Dette kan du gøre på +45 7020 6685, eller ved at sende dem en besked via beskedfunktionen på hjemmesiden. 

Hvis du, efter kontakt med os, stadig er utilfreds, har du mulighed for at klage til den klageansvarlige hos Nordnet. For at vi kan behandle din klage på bedste måde, opfordrer vi dig til at beskrive dine klagepunkter så præcist som muligt, og sende din klage til os skriftligt. Angiv meget gerne tidspunktet og beskriv hændelsesforløbet så fyldestgørende som muligt. Vedlæg gerne dokumentation i form af kvitteringer, korrespondance etc. Dette er for, at vi kan sikre, at al nødvendig fakta og baggrund for klagen kommer med i reklamationen. Angiv også dit eventuelle erstatningskrav.

Vi ønsker at svare på alle klager så hurtigt som muligt, og vores målsætning er, at alle klagesager behandles inden for 14 dage. Hvis behandlingen af en sag kræver længere behandlingstid, vil du få information om dette.

Læs mere omkring hvordan man klager, og vores behandling heraf, her

Ekstern vejledning og mulighed for efterprøvning
Hvis vi ikke har kunnet imødekomme din klage, har du mulighed for at få din sag vurderet uden for Nordnet ved at henvende dig til Pengeinstitutankenævnet, eller til de almindelige domstole.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage