Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvordan beregnes årets PAL-skat?

Din PAL-skat for året bliver beregnet som 15,3 % af dit pensionsdepots værdistigning. Har din ordning haft et værditab, vil den negative PAL-skat kunne bruges til modregning i fremtidige års positive PAL-skat værdier.

PAL-skattegrundlaget beregnes ved at fratrække ordningens ultimo værdi (pr. 31/12) fra ordningens primo værdi (pr. 01/01).

  • Primo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi pr. 01/01 og så fratrække det tidligere års betalt PAL-skat, da dette beløb skattemæssigt tilhører året før
  • Ultimo værdien beregnes ved at tage ordningens værdi d. 31/12 og så fratrække årets indbetalinger og tillægge eventuelle udbetalinger.

Herefter beregnes forskellen imellem de to værdier. Inden vi beregner PAL-skat, tager vi højde for eventuel betalt udenlandsk udbytteskat.

PAL skatten nedsættes med eventuel negativ PAL skat samt lempelse for betalt udenlandsk udbytteskat.


Har du fået overført en ordning i løbet af året, så vil vi få oplyst primo værdien, eventuelle indbetalinger, negativ PAL skat, og udenlandsk udbytteskat fra afgivende selskab.   

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage