Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvordan beregnes afkastet i mit depot?

Formålet med at måle udviklingen i dit depot er, at du kan følge din opsparing med så høj præcision som muligt. Det afkast, du ser i porteføljerapporten eller under ”udvikling i dag”, påvirkes af, hvordan dine værdipapirer har udviklet sig, valutakursens udvikling, og udbytte. 
Indbetalinger og udbetalinger modregnes i beregningen, og påvirker derfor ikke din udvikling.

Uanset om du kontrollerer den samlede udvikling for alle dine konti eller for et individuelt depot, vises der primært tre værdier:

  • Procentvis udvikling over en valgt tidsperiode
  • Udvikling i danske kroner over den valgte tidsperiode
  • Graf med udviklingen over den valgte tidsperiode

Udvikling i beløb beregnes ved at modregne din nuværende egenkapital i depotet med gårsdagens værdi og netto af dagens pengestrøm. Dagens pengestrøm består blandt andet af de indbetalinger, udbetalinger og interne overførsler, som du foretog i løbet af dagen.

Udvikling i procent beregnes ved at dividere dagens indtjening med gårsdagens kapital og ændringen i dagens pengestrøm.

Grafen, der viser udviklingen, er en samlet procentdel over den valgte tidsperiode.

Disse beregninger køres flere gange i løbet af dagen. Det betyder også, at hvis du foretager en straksoverførsel via din bank, kan det i kort tid se ud som om, at dit afkast i procent og kroner er blevet påvirket. Dette korrigeres, så snart beregningerne køres næste gang.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage