Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvad indebærer det at være en politisk eksponeret person?

I vores arbejde mod hvidvask af penge, er det vigtigt, at vi identificerer dem, som er politisk eksponerede personer – alternativt en nær samarbejdspartner eller et nærtstående familiemedlem til sådan en person. Hvis du opfylder nogen af de nedenstående definitioner, skal dette angives, når du udfylder vores formular vedrørende kundeforhold.

 

Politisk eksponeret person:

Med en politisk eksponeret person menes en fysisk person, som har eller har haft en vigtig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledelsen i en international organisation.

Med en vigtig offentlig funktion menes:

1. statschef, regeringschef, departementschefer, minister, viceminister eller assisterende minister
2. medlemmer af Folketinget eller Europa-Parlamentet
3. medlem af et politisk partis styrelsesorgan
4. højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstol eller af anden højtstående retsinstans, hvis beslutninger kun er genst and for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder
5. medlem af revisionsret eller af øverste ledelsesorgan for centralbank
6. ambassadør, chargé d’affaires eller højtstående officer i de væbnede styrker
7. medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer
8. direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation

Nærtstående familiemedlem (til politisk eksponeret person):
Med nærtstående familiemedlem menes ægtefælle, registreret partner, samlever, børn og deres ægtefæller, registrerede partner, samlevere og forældre.


Nær samarbejdspartner (til politisk eksponeret person):
Med en nær samarbejdspartner menes fysisk person, som har eller har haft nære forbindelser med en politisk eksponeret person f.eks. ved at være reel ejer til en juridisk person (virksomhed) sammen med en sådan person.

Læg mærke til, at en person stopper med at være en politisk eksponeret person tidligst 12 måneder efter afslutning af den relevante stilling. Denne tidsperiode gælder også for nærtstående familiemedlemmer eller nære samarbejdspartnere.


Har du en relation til en PEP gennem ægteskab, registeret partner eller kæreste, som afsluttes, anses personen ikke længere som PEP fra tidspunktet, hvor relationen ophører. Det samme gælder, hvis relationen til en PEP via dit barns kæreste/kone/mand/registeret partner afsluttes.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage