Fonde

Fonde

Login nødvendigt.For at benytte dig af vores screener skal du være logget ind.
Søg
Populære valg
Lav CO₂
For at få denne mærkning skal fonden have en lav CO₂-risikoværdi og have en begrænset eksponering mod fossile brændstoffer. For at dette mål skal kunne beregnes, skal mindst 67 procent af porteføljens beholdning være omfattet af Sustainalytics analyser. Beregningen af kuldioxidmålinger foretages kvartalsvis af Morningstar.

Populære valg
Lav CO₂
For at få denne mærkning skal fonden have en lav CO₂-risikoværdi og have en begrænset eksponering mod fossile brændstoffer. For at dette mål skal kunne beregnes, skal mindst 67 procent af porteføljens beholdning være omfattet af Sustainalytics analyser. Beregningen af kuldioxidmålinger foretages kvartalsvis af Morningstar.

Fondstype
  Region/land
   Kategori
    Fondsselskab
    Alle
    Risiko
     Uønskede beholdninger

     Uønskede beholdninger

     Bortfiltrer fonde, som investerer i selskaber i uønskede industrier.

     Analysen udføres af Morningstar og er baseret på Sustainalytics' vurdering af virksomhedens drift.

      Fonde
      Ordliste
      Rating
      Morningstar Rating baseres på fondens historiske udvikling de seneste tre år og sammenlignes inden for sin kategori.
      Årlige omkostninger
      Årlige omkostninger viser det samlede omkostningsmål, som viser fondens omkostninger det seneste regnskabsår. Udover administrationsgebyrer inkluderes også omkostninger til tilsynsmyndigheder, depotbeviser og revisorer samt renter og skatter.
      Bæredygtighedsværdi
      Bæredygtighedsværdi er en værdi mellem 0-100, som vurderer og sammenligner fondens bæredygtighed på en enkel og overskuelig måde ud fra standardiserede kritterier. Værdien analyserer, om fondene er investeret i selskaber med høj eller lav gennemsnitlig bæredygtighedsværdi i forhold til lignende selskaber globalt. Fradrag for enhver kontrovers er lavet. Selskabsanalyserne er lavet af Morningstar for hver fond.
      Risiko
      Risiko-/afkastsindikatoren viser sammenhængen mellem risiko og muligt afkast i fonden. Det baseres på, hvor meget fondens værdi har ændret sig i løbet af de seneste 5 år. Et højt tal indebærer højere risiko.