Spring til hovedindhold

Hvem er fremtidens vindere på det europæiske aktiemarked?

Dette indlæg er markedsføring.

Der er en del af det europæiske aktiemarked, der er en smule overset. Det handler om europæiske small cap-aktier, som historisk set har givet et langt højere afkast end markedet generelt.

Der er en del af det europæiske aktiemarked, der er en smule overset. Det handler om europæiske small cap-aktier, som historisk set har givet et langt højere afkast end markedet generelt.

Selvom større selskaber typisk får mest opmærksomhed, er det ikke altid der, du som investor får de højeste afkast. Det viser det europæiske aktiemarked med al tydelighed. Siden 2001 har europæiske small cap-aktier således givet et afkast på 495 pct., mens det tilsvarende tal for europæiske mid og large cap-aktier er 182 pct. (se graf). Small cap-aktier er dermed en rigtig attraktiv del af det europæiske aktiemarked.

Kilde: Macrobond, totalafkast i DKK, baseret på MSCI-indeks for perioden 01.01.2001-01.05.2024. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Fokuserede selskaber i attraktive nicher

Men hvorfor har europæiske small cap-aktier givet et markant højere afkast end større europæiske selskaber? Det kan der ifølge Christian Rasmussen, chefporteføljeforvalter for Danske Invest Europa Small Cap, være flere årsager til: ”Small cap-selskaber er ofte meget fokuserede. Mens mange store virksomheder har aktiviteter inden for forskellige segmenter i deres branche, har mindre virksomheder tit et mere skarpt fokus. Det kan naturligvis øge risikoen ved et selskab, men opererer selskabet på et område med vækst, kan det samtidig give gode muligheder for at vokse med markedet,” fortæller han og fortsætter: ”Samtidig kan der inden for small cap-selskaber være attraktive nicher, hvor antallet af konkurrenter er begrænset, så der for veldrevne virksomheder er gode muligheder for at vinde markedsandele og vokse sig større.”

Mulighed for at finde oversete perler

Christian Rasmussen forvalter investeringerne i fonden Danske Invest Europe Small Cap sammen med seniorporteføljeforvalter Alexander Zola, og de har begge arbejdet med den nuværende strategi i fonden siden 2015. I den periode har fonden leveret et pænt merafkast i forhold til sit benchmark, og det er vel at mærke opgjort efter de løbende administrationsomkostninger i fonden (se graf). Ifølge chefporteføljeforvalteren er europæiske small cap-aktier på samme tid både attraktive og udfordrende: ”Mindre selskaber er ofte forsømte blandt analytikerne, der bruger flere kræfter på at analysere de store selskaber, og dermed kræver det tit et større benarbejde for os at sætte os ind i de enkelte small cap-selskaber. Til gengæld kan belønningen være stor, hvis vi formår at udvælge de rigtige selskaber til porteføljen. For den dygtige og grundige investor giver small cap-segmentet gode muligheder for at identificere oversete perler på aktiemarkedet,” siger han.

Fokus på selskaber i ”the sweet spot”

Danske Invest Europa Small Cap har omkring 60 forskellige selskaber i porteføljen. Porteføljeforvalternes ideer til investeringer kommer dels via datadrevet screening af markedet og dels via netværk og møder med selskaber. Eller ”feet on the street”, som Christian Rasmussen udtrykker det. Selv om fonden kan investere i selskaber med en markedsværdi på op til 5 mia. EUR, har porteføljeforvalterne især fokus på selskaber med en markedsværdi mellem 0,5 og 1,5 mia. EUR. ”Det synes vi er et sweet spot. Her er selskaberne typisk store nok til at have et fornuftigt fundament, da de har vist, at forretningen virker. Men samtidig flyver de ofte lidt under radaren med lav analysedækning blandt aktieanalytikere, de har som regel ingen investor relations-afdeling og deltager sjældent på investorkonferencer,” fortæller Christian Rasmussen.

Aktiekursen blev mere end 10-doblet

Paradoksalt nok er drømmescenariet at identificere selskaber, der med tiden vokser så meget, at de ikke længere hører hjemme i fondens investeringsuniversers. Fremtidens vindere. Eller som chefporteføljeforvalteren udtrykker det: ”Selv verdens største selskaber har været små engang”. Som eksempel nævner han et svensk industriselskab, som fonden investerede i for 10 år siden – en såkaldt serial acquirer (serieopkøber), som løbende foretager opkøb af andre selskaber inden for industrisektoren. I 2021 blev aktien solgt ud af porteføljen igen, efter kursen var mere end 10-doblet, og selskabet var vokset ud af small cap-universet.  

Porteføljeforvaltere, Alexander Zola (t.v.) og Christian Rasmussen

Har mobilnummeret på de fleste CEO’s

Porteføljeteamet har fokus på at finde selskaber, som har nogle strukturelle medvinde og høj kvalitet, og som de vurderer kan gøre det godt på fem års sigt. ”I øjeblikket har vi blandt andet en stor overvægt af selskaber inden for software og medtech, hvor der efter vores vurdering er mange spændende selskaber, der er attraktivt prisfastsat. Generelt følger vi en bottom up-tilgang med fokus på de interessante langsigtede investeringscases – vi sammensætter ikke vores portefølje ud fra mere kortsigtede udsving i de økonomiske konjunkturer. Jagten på de gode langsigtede investeringscases ligger dybt i fondens DNA,” siger seniorporteføljeforvalter Alexander Zola. En fordel ved at investere i mindre selskaber er også, at porteføljeteamet har bedre adgang til selskabernes topledelser. ”Det kan godt være, at selskaberne ikke har store investor relations-afdelinger, men til gengæld har vi mobilnummeret på CEO’en i de fleste af de selskaber, vi har investeret i. Vi har en meget direkte adgang, som man sjældent har i samme omfang med store selskaber,” fortæller Alexander Zola.

Vær opmærksom på risikoen

Trods porteføljeforvalternes grundige og selektive udvælgelse af aktier samt deres store fokus på risikospredning er der altid en betydelig risiko forbundet med en investering i aktier. Dels en overordnet markedsrisiko, dels en selskabsspecifik risiko i forhold til udviklingen i de enkelte selskaber i porteføljen. Som investor skal man yderligere være opmærksom på, at small cap-aktier som regel er mindre likvide end store selskaber, og at det i perioder kan medføre større kursudsving end for aktiemarkedet generelt.

Europæiske small cap-aktier er billige i øjeblikket

De seneste år har europæiske small cap-aktier haltet gevaldigt efter de større europæiske aktier. Siden begyndelsen af 2022 har afkastet fra small cap-aktier således været mere end 20 procentpoint lavere end afkastet fra mid og large cap-aktier. Det har medført, at europæiske small cap-aktier i øjeblikket er billigere prisfastsat end mid og large-cap målt på P/E (12m forward) – dvs. den pris, du som investor betaler pr. krones forventet indtjening i selskaberne i løbet af de kommende 12 måneder. Historisk set er det usædvanligt. Derudover er europæiske small cap-aktier også billigt prisfastsat i øjeblikket set i forhold til deres eget historiske gennemsnit. Small cap-aktier er normalt mere cykliske end large cap-aktier – dvs. at de bliver mere påvirkede af de økonomiske konjunkturer. De performer typisk bedst under et økonomisk opsving, og efter et meget fodslæbende 2023 for europæisk økonomi er der spæde tegn på fremgang for væksten i Europa. Samtidig har small cap-aktier typisk større eksponering mod deres hjemmemarkeder, så her kan højere vækst i Europa også give ekstra medvind til europæisk small cap.

Kilde: Macrobond pr. 30.04.2024, baseret på MSCI-indeks. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Fonden Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK d, har gennem mange år investeret i aktivklassen med solid succes. Den aktivt forvaltede aktiefond har således netop modtaget en prestigefyldt Lipper Fund Award for bedste risikojusterede afkast på 10 års sigt blandt 40 forskellige fonde i Norden inden for europæiske small og mid cap-aktier.

Fonden har slået sit benchmark

Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK d har de seneste 10 år opnået et højere akkumuleret afkast end sit benchmark, opgjort efter løbende administrationsomkostninger i fonden. Christian Rasmussen og Alexander Zola har begge arbejdet med den nuværende strategi i fonden siden 2015. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan også blive negative.

Kilde: Danskeinvest.dk pr. 30.04.2024. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findespå linket her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.

Materialet er produceret afDanske Investog skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Nordnet tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret afDanske Investselv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder.

Nordnet er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Nordnet anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Nordnet modtager provision fraDanske Invest.Se alle satserher.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
5 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Carsten
Carsten
2024-05-31 15:09

Man kan også vælge at investere i en billigere minimumsbeskattet europæisk small cap aktieindeksafdeling.

Vilhelm Krause
Vilhelm Krause
2024-05-31 05:32

Helt enig med Frank
Viller

Frank
Frank
2024-05-30 23:45

Jeg vil aldrig i livet investere i et investeringsprodukt udbudt af Danske Bank hvor man tager 1,5-2% i administrationsomkostninger. Her vil jeg vælge en ETF.

peter h
peter h
Svar til  Frank
2024-05-31 00:29

Hvis du køber ETF Europa Small Cap og sparer 1½% om året er du 30% rigere, 20 år efter, så du har helt ret.

Søren Andersen
Søren Andersen
Svar til  peter h
2024-05-31 14:08

Jeg er som udgangspunkt enig med jer. Men hvis jeg læser det korrekt, så er ovenstående efter administrations omkostninger? Så du er vel blevet fattigere ved at købe ETF i det her eksempel? Eller noget som jeg ikke forstår?