Spring til hovedindhold

Status for global portefølje: Pandora funkler

Min globale portefølje hos Nordnet har de seneste seks måneder givet et afkast på 11,7%. Det er 6,2% bedre end verdensindekset og 14,7% bedre end C25. Afkastet er trukket op af Pandora, der gav afkast på 67,8% i perioden.

Min globale portefølje hos Nordnet har de seneste seks måneder givet et afkast på 11,7%. Det er 6,2% bedre end verdensindekset og 15,7% bedre end C25. Afkastet er trukket op af Pandora, der gav afkast på 67,8% i perioden.

Jeg lancerede min nyeste globale modelportefølje på Nordnets blog for nu 18 måneder siden. Du kan se porteføljens udvikling de seneste seks måneder samt siden dens start den 31. maj 2022 nedenfor:

Halvårsstatus for global portefølje

Klik på tabellen for større version. Kilde: Yahoo Finance og/eller MarketScreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Som det fremgår, steg porteføljen 11,7% de seneste seks måneder, mens MSCI ACWI net (verdensindeks inkl. udbytter) steg 5,5% og C25 faldt 4,0%. Porteføljen outperformede dermed verdensindekset med hele 6,2 procentpoint i perioden. Husk, at dine investeringer typisk skal ses over en længere tidshorisont.

De bedste aktier i perioden var Pandora (+67,8%), LEG Immobilien (+46,3%), Booking Holdings (+20,1%) og Globe Life (+16,2%).

De svageste aktier i perioden var Canadian Solar (-49,1%), JD.com (-22,2%) og HDFC Bank (-9,2%). Følgende aktier betalte udbytte i perioden: Globe Life (0,225+0,225 USD), Rio Tinto (1,77 USD) og HDFC Bank (0,684 USD). Kontantbeholdningen steg derved fra 9.905 kr. til 13.296 kr.

Siden porteføljens start den 31. maj 2022 er den steget 3,9%, mens verdensindekset er steget 7,4%, og C25 er steget 5,3%. Porteføljen ligger dermed 3,5 procentpoint efter verdensindekset efter 18 måneder.

Nøgletal for porteføljens 13 aktier

Jeg har beregnet opdaterede nøgletal for porteføljen, jævnfør nedenstående tabel:

Klik på tabellen for en større version. Kilde: Estimater ifølge Yahoo Finance og/eller MarketScreener.com. Data pr. 30. november 2023. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Jeg har i tabellen anvendt konsensusestimater fra Market Screener og Yahoo Finance. Som det fremgår, er porteføljen prissat svarende til P/E2023=13,9, P/E2024=12,9 og P/E2025=10,4. Til sammenligning er MSCI ACWI prissat svarende til P/ETTM=18,0 og P/EFWD=14,9 (pr. 31. oktober 2023). Porteføljen er dermed prissat med stor rabat i forhold til markedet, selvom kvaliteten i mine øjne er langt over gennemsnittet.

Pandora funkler

Det var især Pandora, der funklede i perioden, og jeg vil derfor vise opdaterede grafer for smykkeaktien og forklare, hvorfor jeg fortsat ser et pænt potentiale i aktien.

Omsætning:

Pandora blev børsnoteret i oktober 2010 til kurs 263 kr. Pandora har siden børsnoteringen øget omsætningen fra 6.666 mio. kr. i 2010 til 26.463 mio. kr. i 2022, svarende til gennemsnitlig vækst på 12,2% p.a. Se nedenstående graf:

Kilde: Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

I de næste tre år inkl. 2023 forventer markedet fornyet omsætningsvækst på 7,1% p.a. Den forventede vækst er markant lavere end den historiske. Markedets forventninger kan vise sig at være for konservative.

EBIT:

Pandora har siden børsnoteringen opnået en gennemsnitlig EBIT-overskudsgrad på 28,4%. Se nedenstående graf:

Kilde: Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Markedet forventer, at overskudsgraden stiger en smule fra 25,5% i 2022 til 25,9% i 2025. Markedets forventninger er en del lavere end det historiske niveau.

Indtjening pr. aktie:

Pandora har siden børsnoteringen øget indtjeningen pr. aktie (EPS) fra 14,6 kr. til 53,7 kr. Det svarer til gennemsnitlig vækst på 11,5% p.a. Se nedenstående graf:

Kilde: Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Markedet forventer, at EPS vokser til 75,0 kr. i 2025, svarende til fornyet vækst på 11,8% p.a. Væksten kan blive højere, hvis omsætningen vokser hurtigere end forventet, eller hvis overskudsgraden stiger mere end forventet. EPS kan også stige mere end forventet, hvis Pandora tilbagekøber flere aktier end ventet.

Udestående aktier:

Siden børsnoteringen har Pandora tilbagekøbt 36,6% af de udestående aktier, så aktietallet er reduceret fra 130 mio. stk. til 82,4 mio. stk. Det svarer til gennemsnitligt tilbagekøb af 3,4% pr. år. Se graf nedenfor:

Kilde: Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Aktiekurs:

Pandoras aktiekurs er steget fra 263 kr. ved børsnoteringen i oktober 2010 til 924 kr. pr. 30. november 2023. Det svarer til et afkast på 10,1% p.a. før udbytter. Aktiekursen har det meste af tiden handlet i en kurskanal mellem P/E=10 og P/E=25. Hvis indtjeningen udvikler sig som forventet, og kursen fortsat handles inden for kurskanalen, kan kursen potentielt blive i niveauet 750-1.875 kr. i december 2025. Men den historiske udvikling er selvfølgelig ingen garanti for, hvordan kursen udvikler sig i fremtiden.

Jeg synes selv, at Pandora fortjener en prissætning over gennemsnittet.

Kilde: Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Hvad mener du?

Jeg tror personligt, at markedets aktuelle forventninger er for konservative. Dels tror jeg, omsætningen vil overgå forventningerne, og dels tror jeg også, at overskudsgraden stiger mere end forventet. Jeg tror endvidere, at Pandora vil tilbagekøbe flere aktier end forventet. Som følge af disse forhold forventer jeg en række opjusteringer i de kommende år. Hvad mener du?

Og hvad tænker du om den globale portefølje?

Ingen ændringer i porteføljen

Jeg har hidtil kun lavet én lille justering af porteføljen. Det skete i februar 2023, hvor jeg solgte alle mine Jinhui Shipping-aktier og øgede min investering i JD.com. Jeg laver ingen ændringer i denne omgang. Tanken er kun at justere porteføljen én gang om året omkring 31. maj. Jeg forbeholder mig dog ret til at lave ændringer løbende i forbindelse med statusopgørelser.

Disclaimer: Thorleif Jackson ejer aktier i alle de nævnte selskaber, da der er tale om en rigtig portefølje tilhørende forfatteren personligt.

Dette materiale er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 6. december 2023 kl. 15:15.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
9 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Jonathan
Jonathan
2023-12-11 08:08

Hej, og tak for update.
Hvad er dit fortsatte take på JD.com og troen på at denne skulle vokse sig stærkere, trods øget konkurrence?
Hvad har de,, som de andre ikke har?

Albert Woltmeijer
Albert Woltmeijer
Svar til  Thorleif Jackson
2023-12-16 08:01

Kinesiske aktier generelt går lidt langsomt. My take pga den kinesiske økonomi som er på lavt gear men også pga geopolitiske spændinger. I denne uge blev der en kapitalindsprøjtning i Kina’s økonomi kommunikeret og dagen efter gik JD op med mere and 6%. Super stærk virksomhed og den kommer sig nok.

Mikkel
Mikkel
2023-12-11 08:05

Udover Pandora ville porteføljen nærmest have haft underskud set siden dens start, du mangler jo alle de aktier som lå til at stige og klare sig godt da du sammensatte porteføljen midt 22, fx US Tech, der nærmest var value aktier på det tidspunkt samt hele bølgen omkring slankemidler, hvor du kunne have købt Eli Lily, der er steget gennem taget. Det er ikke imponerende og ikke noget jeg bliver super inspireret af at.

Anders
Anders
2023-12-10 21:16

Tak for endnu en spændende Update. Hvordan ser du Leg immobilien herfra? P/B er jo fortsat virkeligt lav & der er vel ikke den store risiko i deres portefølje af ejendomme (med de stabile lejere) i modsætning til andre REITs? Mvh Anders

lossen
lossen
2023-12-10 13:20

Har du en kommentar til det bratte kursfald, som vi har set ikke alene i Canadian Solar men i alle solcellefirmaer her i andet halvår.