Spring til hovedindhold

Porteføljen er klar: Nordiske udbytteaktier for 2024

Analytiker Thorleif Jacksons udbytteportefølje har slået markedet i 2023. Her gør han status over aktierne og udvælger 12 til porteføljen for 2024.

Min nordiske udbytteportefølje klarede sig igen godt i 2023 og har nu slået markedet med 192% på de 13 år, den har eksisteret. Her gennemgår jeg de 12 aktier i porteføljen, hvordan de har klaret sig i 2023, og hvilke aktier jeg giver en plads i min udbytteportefølje for 2024.

Siden efteråret 2010 har jeg hvert år udvalgt en nordisk udbytteportefølje bestående af 12 nordiske aktier, der giver mindst 4% i direkte udbytteafkast. Den seneste portefølje for 2023 blev udvalgt pr. 7. november 2022. Du kan se resultatet for porteføljen opgjort pr. 7. november 2023 nedenfor.

De stærkeste og svageste aktier

Kilde: MSCI Barra. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Som det fremgår af tabellen, gav porteføljen et kursafkast på 2,5% og et udbytteafkast på 5,8%. Samlet gav porteføljen altså et afkast på 8,3%, hvor markedet til sammenligning gav et samlet afkast på 5,9%. Den nordiske udbytteportefølje slog dermed markedet med 2,4 procentpoint i 2023.

Porteføljens stærkeste aktier var danske Pandora (+97,9%), svenske Betsson (+24,9) og finske Konecranes (+20,9%). Porteføljens svageste aktier var norske Gjensidige (-19,5%), svenske Securitas (-13,4%) og danske Scandinavian Tobacco Group (-11,3%). Især D/S Norden overraskede positivt med høj indtjening og højere udbytter end forventet.

2023 var et normalt år (de er sjældne) med markedsafkast på 5,9%. Udbytteporteføljen fik samme kursafkast som markedet, men vandt altså på point som følge af et højere udbytteafkast.

192% i merafkast på 13 år

Det er syvende gang på 13 år, at porteføljen slår markedet. Samlet har porteføljen givet afkast på 13,9% p.a. (simpelt gennemsnit), mens markedet har givet afkast på 9,5% p.a. Porteføljen har dermed slået markedet med gennemsnitligt 4,3 procentpoint p.a. siden start. Se porteføljens afkast år for år sammenlignet med markedsafkastet her:

Kilde: MSCI Barra. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Det var fra start forventet, at en udbyttestrategi ville give højere afkast end markedet, men det er overraskende, at afkastet er så meget højere end markedets afkast. Det høje merafkast skyldes formentlig enten held eller dygtighed – eller måske en kombination.

Samlet har porteføljen givet afkast på 384% eller 12,9% p.a. (geometrisk gennemsnit), mens markedet har givet afkast på 192%, svarende til 8,6% p.a. Se også nedenstående graf:

Kilde: MSCI Barra. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Porteføljen har med andre ord givet et merafkast på 192% på 13 år. Porteføljens afkast efter 13 år er faktisk præcis det dobbelte af markedsafkastet (384% vs. 192%).

Shortliste: 68 nordiske udbytteaktier

For at en aktie kan kvalificere sig til min shortliste, skal den have et forventet udbytteafkast på mindst 4% samt en payout ratio på maksimalt 100%. Selskaber, der udbetaler mere, end de tjener, bliver dermed diskvalificeret. En lang række profitable aktier er frasorteret på den konto, eksempelvis Veidekke, Fiskars og Hennes & Mauritz.

Jeg har umiddelbart fundet 68 aktier, der lever op til mine kriterier. Se min shortliste med nordiske udbytteaktier nedenfor. Listen omfatter 23 norske, 19 finske, 16 svenske og 10 danske aktier. De aktier, som var en del af 2023-porteføljen, er markeret med rødt. Klik her for en større version af tabellen

Kilde: Estimater ifølge Marketscreener.com, pånær enkelte (eget estimat). *Inkl. aktietilbagekøb. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Aktierne på shortlisten giver i gennemsnit udbytteafkast på 7,0%, har gennemsnitlig payout ratio på 69,9% og er prissat svarende til P/E2023=12,0. Jeg har ikke analyseret alle nordiske aktier, så forvent ikke, at listen er komplet. For to danske aktier (DFDS og Pandora) har jeg medregnet aktietilbagekøb som udbytte. Hvis jeg ikke havde gjort det, havde disse aktier ikke klaret kriteriet om mindst 4% i udbytteafkast.

Alle 12 aktier fra 2023-porteføljen (markeret med rødt) klarede kriterierne, selvom det var utroligt tæt på, at Orkla, Securitas, Kemira og Gjensidige røg ud. Orkla og Securitas har begge et forventet udbytteafkast på præcis 4,0%, mens Gjensidige har en payout ratio på præcis 100,5%, hvilket strengt taget er mere end kriteriet på 100%.

Jeg har dermed for første gang mulighed for at give hele porteføljen genvalg.

Porteføljens 12 aktier

Inden jeg afgør hvilke aktier, der skal have genvalg, og hvilke aktier, der skal udskiftes, vil jeg kort gennemgå de 12 aktier i 2023-porteføljen.

Pandora, Danmark – Højeste afkast på 98%

Pandora er en af verdens største og mest kendte smykkeproducenter. Omsætningen er øget fra 6,65 mia. kr. i 2012 til 26,46 mia. kr. i 2022, svarende til gennemsnitlig vækst på 14,8% p.a. I 2023, 2024 og 2025 forventes fornyet vækst på gennemsnitligt 5,7% til 31,3 mia. kr. i 2025.

Pandora har siden børsnoteringen i 2010 leveret en gennemsnitlig overskudsgrad på 28,4%, og stort set hele indtjeningen er returneret til aktionærerne i form af udbytter og aktietilbagekøb. I 2022 betalte selskabet eksempelvis 16 kr. i udbytte samtidig med, at man brugte 3,53 mia. kr. på aktietilbagekøb. Indtjeningen pr. aktie (EPS ) forventes at stige til 71,6 kr. i 2025, svarende til fornyet vækst på ca. 10% p.a. Med den seneste kurs på 807,8 kr. handles aktien til P/E2023=14,6, P/E2024=12,8 og P/E2025=11,3, mens det forventede udbytte på 16,6 kr. giver et udbytteafkast på 2,1%.

Pandora har i 2023 foreløbigt tilbagekøbt 7,5% af de udestående aktier. Udbytteafkastet inkl. aktietilbagekøb kan dermed beregnes til 9,6%. Kursen toppede omkring 1.000 kr. i maj 2016 og er siden faldet 19%. Jeg er ret overbevist om, at analytikernes forventninger er for lave, og jeg forventer derfor en stribe opjusteringer i de kommende år. Selvom aktien gav afkast på 98% i 2023, er jeg meget optimistisk mht. 2024 – og jeg giver derfor genvalg.

Betsson, Sverige – Næsthøjeste afkast på 25%

Betsson er et af Europas største online casinoer og sportsbetting-selskaber med spillelicenser i 22 lande. Omsætningen er på 10 år øget fra 1,20 mia. svenske kr. til 8,66 mia. kr., svarende til gennemsnitlig vækst på 14,7% p.a.

Betsson har de seneste 15 år udbetalt 62% af indtjeningen som udbytter. I 2023 forventes omsætningen at stige 30%, mens EPS forventes at vokse 55% til 15,0 kr. Udbyttet forventes hævet 57% til ca. 7,54 kr. Med den seneste kurs på 108,4 kr. handles aktien til P/E2023=7,2, P/E2024=6,7 og P/E2025=6,0, mens det forventede udbytte giver et udbytteafkast på 6,9%. Kursen lavede en top omkring 155 kr. i december 2015 og er siden faldet 30%. Selvom aktien gav afkast på 42% i 2022 og 25% i 2023, synes jeg fortsat, at aktien er decideret billig. Jeg er derfor meget optimistisk mht. udviklingen i 2024 – og jeg giver genvalg.

Konecranes, Finland

Finske Konecranes er en førende international producent af havnekraner og lifter. Omsætningen er de seneste 11 år øget fra 1,90 mia. euro til 3,37 mia. euro, svarende til gennemsnitlig vækst på 5,3% p.a.

Gennemsnitligt er 80% af indtjeningen udbetalt som udbytter de seneste 10 år. I 2023 forventes omsætningen at stige 17%, mens EPS forventes at stige 80% til 3,19 euro. Udbyttet forventes hævet 10% fra 1,25 til 1,38 euro. Med den seneste kurs på 31,63 euro handles aktien til P/E2023=9,9, P/E2024=9,0 og P/E2025=8,7, mens det forventede udbytte giver et udbytteafkast på 4,4%. Kursen toppede omkring 40,9 euro i januar 2018 og er siden faldet 23%. Jeg giver genvalg.

Kemira, Finland

Finske Kemira er en kemikalieproducent med førende positioner inden for kemikalier til vandrensning og papirindustrien. Omsætning er øget fra 2,24 mia. euro i 2012 til 3,57 mia. euro i 2022, svarende til gennemsnitlig vækst på 4,8% p.a.

Gennemsnitligt er 87% af indtjeningen udbetalt som udbytter de seneste 10 år. I 2023 forventes omsætningen at falde lidt, mens indtjeningen pr. aktie (EPS) forventes at stige 23% til 1,84 euro (ny rekord). Udbyttet forventes hævet fra 0,62 til 0,63 euro. Med den seneste kurs på 15,25 euro handles aktien til P/E2023=8,3, P/E2024=11,6 og P/E2025=11,7, mens det forventede udbytte giver et udbytteafkast på 4,1%. Kursen toppede omkring 18,1 euro i februar 2023 og er siden faldet 16%. Jeg giver genvalg.

D/S Norden, Danmark – Højeste udbytteafkast på 16-21%

D/S Norden opnåede historisk stærk indtjening i 2022, hvor forventningerne blev opjusteret fem gange, og selskabet tjente 150 kr. pr. aktie. Indtjeningen er også høj i 2023, om end lavere end i 2022, og indtjeningen forventes også at blive høj i 2024, om end lavere end i 2023, som følge af afdækning til høje fragtrater.

Selskabet har udbetalt udbytte fire gange i 2023, i alt 65 kr. Derudover har selskabet på 12 måneder tilbagekøbt 6,8% af de udestående aktier. Den forventede indtjening på 380-420 mio. dollars i 2023, svarer til 83-92 kr. pr. aktie. Med den seneste kurs på 313 kr. er aktien prissat svarende til P/E2022=2,1 og P/E2023=3,4-3,8. Jeg forventer, at indtjeningen falder til ca. 300 mio. dollar i 2024, svarende til ca. 70 kr. pr. aktie, og jeg estimerer, at selskabet udbetaler ca. 35 kr. i udbytter de næste 12 måneder. D/S Norden har dermed et forventet udbytteafkast på godt 11%. Jeg regner også med, at selskabet vil tilbagekøbe 5-10% af de udestående aktier. Afkastet inkl. tilbagekøb kan dermed estimeres til ca. 16-21%. Jeg synes, at D/S Norden er decideret billig, og jeg giver genvalg.

Orkla, Norge

Orkla er en førende nordisk fødevareproducent. Selskabet ejer en lang række kendte mærker inkl. Naturli, Beauvais, Den Gamle Fabrik, Glyngøre, KiMs og Møllers Tran. Orkla ejer også malingproducenten Jotun og et vandkraftværk i Norge. Omsætningen er de seneste ti år steget fra 30,0 mia. norske kr. til 58,3 mia. kr., svarende til gennemsnitlig vækst på 6,9% p.a.

Orkla har de seneste 10 år udbetalt gennemsnitligt 74% af indtjeningen som udbytter. I 2023 forventes omsætningen at stige 16%, mens EPS forventes at stige 9% til 5,51 kr. Udbyttet forventes hævet fra 3,0 til 3,15 kr. Med den seneste kurs på 78,64 kr. handles aktien til P/E2023=14,3, P/E2024=13,5 og P/E2025=12,6, mens det forventede udbytte giver et udbytteafkast på 4,0%. Kursen toppede omkring 112 kr. i juni 2007 og er siden faldet 30%. Jeg giver genvalg.

Svenska Handelsbanken, Sverige – Udbytteafkast på 8,8%

Svenska Handelsbanken er den mindste af Skandinaviens seks store banker. Bankens indtjening pr. aktie (EPS) steg 10% i 2022 til ny rekord. Og udbyttet for 2022 blev hævet 60% til 8,00 kr. I 2023 forventes indtjeningen at stige 31% til 14,20 kr., mens udbyttet forventes hævet til 8,52 kr. Med den seneste kurs på 96,58 kr. handles A-aktien til P/E2023=6,8, P/E2024=7,7 og P/E2025=8,1, mens det forventede udbytte giver et udbytteafkast på 8,8%. A-aktien handles med en historisk høj rabat på ca. 17,5% i forhold til B-aktien. Kursen for både A- og B-aktierne toppede omkring 140 kr. i februar 2015 og er siden faldet hhv. 16% og 31%. Jeg giver genvalg.

Atea, Norge

Atea er en norsk virksomhed, der sælger og servicerer IT-udstyr. Omsætningen stiger pænt år for år, og overskudsgraden er stabil. Atea har tradition for at udbetale al overskydende kapital til aktionærerne. I 2023 forventes omsætningen at stige 8,6%, mens EPS forventes at stige 6,7% til 8,08 norske kroner. Det forventede udbytte på 6,32 kroner svarer dermed til en payout ratio på 78%. Med den seneste kurs på 120,8 kr. handles aktien til P/E2023=15,0, P/E2024=13,2 og P/E2025=11,4, mens det forventede udbytte giver et udbytteafkast på 5,2%. Kursen lavede en top omkring 177 kr. i august 2021 og er siden faldet 32%. Jeg giver genvalg.

TietoEVRY, Finland – Udbytteafkast på 7,3%

TietoEVRY er en førende finsk IT-service-virksomhed. Omsætningen er på 10 år øget fra 1,83 mia. euro til 2,93 mia. euro, svarende til gennemsnitlig vækst på 4,8% p.a. Gennemsnitligt er 101% af indtjeningen udbetalt som udbytter de seneste 10 år. I 2023 forventes omsætningen at falde 2,2%, mens indtjeningen pr. aktie (EPS) forventes at lande på 1,51 euro. Udbyttet forventes hævet fra 1,45 euro til 1,48 euro. Med den seneste kurs på 20,34 euro handles aktien til P/E2023=13,5, P/E2024=11,4 og P/E2025=10,4, mens det forventede udbytte giver et udbytteafkast på 7,3%. Kursen lavede en top omkring 32,2 euro i marts 2006 og er siden faldet 37%. Jeg giver genvalg.

Scandinavian Tobacco Group, Danmark – Udbytteafkast på 8,0%

Scandinavian Tobacco Group (STG) er en internationalt førende producent af cigarer og pibetobak. Omsætningen er de seneste 10 år vokset fra 5,98 mia. kr. til 8,76 mia. kr. svarende til gennemsnitlig vækst på 3,9% p.a. Indtjeningen pr. aktie (EPS) er på ti år steget fra 6,2 kr. til 16,2 kr., og udbyttet er hævet fra 4,1 kr. til 8,25 kr. I 2023 forventes omsætningen at stagnere, mens EPS forventes at falde 15% til 13,8 kr. STG har de seneste 10 år udbetalt gennemsnitligt 83% af indtjeningen som udbytter, og selskabet har endvidere tilbagekøbt 13,4% af de udestående aktier. Med den seneste kurs på 107,3 kr. handles aktien til P/E2023=7,8, P/E2024=8,0 og P/E2025=7,9, mens det forventede udbytte på 8,62 kr. giver et udbytteafkast på 8,0%. Kursen toppede omkring 153 kr. i maj 2022 og er siden faldet 30%. Jeg giver genvalg.

Securitas, Sverige

Svenske Securitas er et stort internationalt sikkerhedsfirma med 358.000 medarbejdere i 44 lande. Omsætningen er de seneste 10 år fordoblet fra 66,5 mia. svenske kr. til 133,2 mia. kr. svarende til gennemsnitlig vækst på 7,2% p.a. Securitas har i 2022 købt den amerikanske konkurrent Stanley Security. Integrationen går efter planen. I 3. kvartal 2023 har Securitas solgt sin argentinske forretning med et stort engangstab på 3,32 mia. kr., hvilket betyder, at indtjeningen falder markant i 2023, selvom driftsindtjeningen er rekordhøj.

I 2024 og 2025 forventes omsætningsvækst på ca. 4% og rekordhøj indtjening både målt på driften og bundlinjen. Med den seneste kurs på 85,12 kr. handles aktien til P/E2023=24,3, P/E2024=8,8 og P/E2025=7,5, mens det forventede udbytte på 3,37 kr. giver et udbytteafkast på 4,0%. Kursen toppede omkring 240 kr. helt tilbage i februar 2000 og er siden faldet hele 65%. Jeg synes, at Securitas virker decideret billig, og jeg er meget optimistisk mht. udviklingen i 2024. Jeg giver genvalg

Gjensidige Forsikring, Norge

Gjensidige er et førende norsk forsikringsselskab. Omsætningen er de seneste 10 år steget fra 17,8 mia. norske kr. til 31,6 mia. kr. svarende til gennemsnitlig vækst på 5,9% p.a. Gjensidige har de seneste 10 år udbetalt gennemsnitlig 93% af indtjeningen som udbytter. I 2023 forventes omsætningen at stige 14%, mens EPS forventes at falde lidt til 8,45 kr. EPS forventes dog at stige hele 38% i 2024. Udbyttet forventes hævet lidt fra 8,25 til 8,49 kr. Med den seneste kurs på 167,8 kr. handles aktien til P/E2023=19,9, P/E2024=14,3 og P/E2025=13,4, mens det forventede udbytte giver et udbytteafkast på 5,1%. Kursen toppede omkring 226 kr. i januar 2022 og er siden faldet 26%. Jeg giver genvalg.

Her er porteføljen for 2024

Som det fremgår af gennemgangen ovenfor, har jeg givet genvalg til alle 12 aktier. Jeg laver dermed ingen justeringer af porteføljen denne gang. På statusdagen ser 2024-porteføljen ud som følger:

Kilde: Estimater ifølge Marketscreener.com, undtagen D/S Norden (egne estimater). Data pr. 7. november 2023. *Pandora har købt 7,5% egne aktier på 10 måneder i 2023. Totalt udbytteafkast er dermed 9,6%. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Som det fremgår, forrenter selskaberne i gennemsnit egenkapitalen med ca. 24,5% i 2023. Og porteføljen er aktuelt prissat svarende til P/E2023=12,1, P/E2024=10,1 og P/E2025=9,9. Til sammenligning er MSCI Nordic Countries aktuelt prissat svarende til P/E2023=13,1 og P/E2024=15,4.

Jeg synes, at porteføljen er attraktivt prissat i forhold til kvaliteten. Det fremgår også, at porteføljen giver et højt forventet udbytteafkast på 5,9%. Hvis målet er et afkast på 10-12%, er porteføljen halvvejs i mål bare med udbytterne.

Det bliver spændende at se, hvordan porteføljen klarer sig i forhold til markedet frem til næste status i november 2024. Jeg planlægger også at lave en mellemstatus halvvejs i maj 2024.

Hvad mener du om porteføljen?

Porteføljen har på 13 år slået markedet med 192% svarende til merafkast på ca. 4,3% p.a. Hvad mener du om den nye nordiske udbytteportefølje?

Tror du, ligesom jeg, at den vil klare sig godt i 2024? Er der aktier, jeg burde have smidt ud af porteføljen? Og er der aktier, jeg har overset, som burde have været med?

Nærværende indlæg er ikke ment som en købsanbefaling. Læseren er selv ansvarlig for evt. køb og salg af aktier samt konsekvenserne heraf.

Dette materiale er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber. Thorleif Jackson ejer aktier i D/S Norden, Svenska Handelsbanken og Pandora.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 14. november 2023 kl. 08:15.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
6 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Hans
Hans
2023-11-14 19:36

Hvad med Rias B A/S. En small cap aktie som giver 7.46% i direkte afkast? Ulempen er selvfølgelig at der er meget lidt handel med den.

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Hans
2023-11-15 13:39

Hej Hans, Rias er frasorteret af to grunde. Dels er selskabets børsværdi på ca. 155 mio. kroner langt under 1 mia. kroner (et kriterie jeg ikke nævnte i artiklen) og dels findes der ikke estimater for selskabets indtjening og udbytte for 2023. Da oplysninger om forventet udbytteafkast ikke findes, kan aktien ikke komme med på shortlisten over de højeste forventede udbytteafkast. Rias udbetalte 50 kr. i udbytte for 2022. Et gæt kunne være at selskabet også betaler 50 kr. i udbytte for 2023? Med den seneste kurs på 670 kr. og et antaget udbytte på 50 kr. giver Rias rigtigt… Læs mere

Anders
Anders
2023-11-16 23:30

Gjensidige. Hmm. Med de tiltagende klimaændringer, der for mig virker til at komme hurtigere end forventet med stormskader og oversvømmelsesskader mv. er forsikringsbranchen så en man skal være både på sådan 1 års (kortere) sigt men også længere sigt.

Søren
Søren
2023-11-23 03:40

Måske ikke så smart, at du gentagne gange kalder dette for en “shortliste”. Dels findes ordet ikke på dansk, dels giver der uheldige associationer netop i aktiesammenhæng…

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Søren
2023-11-23 14:53

Hej Søren,
God pointe. Det er altid lidt farligt at bruge fremmedord som shortliste. Med shortliste mener jeg blot en liste med særligt udvalgte aktier, der opfylder mine kriterier. Alle aktierne på shortlisten har således høje udbytteafkast (godt dansk ord) på mindst 4% og payout ratios (endnu et fremmedord!) på maksimalt 100%.

Fake
Fake
Svar til  Thorleif Jackson
2023-11-26 12:10

Det er vel ikke det at det er et fremmedord helt fra Amerika, men det at man regner med at se en liste over shortede aktier eller bud på hvilke aktier man med fordel kan shorte.