Spring til hovedindhold

Thorleif Jackson om svenske investmentbolag: Spredning og mulighed for rabat

I Sverige findes en type aktier, som kaldes investmentbolag. Ifølge analytiker Thorleif Jackson kan det være en interessant investering, da de på én gang kan tilbyde spredning af risiko og store ”rabatter” i visse tilfælde. Læs hvorfor.

I Sverige findes en type aktier, som kaldes investmentbolag. Der er tale om børsnoterede holdingselskaber, der ejer store og ofte kontrollerende aktieposter i børsnoterede selskaber. Der findes dusinvis af investmentbolag i Sverige, og de er ofte interessante investeringer, fordi de på én gang kan tilbyde spredning af risiko og store ”rabatter” i visse tilfælde.

Substansrabat, eller bare rabat, bruges som begreb i forbindelse med svenske investmentbolag og betegner situationer, hvor investmentbolagets kurs er lavere end værdien af de aktiver, bolaget har i beholdning.

De 5 største i Sverige

Nedenstående tabel viser ”rabatten” (investmentbolagets Net Asset Value (indre værdi) sammenlignet med aktiekursen) og børsværdi for Sveriges fem største investmentbolag:

Kilde ibindex.se. Data pr. 15. august 2023.

Investor AB er uden sammenligning Sveriges største og vigtigste investmentbolag med en markedsværdi på ca. 638 milliarder svenske kroner. Investor AB har en lidt kompliceret struktur, idet porteføljen dels består af børsnoterede aktier, dels unoterede aktier og dels en ejerandel af kapitalfonden EQT. Nedenstående tabel viser udvalgte nøgletal for Investor ABs børsnoterede aktier:

Investor AB

Kilde Marketscreener.com. Data pr. 15. august 2023. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

De fire største positioner er Atlas Copco, ABB, AstraZeneca og SEB, der tilsammen vægter med ca. 70%. Som det fremgår, er porteføljens gennemsnitlige Price/Earnings opgjort til P/E2023=21,7, mens porteføljen giver et forventet direkte udbytteafkast på ca. 2,5%.

Investor AB har eksisteret i sin nuværende form i over 100 år. Jeg har på nedenstående graf optegnet selskabets udvikling siden 1987:

Kilde Yahoo! Finance. Periode: december 1987 til 2023. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Som det fremgår, er selskabets Net Asset Value (indre værdi) øget fra 7,08 kroner i december 1987 til ca. 250 kr. i august 2023, svarende til årlig tilvækst på ca. 10,6% p.a. Aktiekursen er i samme periode steget fra 4,63 kroner til 207 kroner, svarende til annualiserede afkast på 11,3% før udbytter. Investor AB har udbetalt udbytter hvert år og har i gennemsnit givet udbytteafkast på 3,3%. Investorerne har således opnået afkast i omegnen af 14,6% p.a. siden 1987.

Som det fremgår af grafen, har aktiekursen konstant ligget lavere end Net Asset Value (indre værdi). Det kan måske overraske lidt, men sådan er skæbnen typisk for investmentbolag. Investor-aktien har i selskabets første 100 år typisk handlet med 20-40% rabat i forhold til indre værdi. Med den seneste kurs på 207 kroner kan rabatten i dag beregnes til ca. 17,2%. Til sammenligning har rabatten de seneste 10 år været ca. 16%. Rabatten er dermed noget lavere end historisk (1916-2016), men samtidigt lidt højere end den har været de senere år (2013-2022). Det overlades til læseren at vurdere, om Investor AB er højt eller lavt prissat.

Jeg kunne godt have købt Investor AB til min globale modelportefølje, der blev etableret i sommeren 2022. Jeg valgte dog i stedet at købe et andet investmentbolag til porteføljen, nemlig Industrivärden.

Industrivärden – en del af min globale portefølje

Industrivärden har en mere simpel struktur end Investor AB. Alle selskabets aktier er således børsnoterede, og det er dermed lettere at forstå selskabet og lettere at beregne selskabets indre værdi og rabat. Nedenstående tabel viser udvalgte nøgletal for selskabets aktieportefølje:

Kilde Marketscreener.com. Data pr. 15. august 2023. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Som det fremgår, er Volvo, Sandvik, Handelsbanken og Essity de fire største positioner med en samlet vægt på 83%. Porteføljeselskaberne er i gennemsnit prissat svarende til P/E2023=15,1, og porteføljeselskaberne giver gennemsnitligt udbytteafkast på ca. 5,0%. Jeg synes, Industrivärden har en fin portefølje af rimeligt prissatte kvalitetsaktier. Industrivärdens portefølje er betydeligt lavere prissat end Investor ABs portefølje, og den giver samtidigt et markant højere udbytteafkast.

Industrivärden har ligesom Investor AB en lang og overbevisende historik på aktiemarkedet. Jeg har på nedenstående graf vist selskabets udvikling siden december 2006:

Kilde Yahoo! Finance. Periode: december 2006 til 2023. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Som det fremgår, er selskabets Net Asset Value (indre værdi) øget fra 151 kroner i december 2006 til ca. 310 kroner i august 2023, svarende til årlig tilvækst på ca. 4,5% p.a. Aktiekursen er i samme periode steget fra 128 kroner til 284 kroner, svarende til annualiserede afkast på 5,0% før udbytter. Industrivärden har udbetalt udbytter hvert år og har i gennemsnit givet udbytteafkast på 3,9% i perioden. Investorerne har således opnået totalafkast i omegnen af 8,9% p.a. siden 2006.

Som det antydes på grafen, har aktiekursen stort set konstant ligget lavere end indre værdi. Med den seneste kurs på 284 kroner kan rabatten beregnes til ca. 8,5%. Til sammenligning har rabatten de seneste 10 år været ca. 11%. Rabatten er dermed lidt lavere end historisk (2013-2022).

Hvad er din erfaring med investmentbolag? Er der noget, jeg har overset? Og hvad synes du om min investering i Industrivärden?


Disclaimer: Thorleif Jackson ejer aktier i Industrivärden, der også indgår i hans globale modelportefølje hos Nordnet.

Dette materiale er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 24. august 2023 kl. 13:30.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
9 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Mike Thygesen
Mike Thygesen
2023-08-29 16:04

Hej T

Jeg er i tvivl om hvordan jeg rammes af beskatningen ved en investering i selskabet af pensionsmidler?
Investor AB. Betaler selskabsskat i Sverige – udbytteskat i Sverige ? Kan du hjælpe Thorleif🙏

Jeppe
Jeppe
2023-08-29 16:28

Kan du knytte et par kommentarer til Kinnevik? Kunne være interessant at høre da deres rabat er markant

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Jeppe
2023-09-04 12:36

Hej Jeppe,
Jeg har ikke studeret de enkelte Investment Bolag. Jeg har dog indtrykket af at Kinnevik har en relativt kompliceret struktur. Det er ikke nødvendigvis negativt, men det gør det lidt sværere at forstå og sammenligne. Jeg siger normalt nej tak når investeringscasen bliver for kompliceret og vanskelig at forstå. Jeg gætter på at rabatten skyldes kompleksiteten. Måske kan det udnyttes, hvis de underliggende aktiver er attraktive.

Karsten
Karsten
2023-08-29 16:38

Interessant analyse.
Begge eksempler viser at man ved investering i et investmentbolag får en “sikker” fast årlig indtjening.

Karsten
Karsten
2023-08-29 16:43

Jeg blev ikke færdig 🙂
Jeg synes det er værd at bemærke at du har valgt lægge dine “æg” i Industrivärden, men hvor det tydeligt er Investor AB, der giver det største afkast. Kan du uddybe, hvorfor du valgte Industrivärden?

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Karsten
2023-09-04 12:40

Hej Karsten,
Virkeligt godt spørgsmål! Hvorfor valgte jeg ikke Investor, når dette selskab har den bedste historik? Jeg stiller mig selv samme spørgsmål. Måske var det en fejl at jeg valgte Industrivärden. Jeg tænkte, at de underliggende aktier var lavere prissat, men er det egentligt et godt argument? Måske har Investors aktieportefølje en højere kvalitet, der berettiger en højere prissætning og sikrer et højere afkast…

Anders
Anders
2023-09-03 17:54

Tak Thorleif for indlægget. Hvorfor medtager du ikke Indutrade AB (INDT.ST)? De har en market cap på SEK 76 mia

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Anders
2023-09-04 12:47

Hej Anders,
Indutrade AB er ikke et investment bolag, der primært ejer minoritetsposter i børsnoterede selskaber. Jeg kender ikke Indutrade, men det ligner umiddelbart et konglomerat indenfor teknologiområdet…

Jess
Jess
2023-09-03 19:37

Jeg bruger denne her side som giver overblik over de forskellige investmentbolagen på Stockholm-børsen, deres performance over tid og løbende beregning af substansrabatten.

http://ibindex.se/ibi/#/index