Spring til hovedindhold

Global portefølje: To billige branchevindere?

Aktieanalytiker Thorleif Jacksons globale modelportefølje fylder 1 år. Se de bedste og svageste aktier, og læs analyserne af to aktier i porteføljen: Globe Life og Canadian Solar.

Min globale modelportefølje hos Nordnet fylder 1 år. Porteføljen ligger lidt efter markedet, men den er lavt prissat og kan hurtigt komme tilbage. To af aktierne ligner begge billige branchevindere.

Det er nu 12 måneder siden, at jeg lancerede en ny, global modelportefølje her på Nordnets blog. Nedenfor kan du se porteføljens udvikling de seneste tre måneder samt siden lanceringen d. 31. maj 2022.

Status for global portefølje: De bedste og svageste aktier

Klik på tabellen for større version. Kilde: Yahoo Finance og/eller MarketScreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Som det fremgår, faldt porteføljen 7,4% de seneste tre måneder, mens MSCI ACWI net (verdensindeks inkl. udbytter) og C25 begge steg 3,3%. Porteføljen underperformede dermed verdensindekset med hele 10,7 procentpoint i perioden.

De bedste aktier i perioden var Davita (+14,3%) og Berkshire Hathaway (+5,2%). De svageste aktier i perioden var LEG Immobilien (-30,2%), JD.com (-22,8%), Pandora (-17,5%), Globe Life (-15,3%), Rio Tinto (-13,1%) og HDFC Bank (-4,9%). Følgende aktier betalte udbytte i perioden: Pandora (16 DKK), Globe Life (0,225 USD), Rio Tinto (2,25 USD), Industrivärden (7,25 SEK), JD.com (0,62 USD) og Fresenius (0,92 EUR).

Siden d. 31. maj 2022 er porteføljen faldet 7,0%, mens verdensindekset er steget 1,8%. Porteføljen ligger dermed 8,8 procentpoint efter markedet efter 12 måneder.

Opdaterede nøgletal for de 13 aktier

Jeg har beregnet opdaterede nøgletal for porteføljen pr. 1. juni 2023, jf. nedenstående tabel. I tabellen har jeg anvendt estimater fra Market Screener og Yahoo Finance.

Klik på tabellen for en større version. Kilde: Estimater ifølge Yahoo Finance og/eller MarketScreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Som det fremgår, er porteføljen prissat svarende til P/E2023=13,1, P/E2024=14,4 og P/E2025=11,3. Til sammenligning er MSCI ACWI prissat svarende til P/ETTM=18,3 og P/EFWD=15,8 (pr. 30. april 2023). Porteføljen er dermed prissat med stor rabat i forhold til markedet, selvom kvaliteten i mine øjne er langt over gennemsnittet.

Globe Life og Canadian Solar – to billige branchevindere?

Jeg har tænkt mig at skrive om de enkelte selskaber hen ad vejen. Jeg har allerede skrevet om JD.com og Fiservi februar 2023, om HDFC Bank i december, LEG Immobilien i november og Booking Holdings tilbage i oktober 2022. I dag vil jeg skrive lidt om Globe Life og Canadian Solar.

Globe Life

Globe Life er et mellemstort amerikansk livsforsikringsselskab med en omsætning på ca. 36,3 mia. kroner i 2022. Selskabet er karakteriseret ved organisk vækst, stabilitet og aktietilbagekøb. Omsætningen er de seneste 30 år øget jævnt fra 2.046 mUSD til 5.215 mUSD, svarende til gennemsnitlig vækst på 3,2%.

Siden 1985 er antallet af udestående aktier reduceret med næsten 82% fra 531 mio. stk. til 97,3 mio. stk. Det svarer til gennemsnitlige årlige tilbagekøb af 4,7% af de udestående aktier. Se figuren nedenfor:

Kilde: Yahoo Finance. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Væksten og tilbagekøbene har samlet medført, at indtjeningen pr. aktie er øget fra 0,80 USD i 1992 til 8,15 USD i 2022, svarende til gennemsnitlig vækst på 8,0% p.a. Markedet forventer pt., at Globe Life øger indtjeningen pr. aktie fra 8,15 USD i 2022 til 11,25 USD i 2024, svarende til fornyet vækst på 17,5% p.a. Se nedenstående figur. Bemærk logaritmisk skala.

Kilde: Yahoo Finance. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Udover aktietilbagekøb betaler Globe Life også udbytte hvert kvartal. De seneste 10 år er udbyttet hævet fra 0,40 USD til 0,82 USD. Udbyttet for 2022 svarer til en payout ratio på 10%. Det forventede udbytte for 2023 på 0,90 USD giver et udbytteafkast på 0,9%.

Med kursen pr. 1. juni 2023 på 103,78 USD er aktien prissat svarende til P/E2023=10,0 og P/E2024=9,2. Jeg synes, at selskabets historik er særdeles imponerende, og jeg forventer lignende resultater i de kommende år. I mine øjne er Globe Life en branchevinder, og jeg synes, at aktien er rimeligt prissat i sommeren 2023.

Canadian Solar

Canadian Solar er en af verdens fem største producenter af PV-solpaneler. Selskabets markedsandel er vokset jævnt fra 3,0% i 2009 til ca. 9,0% i 2022. Markedsandelen forventes øget til 10% i 2023 og forventes at stige yderligere til ca. 15% indenfor 3-5 år. Forklaringen er konkurrencesituationen, hvor de største producenter har alle fordelene. De mindre producenter er urentable og mister markedsandele, mens de største producenter har let ved at rejse kapital og ekspandere. Canadian Solar har med 6,8% PV-branchens bedste gennemsnitlige EBIT-margin i 10-års perioden 2013-2022. Hovedkonkurrenter som JinkoSolar, JA Solar og Trina Solar havde til sammenligning gennemsnitlige EBIT-marginer på hhv. 3,1%, 2,7% og 2,5% i samme 10-års periode.

Canadian Solars indtjening pr. aktie (EPS udvandet) er øget fra 0,63 USD i 2013 til 3,44 USD i 2022, svarende til gennemsnitlig vækst på 20,8% p.a. Markedet forventer ifølge Marketscreener.com, at EPS vokser fra 3,44 USD i 2022 til 7,23 USD i 2025, svarende til fornyet vækst på 28,1% p.a. Se nedenstående figur:

Kilde: Yahoo Finance. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Jeg synes, at Canadian Solars historiske resultater er overbevisende, og jeg forventer tilsvarende gode resultater i fremtiden. Jeg ser Canadian Solar som en branchevinder inden for et forretningsområde, der må forventes at vokse eksponentielt i mange årtier endnu. Den globale efterspørgsel på PV-solpaneler er de seneste fem år øget fra 101 GW i 2017 til 253 GW i 2022, svarende til gennemsnitlig vækst på 20,2% p.a. Efterspørgslen forventes at vokse til 449 GW i 2026, svarende til fornyet vækst på 15,4% p.a. Selskaber, der som Canadian Solar vinder markedsandele, kan formentlig vokse endnu hurtigere. Det er muligt, at en del af væksten opsluges af faldende priser, men prisen på solpaneler er allerede faldet ekstremt, således at PV i dag er billigere end alle andre energikilder. Så jeg tvivler på, at prisen på PV-solpaneler falder ret meget i de kommende år.

Med kursen på 40,48 USD pr. 1. juni 2023 er Canadian Solar-aktien prissat svarende til P/E2023=7,7, P/E2024=6,3 og P/E2025=5,6. Se nedenstående figur:

Kilde: Yahoo Finance. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Man ville måske have forventet, at en branchevinder inden for en vigtig og hurtigt voksende branche ville være ekstremt højt prissat (fx P/E=50), men det er altså ingenlunde tilfældet her. Jeg tror, at Canadian Solar vil opleve en repricing i de kommende tre år, hvor prissætningen vil stige markant fra P/E2025=5,6 til P/E2025>25. Hvis det sker, bør aktiekursen mere end firdobles over de næste tre år. Det er måske lidt for optimistisk, men selv en mindre repricing kan medføre meget tilfredsstillende kursstigninger.

Dette er ikke en købsanbefaling. Kursen på de nævnte aktier kan både stige og falde. Læseren anbefales selv at lave supplerende analyser. Du er som læser selv ansvarlig for dine investeringsbeslutninger.

Ingen ændringer i porteføljen

Jeg har kun lavet én lille justering af porteføljen i årets løb. Det skete i februar 2023, hvor jeg solgte alle mine Jinhui Shipping-aktier og øgede min investering i JD.com. Jeg laver ingen ændringer i denne omgang. Tanken er kun at justere porteføljen én gang om året omkring 31. maj. Jeg forbeholder mig dog retten til at lave ændringer løbende, primært i forbindelse med de kvartalsvise statusopgørelser.

Hvad mener du om den globale portefølje? Og hvad mener du om Globe Life og Canadian Solar?


Thorleif Jackson ejer aktier i alle de nævnte selskaber, da der er tale om en rigtig portefølje tilhørende forfatteren personligt.

Dette materiale er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 9. juni 2023 kl. 11:00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
10 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Rinus
Rinus
2023-06-10 09:40

Har kommet LEG og HDFC på ønskelisten. Hvor er det bedst at købe LEG henne?
Mvh.

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Rinus
2023-06-12 09:48

Hej Rinus,
LEG Immobilien er et rent tysk selskab. Aktien købes bedst på Frankfurt-børsen (Ticker: LEG.de). mvh Thorleif

Claus
Claus
2023-06-14 13:50

Hej Thorleif
En anden aktie du tidligere har peget på er Aroundtown som er faldet en del. Kunne det være en mulighed til ens egen portefølje på nuværende niveau, eller er den for risikabel?
Og mange tak for dine mange skriverier her, og for Aktionæren som jeg følger med stor interesse
mvh.
Claus

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Claus
2023-06-14 14:16

Hej Claus,
Jackson FamilieInvest ejer fortsat Aroundtown. Jeg har analyseret selskabet grundigt og har ikke fundet røde eller gule flag. Man kan sige at gælden er lidt høj, men jeg vurderer ikke at selskabet er i risiko for at gå konkurs. Soliditeten er 48%, hvis hybridgæld regnes som egenkapital og 35% hvis hybridkapital regnes som gæld. Vælg selv hvad du mener er mest retvisende. I værste fald kan en udvandende kapitalforhøjelse blive aktuel, men jeg tror ikke det bliver nødvendigt. Meget afhænger selvfølgelig af renteniveauet og udviklingen i ejendomspriserne på selskabets vigtigste markeder.

Anders
Anders
2023-06-14 22:11

Tak for en interessant update.

Kunne være spændende med en opdatering af dit syn på TEVA

lossen
lossen
2023-06-16 20:06

Tak for tip om Canadian Solar, som jeg købte i går. Indtil videre er mit afkast 4%

lossen
lossen
Svar til  lossen
2023-06-16 20:30

Det går stærkt. Nu er den steget 7% siden jeg købte i går ved børsåbningen. Og Børsen er stadig åben den næste halvanden time. Hvad kan det ikke ende med?

Andre
Andre
2023-06-18 01:29

Hei Thorleif

Kan det brede kursfallet i Leg Immobilien og andre eidomsaksjer ha noe med høye fremtidige utgifter i forbindelse med nye strenge energikrav fra eu? Hvem får regningen når EPBD innføres?

Michael
Michael
2023-09-13 15:35

Tak for en god artikel.
Ved du hvorfor Canadian solar er så meget billigere på nøgletal end mange andre i den branche? Bevares, nogle af konkurrenterne er meget (alt for) dyre, men Canadian er jo ekstremt billig på trods af at de er førende inden for branchen. Hvad er det Mr. Market ikke forstår, eller netop HAR forstået?
Tak

Peter
Peter
2023-10-27 08:56

Hej Thorleif
Tak for en interessant analyse. Nu er der sket en voldsom udvikling i kursen på Canadian Solar siden du udgav denne analyse.
Har du en indsigt i hvad der er sket?