Spring til hovedindhold

Få rabat på investeringsfonde

Helt op til 50 procent rabat på investeringsfondenes gebyrer.

Samme investeringsfonde. Bare billigere.

Vi vil have, at det betaler sig at spare op i investeringsfonde. Derfor betaler vi op til 50 procent af investeringsfondenes samlede gebyrer tilbage til dig via vores rabattrappe. Jo mere du investerer, jo flere penge får du tilbage. Og sparer du allerede op i investeringsfonde, så kan du nemt flytte dem til Nordnet. Pengene sættes direkte ind på din konto en gang i kvartalet.

Kun i Nordnet får du...

 • Rabat på 25 til 100% af fondenes formidlingsprovision
 • Loft over dine gebyrer – uanset hvor meget du har investeret
 • Hjælp, hvis du vil høre mere om Rabattrappen eller hvordan du flytter din opsparing – ring på 70 20 66 85 (tast 1) eller skriv til nordnet@nordnet.dk

Sådan fungerer Rabattrappen.

Som kunde hos Nordnet vil du få refunderet en del af omkostningerne på dine investeringsfonde - helt præcis en del af den formidlingsprovision, som vi modtager fra investeringsfondene på vores platform. Det betyder, at du vil få rabat, når du investerer i investeringsforeninger og fonde hos os.

Det refunderede beløb er baseret på en rabattrappe, så du får en større rabat, jo mere du betaler i formidlingsprovision. Rabatten er mellem 25 og 100 procent af formidlingsprovisionen, som udgør op til halvdelen af de samlede gebyrer i en investeringsfond. Rabatten udbetales først, når den overstiger 50 kr. pr. kvartal.

Se de forskellige trin.

Årlig formidlingsprovision.

Rabat.

0 kr. - 9.999 kr.

25 %*

10.000 kr. - 24.999 kr.

50 %

25.000 kr. - 39.999 kr.

75 %

40.000 kr. -

100 %

Bemærk, at den konkrete beregning sker pr. kvartal. Læs mere om den præcise opgørelsesmetode under Information om Rabattrappen til højre.

*Rabatten udbetales, når den overstiger 50 kr. pr. kvartal.

fund graph denmarkNedenstående eksempler er beregnet på årsniveau for at give et indtryk af, hvordan Rabattrappen virker. I praksis opgøres og udbetales rabatten hvert kvartal. Se mere under Information om Rabattrappen.

Eksempel 1

 • Markedsværdi for investeringsfonde: 1.000.000 kr.
 • Formidlingsprovision: 0,20 %
 • Årlig rabat i henhold til Rabattrappen: 500 kr.

Eksempel 2

 • Markedsværdi for investeringsfonde: 2.000.000 kr.
 • Formidlingsprovision: 0,60 %
 • Årlig rabat i henhold til Rabattrappen: 3.500 kr.

Eksempel 3

 • Markedsværdi for investeringsfonde: 100.000 kr.
 • Formidlingsprovision: 0,20 %
 • Årlig rabat i henhold til Rabattrappen: 0 kr.

Eksempel 4

 • Markedsværdi for investeringsfonde: 10.000.000 kr.
 • Formidlingsprovision: 0,60 %
 • Årlig rabat i henhold til Rabattrappen: 41.250 kr.

Her kan du se en oversigt over de forskellige rabatniveauer og se eksempler på hvor meget du kan få i årlig rabat på dine investeringsfonde.

Her kan du få mere information om Rabattrappen

Investeringsfonde inkluderet i Rabattrappen.

Alle danske investeringsforeninger og udenlandske fonde, som Nordnet har en distributionsaftale med, og som dækker et bredt udvalg af aktivt og passivt forvaltede fornde, er inkluderet i Rabattrappen. Rabatten er baseret på den halvdel af investeringsfondens gebyrer, som kaldes formidlingsprovision, og som Nordnet modtager fra de enkelte fondsselskaber.

Her kan du se, hvilke investeringsforeninger og udenlandske fonde der indgår i Rabattrappen samt størrelsen af formidlingsprovisionen på de enkelte fonde.

Se liste over formidlingsprovisionen for de enkelte foreninger og fonde her.

Hvad får jeg som kunde?

Spørgsmål og svar.

Rabatten er en kvartalsvis betaling, og vil blive udbetalt til din konto efter kvartalets udgang. Det vil sige, at tilbagebetalingen for eksempelvis andet kvartal (april, maj og juni), vil ske i juli måned.

Hereksternt link, åbner i nyt vindue kan du se en liste over alle de investeringsforeninger, som Nordnet modtager formidlingsprovision fra samt den årlige sats for provisionen.

Det kan enten være fordi, Nordnet ikke modtager formidlingsprovision på de foreninger, du har i din portefølje, eller at rabatten for kvartalet har været under minimumsbeløbet på 50 kr.

Rabatten er baseret på den enkelte investeringsforenings markedsværdi i det pågældende kvartal og dennes individuelle provisionssats. Rabatten udregnes herefter ud fra Trappemodellen på grundlag af den samlede provisions betaling fra alle dine investeringsforeninger.

Rabatten udregnes på baggrund af provisionsbetalingen på din samlede beholdning på tværs af alle konti for samme CPR- eller CVR-nummer.

Det betyder for eksempel, at rabatten udregnes på tværs af frie midler og pensionsmidler på dine personligt ejede konti. Læs mere herPDF. Rabatten udbetales på instrumentniveau på hvert enkelt depot.

Rabatten bliver beskattet som et udbytte fra investeringsforeningen og indberettes af Nordnet til SKAT. Det vil sige, at rabat der vedrører aktiebaserede investeringsforeninger beskattes som aktieindkomst, og rabat der vedrører obligationsbaserede investeringsforeninger, beskattes som kapitalindkomst.

Det er en forudsætning for at opnå rabatten, at den konto, hvor rabatten er optjent, er åben på udbetalingstidspunktet.

Nye kunder vil være omfattet fra den dag, investeringsfondene er købt/overført til kontoen. Der bliver ikke foretaget nogen justering af Rabattrappen eller minimumsbetalingen på 50 kr. i den forbindelse. Derfor vil nye kunder typisk først få fuld glæde af Rabattrappen, når de har været kunder et helt kvartal.

Ja, udformningen af Rabattrrappen betyder, at du maksimalt kan komme til at betale 4.687,50 kr. i formidlingsprovision pr. kvartal - svarende til 18.750 kr. på årsbasis uanset størrelsen af din beholdning af investeringforeninger og fonde.